Data publikacji w serwisie:

Otwarty konkurs na stanowisko magistrant-stypendysta lub doktorant-stypendysta

Otwarty konkurs na stanowisko magistrant-stypendysta lub doktorant-stypendysta w ramach konkursu OPUS 11 „Racjonalne projektowanie nanomagnetyków molekularnych: synteza, charakterystyka, opis teoretyczny oraz komputerowe modelowanie ich właściwości” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2016/21/B/ST4/02064).

Poszukujemy magistranta lub doktoranta na stanowisko stypendysty. Głównym zadaniem jest zapewnienie wsparcia obliczeniowego prowadzącego do lepszego zrozumienia i przewidywania właściwości spektroskopowych i magnetycznych nanomagnesów molekularnych (MNM) przy użyciu metod półempirycznych.
Czas trwania stypendium: minium 6 miesięcy ale nie dłużej niż do 28.02.2022 roku.
Wartość stypendium: 800 zł/ miesiąc dla magistranta 1620zł/ miesiąc dla doktoranta
Kierownik projektu: prof. dr hab. Czesław Rudowicz
Więcej informacji w załączniku.