Data wydarzenia:

Wprowadzenie do problemu minimalizacji gradientu w przestrzeniach BV, cz. 2

Data: wtorek 20.04.2021, godz. 10:30-12:00

Prelegent:  prof. UG dr hab. Jacek Gulgowski (Uniwersytet Gdański)

Abstrakt: Przedstawione zostanie wprowadzenie do zagadnienia minimalizacji gradientu w klasie funkcji \(u\in BV(\Omega)\), dla otwartych i ograniczonych podzbiorów \(\Omega\subseteq {\mathbb R}^N\), przy pewnych dodatkowych założeniach i zadanych warunkach brzegowych. Punktem wyjścia jest praca: W. Górny, "(Non)uniqueness of minimizers in the least gradient problem" opublikowana w Journal of Mathematical Analysis and Applications, 468 (2018), ss. 913-938.

Link do spotkania: Zespół "Seminarium Nieliniowe" w MS Teams