Dla kandydata

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą studiów na Wydziale Matematyki i Informatyki!Oferujemy studia I i II stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Prowadzimy również kierunki na studiach podyplomowych.

Studia I stopnia

Wybierz studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) na naszym Wydziale. Oferujemy następujące kierunki Matematyka, Informatyka, Nauczanie matematyki i informatyki....

Sprawy studenckie

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi studiowania na naszym Uniwersytecie.