Cykle wykładów

Na naszym Wydziale organizowane są raz w roku uroczyste wykłady:

Raz w miesiącu odbywają się:

Cyklicznie od 2022 roku odbywają się również Wykłady ID-UB: AMU Invited Lecture Series in Analysis and Topology.

Ponadto wraz z każdą edycją Konkursu im. Edyty Szymańskiej odbywają się uroczyste wykłady laureatek konkursu.

Raz do roku, przy współpracy z Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, odbywa się Ogólnopolskie Sympozjum Muzyka - Matematyka (od 2018 roku).

W roku akademickim 2023/2024 odbędzie się seria wykładów naukowych z okazji 30-lecia powstania Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.