Login

Profesor Michał Karoński członkiem IC ERC

Pracownik naszego Wydziału, dziekan w latach 1993-1999, profesor Michał Karoński został członkiem sześcioosobowego Identification Committee European Research Council. Komitet ma za zadanie przedstawić kandydatów do nowej Rady Naukowej ERC.

Rada Naukowa to najwyższy organ zarządzający Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, zajmującej się przyznawaniem środków na pionierskie badania podstawowe z zakresu różnych dziedzin nauki. Określa on specyfikę grantów i poziom ich finansowania, opracowuje roczny program prac, ustala procedurę oceny wniosków, powołuje ekspertów oceniających wnioski, a także monitoruje wdrożenie programów. Członkowie tego ciała powoływani są przez Komisję Europejską na czteroletnią kadencję i działają we własnym imieniu, niezależnie od interesów politycznych lub narodowych. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Życia Uniwersyteckiego.

Wznowienie wypożyczeń i zwrotów książek w Bibliotece Wydziałowej

Informujemy, że od 18 maja b.r. Biblioteka Wydziałowa wznawia wypożyczenia (tylko po wcześniejszym zamówieniu on-line) i zwroty książek. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami działalności biblioteki w okresie epidemii.

Zamawianie skanów w Bibliotece naszego Wydziału

W związku z wyjątkową sytuacją epidemiologiczną i zamknięciem biblioteki, do odwołania zostaje uruchomiona usługa zamawiania kopii elektronicznych z zasobów Biblioteki WMiI.

Usługa jest adresowana do pracowników, doktorantów i studentów Wydziału. Ogólne zasady składania zamówień dostępne są na stronie Biblioteki w zakładce Zamów skan.

Rozpoczęcie rekrutacji na studia podyplomowe "Przetwarzanie danych – Big Data"

11 maja rozpocznie się rekrutacja na VII edycję studiów podyplomowych "Przetwarzanie danych – Big Data".

Studia te są atrakcyjną i unikalną ofertą, stworzoną przy udziale wiodących firm i specjalistów z dziedziny przetwarzania danych. Dają możliwość zdobycia aktualnej, praktycznej i poszukiwanej na rynku pracy wiedzy, przyczyniając się do rozwoju kariery zawodowej.

Planowany początek studiów – październik 2020 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://podyplomowe.wmi.amu.edu.pl/kierunki/przetwarzanie-danych-big-data/.

Prof. Jerzy Kaczorowski przewodniczącym Komitetu Matematyki PAN

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Dziekan naszego Wydziału, prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski został Przewodniczącym Komitetu Matematyki PAN na kadencję 2020-2023. Serdecznie gratulujemy!

Wybory Członków Komitetów Naukowych PAN

Do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020 - 2023 wybrani zostali z naszego Wydziału:

  • do Komitetu Matematyki: prof. Grzegorz Banaszak, prof. Wacław Marzantowicz, prof. Mieczysław Mastyło, prof. Leszek Skrzypczak i prof. Witold Wnuk,
  • do Komitetu Nauk Filozoficznych: prof. Roman Murawski.

Nauczanie zdalne

Napływające zarządzenia i komunikaty odnośnie kształcenia zdalnego zostały zamieszczone na stronie Nauczanie zdalne. Znajdują się tam również linki do porad dotyczących korzystania z Panelu Dydaktycznego oraz MS Teams.

Egzaminy dyplomowe mogą być przeprowadzane zdalnie

Od wtorku, 21 kwietnia, egzaminy dyplomowe (magisterskie, licencjackie, inżynierskie) na naszym Uniwersytecie mogą być przeprowadzane zdalnie. Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Rektora UAM prof. Andrzeja Lesickiego nr 442/2019/2020, w którym określone są zasady przygotowania i przeprowadzenia egzaminów w tej formie. Więcej informacji można znaleźć na stronie naszego Uniwersytetu.

Konkurs na konspekt zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi LEGO® Education

 

Zapraszamy Studentki i Studentów naszego Uniwersytetu do udziału w Konkursie, którego przedmiotem jest przygotowanie konspektu zajęć dydaktycznych lekcji bądź zajęć edukacyjnych, w przebiegu których wykorzystane zostaną między innymi klocki LEGO®.

Celem Konkursu jest popularyzacja oraz szukanie nowych metod i pomysłów edukacyjnych wykorzystywania podczas zajęć lekcyjnych klocków LEGO, zarówno klocków prostych (np. LEGO Duplo, LEGO Friends. itp.), jak i klocków programowalnych (m. in. LEGO WeDO, LEGO Mindstorms EV3).   

Organizatorem Konkursu jest Wydziałowe Centrum Dydaktyki Matematyki i Informatyki działające na naszym Wydziale. Konkurs organizowany jest z inicjatywy i przy wsparciu prorektorów prof. Beaty Mikołajczyk (Prorektor kierująca Szkołą Nauk Humanistycznych) oraz prof. Marka Nawrockiego (Prorektor kierujący Szkołą Nauk Ścisłych), a także liderów działającego na UAM Studio LEIS.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie LEGO® Education Innovation Studio naszego Wydziału.

Wykorzystaj czas w domu! Podziel się swoimi pomysłami i rozwiń swoją wyobraźnię!

Zarządzenie Rektora dotyczące organizacji działalności dydaktycznej w okresie zagrożenia wirusem COVID-19

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 433/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19.

W załącznikach znajdują się informacje na temat Infrastruktury mogącej wspierać kształcenie zdalne oraz Rekomendacja Ośrodka Wsparcia Kształcenia na Odległość dotycząca prowadzenia zajęć zdalnych na naszym Uniwersytecie.

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31