Wykłady ID-UB

Rozpoczynamy na naszym wydziale serię wykładów "AMU Invited Lecture Series in Analysis and Topology"  finansowanych ze środków prestiżowego programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza" (IDUB, konkurs 039).

Prelegentami tegorocznej serii będą wybitni matematycy, między innymi: Fernando Cobos, Gilles Godefroy, Thomas Kalmes, Arkady Leiderman oraz Winfried Sickel. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.