Przetwarzanie danych - Big Data

Cel studiów

Studia podyplomowe Przetwarzanie danych – Big Data przygotowują do podjęcia zadań związanych z przetwarzaniem dużych i złożonych zbiorów danych, ich analizą, eksploracją i wizualizacją. Studia odpowiadają na ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie przetwarzania danych, mających wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno na temat baz relacyjnych jak i nierelacyjnych, hurtowni danych i Big Data. Uczestnicy studiów zostaną zapoznani z dostępnymi rozwiązaniami technologicznymi i nowoczesnymi koncepcjami  przetwarzania danych. Poznają cały proces przetwarzania danych, od momentu ich czyszczenia i składowania, poprzez odpytywanie i raportowanie, po złożoną analizę i odkrywanie wiedzy z danych.

Uczestnicy

Studia kierowane są do absolwentów kierunków informatycznych i pokrewnych, a także do osób zawodowo związanych z informatyką, pragnących poszerzyć swoją wiedzę w kierunku zagadnień związanych z przetwarzaniem danych. Studia są atrakcyjną propozycją dla firm pragnących podnieść  i uaktualnić kompetencje swoich pracowników.

Atuty

 • nowoczesny program: ponad 75% zajęć praktycznych i najbardziej aktualne zagadnienia: hurtownie danych, Big Data, przetwarzanie w chmurze, Hadoop, bazy NoSQL, analiza i eksploracja danych z wykorzystaniem języka R i Python;
 • wysoko wykwalifikowana i różnorodna kadra, na którą składają się pracownicy Uniwersytetu oraz eksperci z bogatym doświadczeniem praktycznym;
 • kontakt z rzeczywistymi problemami, udział w ciekawych projektach i możliwość spotkania wielu specjalistów z różnych dziedzin i firm.

Czas i miejsce

Studia trwają 2 semestry i obejmują 240 godzin zajęć. Zjazdy planowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki, na ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4. W szczególnych przypadkach część zajęć może odbywać się zdalnie, na platformie MS Teams.

dr inż. Anna Stachowiak

Ciągły wzrost ilości danych sprawia, że współczesne firmy pilnie poszukują rozwiązań dających możliwość efektywnego składowania, przetwarzania i analizy danych. Dane te są cennym, ale wciąż nie wykorzystanym źródłem wiedzy mogącej mieć znaczący wpływ na rozwój firmy i jej konkurencyjność na rynku.Anna Stachowiak
Kierownik Studiów
e-mail: aniap@amu.edu.pl
tel. 61 829-5481

Program studiów

Studia obejmują 240 godzin zajęć realizowanych w ciągu dwóch semestrów (ok. 8 miesięcy).

Zapoznaj się:

Szczegółowy program studiów Poznaj naszych wykładowców

Rekrutacja

Rekrutacja na kolejną edycję będzie trwała od 1 czerwca do 31 lipca 2023.

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kierownik studiów. Grupy zajęciowe będą liczyć około 20 osób.

Wymagana wiedza

Od uczestników oczekuje się ogólnie rozumianej wiedzy informatycznej, w tym:

 • znajomości podstaw programowania
 • znajomości podstaw relacyjnych baz danych, w tym szczególnie podstaw języka SQL
 • podstawowej umiejętności obsługi Excela
 • podstaw statystyki
 • podstaw systemów Windows i Linux, podstawowa obsługa konsoli
 • umiejętności czytania w języku angielskim

Płatność

Opłata za całe studia wynosi 12 000 zł. Opłatę można wnosić:

 • w całości,
 • w dwóch ratach po 6000 zł,
 • w ośmiu ratach po 1500 zł.

Wymagane dokumenty

Wszystkie dokumenty składane są poprzez  https://usosirk.amu.edu.pl/

Są to:

 • podanie
 • skan dyplomu (po rozpoczęciu studiów należy przedstawić oryginał dyplomu do wglądu)
 • CV i list motywacyjny, które pozwolą ocenić stopień spełnienia wymaganej wiedzy przez kandydata

Zgłoszenia

Rekrutacja na kolejną edycję będzie trwała od 1 czerwca do 31 lipca 2023. Planowany początek studiów – październik 2023 r.

Forma składania zgłoszeń: rekrutacja odbywa się poprzez stronę https://usosirk.amu.edu.pl

Regulaminy

Lista partnerów kierunku

Logo allegro.tech, capgemini, GFT, Pearson, Roche, TOMTOM