Data publikacji w serwisie:

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczego (stażysty podoktorskiego) na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczego (stażysty podoktorskiego) na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 28.02.2023 r.

Link do ogłoszenia

English version of the advertisement