Akademia CISCO

O akademii

Akademia sieci Cisco to program współpracy pomiędzy największym producentem sprzętu sieciowego a ośrodkami edukacyjnymi na całym świecie. Wydział Matematyki i Informatyki UAM należy do grona instytucji oferujących studentom autoryzowane szkolenia Cisco. Szkolenia prowadzone są przez certyfikowanych trenerów posiadających praktyczne doświadczenie w pracy z urządzeniami Cisco. Na Wydziale istnieje dedykowane laboratorium sieciowe wyposażone w przeznaczony specjalnie do szkoleń osprzęt sieciowy.

Uczestnicy zajęć mają możliwość poznania praktycznych aspektów konfiguracji zarówno małych sieci lokalnych, jak i sieci rozległych. Szkolenie uczy podstaw działania sieci komputerowych. Uzyskana wiedza jest niezbędnym kompendium dla każdego informatyka – nie tylko osób zainteresowanych ściśle sieciami komputerowymi. Trudno sobie wyobrazić w dzisiejszych czasach komputer nie podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Oznacza to, że osoby rozumiejące podstawy komunikacji w sieciach komputerowych będą coraz  bardziej cenione na rynku pracy.

W ramach kursu CCNA każdy ze studentów uzyskuje dostęp do materiałów szkoleniowych poprzez Internet. Umożliwia to zdobywanie wiedzy w dowolnym czasie i z dowolną częstotliwością. Zajęcia prowadzone są w języku polskim, natomiast oryginalne materiały dydaktyczne firmy Cisco dostępne są w języku angielskim, zatem wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym lub średniozaawansowanym. Uczestnicy szkolenia uzyskują także prawo do konsultacji w ramach zajęć z certyfikowanym trenerem Cisco. Zaliczenie każdego semestru potwierdzane będzie stosownym certyfikatem. Całość szkolenia przygotowuje do zdania egzaminu certyfikacyjnego i uzyskanie tytułu Cisco Certified Network Associate.

Dostępne kursy

Na Wydziale oferowane są następujące kursy:

Docelowo pełny cykl szkolenia prowadzi do certyfikacji Cisco Certified Network Associate (CCNA).

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, natomiast oryginalne materiały dydaktyczne firmy Cisco (w tym testy) dostępne są w języku angielskim.

Strona szkoleń on-line: http://cisco.netacad.net.

Zasady

Aby zapisać się na zajęcia Akademii Cisco wystarczy wypełnić formularz. Nie trzeba być studentem UAM, aby brać udział w kursie. Uczestniczyć w nim może każdy kto posiada podstawową wiedzę matematyczno-fizyczną oraz podstawowe umiejętności obsługi komputerów osobistych. Kursy są prowadzone na poziomie podstawowym i nie jest wymagana specjalistyczna wiedza z zakresu sieci komputerowych. Moduły nie są podzielone na wykłady i laboratoria, a na zajęciach kładziemy nacisk na praktykę. Grupy liczą maksymalnie 12 osób, co ułatwia efektywną pracę. Każdy z modułów kursu trwa około 2 miesiące (razem z egzaminem). Cały kurs można zakończyć w ciągu jednego roku akademickiego. Kurs nie jest oferowany w ramach programów studiów, dlatego nie może być fakultetem.

Zaliczenie każdego semestru szkoleń w ramach Akademii Cisco wymaga spełnienia następujących warunków:

 • zaliczenia wszystkich testów cząstkowych do poszczególnych modułów danego semestru,
 • zaliczenia testu końcowego obejmującego materiał z całego semestru,
 • wypełnienia ankiety końcowej.

Do każdego z testów uczestnik szkoleń ma 3 podejścia. Z każdego testu cząstkowego jak i na egzaminie końcowym, aby pomyślnie zaliczyć semestr należy zdobyć minimum 60% punktów.
Każdy z modułów kończy się egzaminem wewnętrznym, za który nie pobieramy opłat.

Wraz z ukończeniem wszystkich czterech kursów każdy uczestnik, który uzyskał odpowiednio wysoki wynik końcowy otrzymuje Voucher zniżkowy na egzamin CCNA.
Egzamin certyfikujący CCNA w zewnętrznym ośrodku to koszt 295 USD (materiał z 3 modułów).

Opłaty

Uczestnictwo w kursie Akademii Sieci Cisco jest odpłatne. Obecnie cena jednego modułu (np. CCNA1) kształtuje się następująco:

 • studenci, doktoranci UAM – 700 zł
 • studenci, doktoranci innych uczelni – 900 zł
 • pracownicy UAM – 1000 zł
 • pozostałe osoby – 1100 zł

Opłatę za kurs należy uiścić przelewem na konto bankowe przed spotkaniem rozpoczynającym kurs. Dane do wykonania przelewu zostaną podane mailowo wraz z utworzeniem grupy.

Prowadzący

mgr Tomasz Zaworski

Komunikacja za pośrednictwem sieci komputerowej jest istotnym elementem większości współczesnych systemów informatycznych. Niezawodne działanie sieci ma kluczowe znaczenie dla stabilności tych systemów. Znajomość zagadnień sieciowych jest niezbędna administratorom sieci oraz systemów IT.Kurs CCNA pozwala na zdobycie wiedzy z szerokiego zakresu - od podstaw działania protokołów TCP/IP, przez dynamiczny routing, aż do sposobów zabezpieczania sieci przed atakami oraz awariami. Certyfikat CCNA jest znakomitym sposobem na potwierdzenie profesjonalnych umiejętności u pracodawcy.

Terminy zajęć

UWAGA! Z powodu zawieszenia zajęć na uniwersytecie trwający kurs Akademii CISCO również zostaje zawieszony. O ewentualnym wznowieniu zajęć będziemy informować Państwa mailowo.

W roku akademickim 2019/2020 odbędą się następujące kursy:

 1. CCNA1: Introduction to Networks
  – wtorki: 10.12.2019, 17.12.2019, 07.01.2020, 21.01.2020, 04.02.2020
 2. CCNA1: Introduction to Networks
  – środy: 11.12.2019, 18.12.2019, 08.01.2020, 22.01.2020, 05.02.2020
 3. CCNA2: Switching, Routing, and Wireless Essentials
  – wtorki 25.02.2020, 03.03.2020, 10.03.2020, 31.03.2020, 07.04.2020
 4. CCNA2: Switching, Routing, and Wireless Essentials
  – środy 26.02.2020, 04.03.2020, 25.03.2020, 01.04.2020, 08.04.2020
 5. CCNA3: Enterprise Networking, Security, and Automation
  – 22.04.2020, 29.04.2020, 13.05.2020, 20.05.2020, 27.05.2020 – zgłoszenia przyjmowane są do 08.04.2020

Termin egzaminu  ustalany jest z grupą na zajęciach.
Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego liczy się kolejność zgłoszeń.
Wszystkie zajęcia będą odbywać się w na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4 w Poznaniu w sali A2-18.