Dla kandydata

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą studiów na Wydziale Matematyki i Informatyki! Oferujemy studia I i II stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Prowadzimy również kierunki na studiach podyplomowych.

Stypendium dla olimpijczyków

O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej. Zapoznaj się ze stawkami stypendium w roku akademickim 2023/2024.

Studia I stopnia

Wybierz studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) na naszym Wydziale. Oferujemy następujące kierunki Matematyka, Informatyka, Nauczanie matematyki i informatyki.

Studia II stopnia

Wybierz studia II stopnia (magisterskie) na naszym Wydziale. Oferujemy następujące kierunki Matematyka, Informatyka, Nauczanie matematyki i informatyki, Analiza i przetwarzanie danych

Sprawy studenckie

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi studiowania na naszym Uniwersytecie.