Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech)

Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech) to konsorcjum pięciu wiodących polskich uczelni prowadzących kształcenie z informatyki: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Warszawski. W ramach Akademii Nasz Wydział prowadzić będzie edukację na dwóch specjalnościach na kierunku Informatyka (studia stacjonarne II stopnia) – Sztuczna Inteligencja oraz Cyberbezpieczeństwo. Pierwsza edycja rozpocznie się już w marcu 2021 r., a kolejna – rok później.

Projekt AI Tech

Celem głównym Akademii jest stworzenie systemowego modelu kształcenia wysokiej klasy specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa.Cel zostanie osiągnięty dzięki ścisłej współpracy uczelni, administracji centralnej oraz wiodących firm działających w obszarze technologii cyfrowych. Założenia projektu, zgodne z głównym celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, są następujące:
  • 5partnerskich uczelni
  • 35wyjazdów zagranicznych
  • 77 staży krajowych

Na Wydziale Matematyki i Informatyki prowadzone są badania w obszarach związanych z tematyką projektu przez naukowców z 15 zakładów i pracowni. Wiele z tych jednostek współpracuje z uznanymi zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Wydział od lat posiada kategorię A w ocenie działalności naukowej przyznawanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych MNiSW.

W ramach Akademii AI Tech wykorzystana zostanie infrastruktura wydziałowa oraz potencjał techniczny i merytoryczny Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi (w skrócie Centrum Informatyczne; CI). Jest to jednostka ogólnouczelniana, której celem działania jest planowanie rozwoju i zarządzanie infrastrukturą informatyczną w celu wspierania działań naukowych, dydaktycznych oraz administracyjnych Uczelni.

Dołącz do Akademii, wybierając jedną z naszych specjalności na kierunku Informatyka (studia stacjonarne, II stopnia).

Przejdź do strony specjalności Sztuczna Inteligencja Przejdź do strony specjalności Cyberbezpieczeństwo

Program studiów

Studia na kierunku Informatyka AI Tech trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. W programie studiów poza wykładami znajdą się zajęcia praktyczne, w tym unikatowe w Polsce kursy z zakresu sztucznej inteligencji.

Program studiów kierunku Informatyka AI Tech

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw swój adres e-mail

Wypełnij poniższy formularz, a my prześlemy Ci najważniejsze informacje związane z Akademią AI Tech i przypomnimy o najważniejszych terminach, dzięki czemu będziesz na bieżąco!