Studia Podyplomowe "Przetwarzanie danych BIG-DATA"

Cel studiów

Studia podyplomowe Przetwarzanie danych – Big Data przygotowują do podjęcia zadań związanych z przetwarzaniem dużych i złożonych zbiorów danych, ich analizą, eksploracją i wizualizacją. Studia odpowiadają na ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie przetwarzania danych, mających wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno na temat baz relacyjnych jak i nierelacyjnych, hurtowni danych i Big Data. Uczestnicy studiów zostaną zapoznani z dostępnymi rozwiązaniami technologicznymi i nowoczesnymi koncepcjami  przetwarzania danych. Poznają cały proces przetwarzania danych, od momentu ich czyszczenia i składowania, poprzez odpytywanie i raportowanie, po złożoną analizę i odkrywanie wiedzy z danych.

Uczestnicy

Studia kierowane są do absolwentów kierunków informatycznych i pokrewnych, a także do osób zawodowo związanych z informatyką, pragnących poszerzyć swoją wiedzę w kierunku zagadnień związanych z przetwarzaniem danych. Studia są atrakcyjną propozycją dla firm pragnących podnieść  i uaktualnić kompetencje swoich pracowników.

Atuty

 • nowoczesny program: ponad 75% zajęć praktycznych i najbardziej aktualne zagadnienia: hurtownie danych, Big Data, przetwarzanie w chmurze, Hadoop, bazy NoSQL, analiza i eksploracja danych z wykorzystaniem języka R i Python;
 • wysoko wykwalifikowana i różnorodna kadra, na którą składają się pracownicy Uniwersytetu oraz eksperci z bogatym doświadczeniem praktycznym;
 • kontakt z rzeczywistymi problemami, udział w ciekawych projektach i możliwość spotkania wielu specjalistów z różnych dziedzin i firm.

Czas i miejsce

Studia trwają 2 semestry i obejmują 240 godzin zajęć. Zjazdy planowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki, na ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4. W szczególnych przypadkach część zajęć może odbywać się zdalnie, na platformie MS Teams.

Nie zwlekaj - zarejestruj się już teraz!

Lista partnerów kierunku

Logo allegro.tech, capgemini, GFT, Pearson, Roche, TOMTOM

Opinie naszych absolwentów

Studia podyplomowe z przetwarzania danych okazały się dla mnie (osoby spoza branży IT) bardzo wartościowym doświadczeniem. Program był dobrze zorganizowany, wykładowcy kompetentni, a uczestnictwo w projektach pozwoliło mi praktycznie wykorzystać zdobytą teorię. Studia nie tylko poszerzyły moje horyzonty, lecz również wzmocniły moją pewność, że przetwarzanie danych ma ogromny potencjał w wielu dziedzinach. Polecam je każdemu, kto pragnie opanować tę cenną umiejętność, niezależnie od swojego obecnego doświadczenia w obszarze IT.

- Martyna Kordyś -

Rozpocząłem studia Big Data z myślą o tym, aby poszerzyć swoje umiejętności w zakresie data science. Studia pozwoliły mi nie tylko ugruntować wcześniej zdobytą wiedzę, ale także poznać najnowsze trendy w związane z Big Data. Zdobyte umiejętności pozwoliły mi także umocnić moją pozycję na rynku pracy i w konsekwencji na zmianę wcześniej zajmowanego stanowiska. Szczególnie dobrze wspominam możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez specjalistów związanych z poszczególnymi obszarami data science i wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce podczas zajęć laboratoryjnych. Uważam, że żywy kontakt z prowadzącymi oraz innymi studentami jest trudny do zastąpienia.

- Wojciech Piątek -

Program studiów

Studia obejmują 240 godzin zajęć realizowanych w ciągu dwóch semestrów (ok. 8 miesięcy).
Materiał podzielony jest na 13 zajęć obejmujących najważniejsze zagadnienia związane z przetwarzaniem dużych i złożonych zbiorów danych
Szczegółowy program studiów

Wykładowcy kierunku

Wysoko wykwalifikowana kadra, na którą składają się pracownicy Uniwersytetu oraz eksperci z bogatym doświadczeniem praktycznym, zdobytym w czołowych firmach z branży.Poznaj naszych wykładowców

Rekrutacja

Rekrutacja na X edycję trwa! Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do 10 września 2023.

Nie zwlekaj - zarejestruj się już teraz!

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kierownik studiów. Grupy zajęciowe będą liczyć około 20 osób.

Wymagana wiedza

Od uczestników oczekuje się ogólnie rozumianej wiedzy informatycznej, w tym:

 • znajomości podstaw programowania
 • znajomości podstaw relacyjnych baz danych, w tym szczególnie podstaw języka SQL
 • podstawowej umiejętności obsługi Excela
 • podstaw statystyki
 • podstaw systemów Windows i Linux, podstawowa obsługa konsoli
 • umiejętności czytania w języku angielskim

Płatność

Opłata za całe studia wynosi 12 000 zł. Opłatę można wnosić:

 • w całości,
 • w dwóch ratach po 6000 zł,
 • w ośmiu ratach po 1500 zł.

Wymagane dokumenty

Wszystkie dokumenty składane są poprzez  https://usosirk.amu.edu.pl/

Są to:

 • podanie
 • skan dyplomu (po rozpoczęciu studiów należy przedstawić oryginał dyplomu do wglądu)
 • CV i list motywacyjny, które pozwolą ocenić stopień spełnienia wymaganej wiedzy przez kandydata

Zgłoszenia

Rekrutacja na kolejną edycję będzie trwała od 1 czerwca do 31 lipca 2023. Planowany początek studiów – październik 2023 r.

Forma składania zgłoszeń: rekrutacja odbywa się poprzez stronę https://usosirk.amu.edu.pl

Regulaminy

Kierownik studiów

Ciągły wzrost ilości danych sprawia, że współczesne firmy pilnie poszukują rozwiązań dających możliwość efektywnego składowania, przetwarzania i analizy danych. Dane te są cennym, ale wciąż nie wykorzystanym źródłem wiedzy mogącej mieć znaczący wpływ na rozwój firmy i jej konkurencyjność na rynku. Anna Stachowiak
Kierownik Studiów
e-mail: aniap@amu.edu.pl
tel. 61 829-5481