Data wydarzenia:

Jubileuszowa XXX Szkoła Dydaktyki Matematyki

Jubileuszowa XXX Szkoła Dydaktyki Matematyki odbędzie się w dniach 7-10 września 2022 roku w siedzibie Małopolskiej Uczelni Państwowej im. Rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Organizatorami tego wydarzenia są Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu UAM w Poznaniu. Tematem tegorocznej konferencji jest Kształcenie matematyki wobec wyzwań współczesnego świata.

Szkoły Dydaktyki Matematyki odbywają się od 1981 roku. Tematem przewodnim spotkań dydaktyków, nauczycieli, studentów – przyszłych nauczycieli matematyki, uczniów oraz przedstawicieli instytucji edukacyjno-oświatowych jest zawsze aktualna problematyka dotycząca zarówno metodyki nauczania matematyki przyszłych nauczycieli, jak i deficyty oraz wyniki badań naukowych dotyczących dydaktyki w nauczaniu matematyki na różnych poziomach kształcenia matematycznego od edukacji przedszkolnej do szkoły wyższej włącznie. Konferencja jest zawsze przestrzenią wymiany doświadczeń związanych ze wspieraniem każdego z ogniw procesu uczenia się – nauczania.

Pierwsza Szkoła Dydaktyki Matematyki pod nazwą Szkoła Dydaktyków Matematyki została zorganizowana w 1981 roku w Sielpi k. Kielc staraniem doc. dr Bogdana Jana Noweckiego – Dyrektora Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich przy Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Zakładu Dydaktyki Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kilka edycji tej konferencji zostało także zorganizowanych na naszym Wydziale lub przy współudziale Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, który może poszczycić się niczym nie przerwanym trwającym od dziesięcioleci procesem kształcenia nauczycieli matematyki i informatyki.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji! Szczegóły dotyczące organizacji konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie XXX Szkoły Dydaktyki Matematyki.

Osoby zainteresowane zapraszamy do rozmowy z dr Edytą Juskowiak – członkinią komitetu organizacyjnego oraz naukowego tegorocznej konferencji.