Awanse naukowe

Wydział Matematyki i Informatyki posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowań doktorskich i habilitacyjnych w dyscyplinach matematyka i informatyka.