Przetwarzanie danych - Big Data

Cel studiów

Studia podyplomowe Przetwarzanie danych – Big Data przygotowują do podjęcia zadań związanych z przetwarzaniem dużych i złożonych zbiorów danych, ich analizą, eksploracją i wizualizacją. Studia odpowiadają na ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie przetwarzania danych, mających wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno na temat baz relacyjnych jak i nierelacyjnych, hurtowni danych i Big Data. Uczestnicy studiów zostaną zapoznani z dostępnymi rozwiązaniami technologicznymi i nowoczesnymi koncepcjami  przetwarzania danych. Poznają cały proces przetwarzania danych, od momentu ich czyszczenia i składowania, poprzez odpytywanie i raportowanie, po złożoną analizę i odkrywanie wiedzy z danych.

Uczestnicy

Studia kierowane są do absolwentów kierunków informatycznych i pokrewnych, a także do osób zawodowo związanych z informatyką, pragnących poszerzyć swoją wiedzę w kierunku zagadnień związanych z przetwarzaniem danych. Studia są atrakcyjną propozycją dla firm pragnących podnieść  i uaktualnić kompetencje swoich pracowników.

Atuty

 • nowoczesny program: ponad 75% zajęć praktycznych i najbardziej aktualne zagadnienia: hurtownie danych, Big Data, przetwarzanie w chmurze, Hadoop, bazy NoSQL, analiza i eksploracja danych z wykorzystaniem języka R i Python;
 • wysoko wykwalifikowana i różnorodna kadra, na którą składają się pracownicy Uniwersytetu oraz eksperci z bogatym doświadczeniem praktycznym;
 • kontakt z rzeczywistymi problemami, udział w ciekawych projektach i możliwość spotkania wielu specjalistów z różnych dziedzin i firm.

Czas i miejsce

Studia trwają 2 semestry i obejmują 240 godzin zajęć. Zjazdy planowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Studia mają charakter hybrydowy. Część zajęć odbywa się w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki, na ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4, a część zdalnie na platformie MS Teams.

dr inż. Anna Stachowiak

Ciągły wzrost ilości danych sprawia, że współczesne firmy pilnie poszukują rozwiązań dających możliwość efektywnego składowania, przetwarzania i analizy danych. Dane te są cennym, ale wciąż nie wykorzystanym źródłem wiedzy mogącej mieć znaczący wpływ na rozwój firmy i jej konkurencyjność na rynku.Anna Stachowiak
Kierownik Studiów
e-mail: aniap@amu.edu.pl
tel. 61 829-5481

Program studiów

Studia obejmują 240 godzin zajęć realizowanych w ciągu dwóch semestrów (ok. 8 miesięcy).

Zapoznaj się:

Szczegółowy program studiów Poznaj naszych wykładowców

Rekrutacja

Rekrutacja na IX edycję studiów została zakończona. Rozpoczęcie studiów: październik 2022. Zapraszamy na kolejne edycje!

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kierownik studiów. Grupy zajęciowe będą liczyć około 20 osób.

Wymagana wiedza

Od uczestników oczekuje się ogólnie rozumianej wiedzy informatycznej, w tym:

 • znajomości podstaw programowania
 • znajomości podstaw relacyjnych baz danych, w tym szczególnie podstaw języka SQL
 • podstawowej umiejętności obsługi Excela
 • podstaw statystyki
 • podstaw systemów Windows i Linux, podstawowa obsługa konsoli
 • umiejętności czytania w języku angielskim

Płatność

Opłata za całe studia wynosi 10 000 zł. Opłatę można wnosić:

 • w całości,
 • w dwóch ratach po 5000 zł,
 • w ośmiu ratach po 1250 zł.

Wymagane dokumenty

Wszystkie dokumenty składane są poprzez  https://usosirk.amu.edu.pl/

Są to:

 • podanie
 • skan dyplomu (po rozpoczęciu studiów należy przedstawić oryginał dyplomu do wglądu)
 • CV i list motywacyjny, które pozwolą ocenić stopień spełnienia wymaganej wiedzy przez kandydata

Zgłoszenia

Rekrutacja na IX edycję trwa od 4 lipca do 31 lipca 2022. Planowany początek studiów – październik 2022 r.

Forma składania zgłoszeń: rekrutacja odbywa się poprzez stronę https://usosirk.amu.edu.pl

Regulaminy

Lista partnerów kierunku

Logo allegro.tech, capgemini, GFT, Pearson, Roche, TOMTOM