Oferta dla szkół

Wydział Matematyki i Informatyki nieustannie stara się łączyć teorię z praktyką i to nie tylko na poziomie naukowym. Współpracujemy z nauczycielami i uczniami, staramy się rozbudzać oraz wspierać zainteresowanie matematyką i informatyką, odpowiadamy na zapotrzebowania współczesnego nauczyciela. W skład naszej oferty edukacyjnej wchodzą:
- konkursy,
- wykłady,
- warsztaty i konferencje
- i wiele innych!
Szczegóły na stronie: https://emi.wmi.amu.edu.pl/

Skontaktuj się z nami

prof. UAM dr

Edyta Juskowiak

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia

Barbara Borkowicz

Pełnomocnik dziekana ds. współpracy ze szkołami