• Studia Podyplomowe

    Podnieś kwalifikacje i stań się specjalistą poszukiwanym na rynku. Ponad 75% zajęć praktycznych!

  • Studia Podyplomowe Nauczycielskie
  • Wykłady Naukowe WMI

Poprzednia wersja strony jest dostępna pod adresem: https://old.wmi.amu.edu.pl.

O wydziale

Jako jednostka uczelni badawczej, Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu kontynuuje ponad 100-letnią tradycję poznańskiej matematyki. Jest też jednym z najlepszych ośrodków badawczo-dydaktycznych w zakresie informatyki w Polsce.Obecnie Wydział prowadzi studia na czterech kierunkach: matematyce, informatyce, analizie i przetwarzaniu danych oraz na nauczaniu matematyki i informatyki. Ostatni z wymienionych kierunków stanowi ofertę wyjątkową w skali całego kraju. W ofercie Wydziału można także znaleźć studia podyplomowe.
  • 4kierunki studiów
  • 1700+studentów
  • 6000+absolwentów

Studia I stopnia

Studia II stopnia