Cykle wykładów

Na naszym Wydziale organizowane są raz w roku uroczyste wykłady: