Wykłady ID-UB

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na serię wykładów "AMU Invited Lecture Series in Analysis and Topology" finansowanych ze środków prestiżowego programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza" (IDUB, konkurs 039).

Prelegenci tegorocznej serii to wybitni matematycy, między innymi: Fernando Cobos, Gilles Godefroy, Thomas Kalmes, Arkady Leiderman oraz Winfried Sickel.