Login

Spis treści

Komunikat nr 8

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach do ciała wskazującego kandydata na dziekana i na prodziekana poszczególni kandydaci uzyskali następujące ilości głosów:

A. W grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora ani doktora habilitowanego:

dr Stefan Barańczuk 5
dr Dorota Blinkiewicz 12
dr Izabela Bondecka-Krzykowska 23
dr Karol Gierszewski 13
dr Michał Goliński 27
dr Krzysztof Górnisiewicz 4
dr Jolanta Grala-Michalak 7
dr Rafał Jaworski 22
dr Edyta Juskowiak 29
dr Barbara Kołodziejczak 25
dr Mirosława Kołowska-Gawiejnowicz 7
dr Marek Kubis 19
dr Adam Przestacki 25
dr Dominika Wojtera-Tyrakowska 26

Tym samym przedstawicielami tej grupy będą:

dr Izabela Bondecka-Krzykowska
dr Michał Goliński
dr Rafał Jaworski
dr Edyta Juskowiak
dr Barbara Kołodziejczak
dr Marek Kubis
dr Adam Przestacki
dr Dominika Wojtera-Tyrakowska.

B. W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Justyna Glanowska 7
Izabela Krupińska 19
Marcelina Kuczma 19
Ewa Krystyna Siekierska 21
Elżbieta Skrzypczak 19
Tomasz Zaworski 16

Tym samym przedstawicielami tej grupy będą:

Izabela Krupińska
Ewa Krystyna Siekierska
Elżbieta Skrzypczak
Marcelina Kuczma
Tomasz Zaworski.

Informacja Komisji Wyborczej o głosowaniu do poszerzonej Rady Naukowej

Głosujemy przez internet. Każda osoba mająca w tym głosowaniu czynne prawo wyborcze dostanie na swój adres mailowy o godzinie 10:00 wiadomość z linkiem do głosowania. Głosowanie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.

Komunikat nr 7

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach do ciała wskazującego kandydata na dziekana i na prodziekana zgłoszono następujące kandydatury.

A. W grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora ani doktora habilitowanego:

dr Stefan Barańczuk
dr Dorota Blinkiewicz
dr Izabelę Bondecka-Krzykowska
dr Karol Gierszewski
dr Michał Goliński
dr Krzysztof Górnisiewicz
dr Jolanta Grala-Michalak
dr Rafał Jaworski
dr Edyta Juskowiak
dr Barbara Kołodziejczak
dr Mirosława Kołowska-Gawiejnowicz
dr Marek Kubis
dr Adam Przestacki
dr Dominika Wojtera-Tyrakowska

Przedstawiciele tej grupy wybiorą 8 osób.

B. W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zgłoszono następujące kandydatury:

Justyna Glanowska
Izabela Krupińska
Marcelina Kuczma
Ewa Krystyna Siekierska
Elżbieta Skrzypczak
Tomasz Zaworski

W grupie tej wybranych zostanie 5 osób.

Komunikat nr 6

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach na przedstawicieli doktorów do Rady Naukowej poszczególni kandydaci uzyskali następujące ilości głosów:

dr Sylwia Antoniuk 6
dr Bartosz Naskręcki 26
dr Bartłomiej Przybylski 21
dr Anna Stachowiak 25
dr Marcin Witkowski 26
dr Andrzej Wójtowicz 22.

Tym samym do Rady Naukowej wejdą następujące osoby:

dr Bartosz Naskręcki
dr Bartłomiej Przybylski
dr Anna Stachowiak
dr Marcin Witkowski
dr Andrzej Wójtowicz.

Informacja Wydziałowej Komisji Wyborczej

W związku z pytaniami dotyczącymi czynnego prawa wyborczego starszych wykładowców do rady naukowej dyscypliny, Wydziałowa Komisja Wyborcza po zasięgnięciu opinii Komisji Uczelnianej wyjaśnia, co następuje.

Zgodnie z par. 44 Statutu członkiem rady naukowej może być tylko osoba posiadająca przynajmniej stopień naukowy doktora, która w złożonym oświadczeniu o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie wskazała co najmniej 50 proc. dyscyplinę lub dyscypliny, objęte zakresem działania rady. Zatem jeśli ktoś nie złożył takiego oświadczenia, to mimo posiadania stopnia doktora nie może być członkiem rady.

Par. 45 pkt 1 ust. 2 mówi o uprawnionych nauczycielach akademickich mających stopień doktora.

Komisja informuje, iż przekazała osobie organizującej wybory internetowe listę doktorów, którzy złożyli oświadczenie o którym mowa, uzyskaną od Dziekana Wydziału.

Informacja Komisji Wyborczej

Komisja Wyborcza informuje, że jak dotąd nie została zgłoszona żadna kandydatura na przedstawiciela pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w poszerzonej radzie naukowej, wskazującej kandydata na dziekana.

Komunikat nr 5a

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że omyłkowo wśród kandydatów do rady naukowej został pominięty dr Bartłomiej Przybylski.

Wobec tego: do rady naukowej dyscypliny zgłoszone zostały następujące osoby spośród doktorów:

dr Sylwia Antoniuk
dr Bartosz Naskręcki
dr Bartłomiej Przybylski
dr Anna Stachowiak
dr Marcin Witkowski
dr Andrzej Wójtowicz

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31