Minione konferencje

 • The Third International Workshop on Dynamic Scheduling Problems (05-06.07.2021)

  W dniach od 5 do 6 lipca 2021 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM odbyła się konferencja naukowa "The Third International Workshop on Dynamic Scheduling Problems". Była to już trzecia konferencja poświęcona prezentacji nowych wyników badań dotyczących dynamicznych problemów szeregowania zadań, w których czasy wykonywania, czasy gotowości zadań, prędkości maszyn bądź inne parametry badanych problemów dynamicznie zmieniają się w czasie. Planowana początkowo na czerwiec 2020 roku, ze względu na pandemię COVID-19 została przeniesiona na rok bieżący.

  Referaty przedstawione na konferencji IWDSP 2021 zostały zgłoszone przez autorów z Chin, Egiptu, Holandii, Indii, Izraela, Niemiec, Polski, Szwajcarii, USA i Włoch, i dotyczyły problemów
  szeregowania zadań w sieciach zbierających dane, szeregowania zadań uwarunkowanych czasowo, szeregowania zadań z kontrolowalnymi czasami wykonywania, szeregowania odpornego, szeregowania warunkowych acyklicznych grafów skierowanych, modelowania pracy taśm produkcyjnych w montowniach samochodów, minimalizacji strat spowodowanych przerwami w pracy systemu przepływowego oraz szeregowanie zadań za pomocą uczenia ze wzmacnianiem.

  Materiały konferencyjne, zarówno w postaci drukowanej z ISBN, jak również w postaci elektronicznej z e-ISBN, zostały wydane przez Polskie Towarzystwo Matematyczne.

  Rozszerzone wersje wybranych referatów przedstawionych na tej konferencji zostaną opublikowane w "Journal of Scheduling" (impact factor 1.765), zakończenie procesu recenzyjnego zgłoszonych prac jest przewidywane na koniec października 2022 roku.

  Więcej informacji nt. konferencji IWDSP 2021 można naleźć na stronie https://iwdsp2021.wmi.amu.edu.pl.

 • 8th Polish Combinatorial Conference (14-18.09.2020)

  W dniach 14-18 września 2020 roku zaplanowana była konferencja 8th Polish Combinatorial Conference, która podobnie jak poprzednie edycje z tego cyklu miała się odbyć w Ośrodku Badawczo-Konferencyjnym IMPAN w Będlewie (pierwsza konferencja odbyła się w 2006 roku pod nazwą "Poznań-Zielona Góra Workshop on Combinatorics’’, kolejne odbywają się co dwa lata pod nazwą "Polish Combinatorial Conference").  Konferencja finansowana była przez Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha, Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą (Kraków), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Warszawski. Celem konferencji była jak zawsze prezentacja i integracja polskiego środowiska kombinatorycznego oraz jego konfrontacja z czołówką światową.

  W czerwcu 2020 roku z powodu sytuacji epidemicznej związanej z zagrożeniem wirusem COVID-19, Komitety Programowy i Organizacyjny Konferencji 8th Polish Combinatorial Conference podjęły decyzję o organizacji tej konferencji w sposób zdalny, o czym poinformowano Centrum Stefana Banacha i ośrodek w Będlewie.

  W trybie zdalnym 8th Polish Combinatorial Conference, na którą zarejestrowało się 147 uczestników, została ograniczona do wykładów plenarnych (Zoltan Füredi, Anita Liebenau, Amin Coja-Oghlan, Thore Husveldt,  Sandi Klavžar oraz Imre Leader) oraz trzech wykładów młodych polskich kombinatoryków (Jakub Konieczny, Jakub Tarnawski, Marcin Wrochna) nominowanych do Nagrody Open Mind 2020. W drugim i czwartym dniu konferencji odbyły się także warsztaty dla studentów, doktorantów i innych zainteresowanych, poprowadzone przez Shagnika Dasa (Freie Universität Berlin): Erdős-Ko-Rado: Structure and Sparsification oraz Michała Pilipczuka  (Uniwersytet Warszawski): Structural sparsity in graphs. Uczestnicy konferencji mieli także możliwość przedstawienia swoich najnowszych wyników w formie prezentacji/streszczeń dostępnych na stronie konferencji. Zgłoszono 36 komunikatów (referatów) w takiej formie.

  Ważnym wydarzeniem podczas konferencji było rozstrzygnięcie kolejnej (szóstej) edycji konkursu "Open Mind" na najlepszego polskiego młodego matematyka w dziedzinie kombinatoryki i informatyki teoretycznej. Spośród wyżej wspomnianej trójki, nominowanej przez Kapitułę Nagrody, Prof. Zoltan Füredi wskazał zwycięzcę, którym w 2020 roku został Marcin Wrochna (University of Oxford).

  Następna konferencja z tego cyklu jest zaplanowana za dwa lata. Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji.

 • LEIS – przestrzeń do nauki, pracy i zabawy. Przyjdź, Zainspiruj się, Rozwijaj... (24.09.2019)

  24.09.2019 r. na naszym Wydziale odbyła się konferencja edukacyjna połączona z oficjalnym otwarciem LEGO® Education Innovation Studio na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Uczestniczyli w niej entuzjaści angażującej edukacji, dyrektorzy i nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczyciele przedmiotów ścisłych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z systemem edukacyjnym LEGO® Education oraz dowiedzieć się dlaczego LEGO® Education Innovation Studio może być odpowiedzią na potrzeby edukacyjne XXI wieku.

  W części wykładowej skupiono się na znaczeniu współczesnej edukacji i tym, na co powinno się zwracać uwagę przy wyborze metod kształcenia uczniów. Część warsztatowa podzielona na bloki odpowiadające etapom edukacji, pozwoliła nauczycielom doświadczyć lekcji z perspektywy uczniów i przekonać się jak za pomocą prostych rozwiązań, dostosowanych do każdego poziomu edukacyjnego, można rozwijać kluczowe kompetencje, rozbudzając jednocześnie zaangażowanie i entuzjazm do nauki.

  Więcej informacji na temat konferencji oraz działań LEGO® Education Innovation Studio na naszym Wydziale można znaleźć na stronie LEIS.

 • Random Structures&Algorithms (15-19.07.2019)

  Dziewiętnasta konferencja Random Structures&Algorithms, która odbyła się Zurichu w dniach od 15 do 19 lipca 2019 roku, była kolejnym z cyklu odbywających się co dwa lata spotkań badaczy z zakresu matematyki dyskretnej, informatyki teoretycznej i teorii optymalizacji połączonych wspólnym zainteresowaniem stosowania narzędzi probabilistyki w tych dziedzinach. Zapoczątkowane w 1983 roku są najważniejszym międzynarodowym forum przedstawiania wyników z tej tematyki.

  Wykłady plenarne wygłosili: Julia Böttcher (London School of Economics), Boris Bukh (Carnegie Mellon University), Peter Keevash (University of Oxford), Andrzej Rucinski (Adam Mickiewicz University in Poznan), Alex Scott (University of Oxford), Asaf Shapira (Tel Aviv University) oraz Dan Spielman (Yale University).

  Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji.

 • 7th Polish Combinatorial Conference (24-28.09.2018)

  W dniach 24-28 września 2018 roku, w Centrum Konferencyjnym w Będlewie, odbyła się konferencja "7th Polish Combinatorial Conference" (pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się w 2006 roku pod nazwą "Poznań-Zielona Góra Workshop on Combinatorics’’, kolejne odbywają się co dwa lata pod nazwą ,"Polish Combinatorial Conference’’). W skład Komitetu Programowego wchodzą profesorowie: Krzysztof Diks z Uniwersytetu Warszawskiego, Paweł Idziak z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Mariusz Woźniak z Akademii Górniczo-Hutniczej, Jarosław Grytczuk i Zbigniew Lonc z Politechniki Warszawskiej oraz z naszego Wydziału: Jerzy Jaworski, Michał Karoński, Tomasz Łuczak i Andrzej Ruciński. Komitet Organizacyjny 7PCC stanowili dr Piotr Micek (UJ), mgr Magdalena Tyniec-Motyka (AGH), prof. Jarosław Grytczuk i dr Paweł Naroski (PW), dr Sylwia Antoniuk, prof. Jerzy Jaworski i dr hab. Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska (UAM) oraz dr Alina Szelecka (UZ). Konferencja finansowana była przez Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha, Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą (Kraków) i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem konferencji była prezentacja i integracja polskiego środowiska kombinatorycznego oraz jego konfrontacja z czołówką światową. Wzięło w niej udział 95 uczestników, w tym  32 z zagranicy. Referaty plenarne wygłosili Béla Bollobás (University of Cambridge, University of Memphis), Andrzej Kisielewicz (University of Wrocław), Alexandr V. Kostochka (University of Illinois at Urbana-Champaign),  Jakub Kozik (Jagiellonian University), Dhruv Mubayi (University of Illinois at Chicago), Paweł Prałat (Ryerson University),  Oriol Serra (Universitat Politècnica de Catalunya). W pierwszym i drugim dniu konferencji odbyły się warsztaty dla studentów i doktorantów poprowadzone przez    Marcina Pilipczuka (University of Warsaw): The square root phenomenon: subexponential algorithms in sparse graph classes oraz Wojciecha Samotija (Tel Aviv University): Entropy and counting.

  Ważnym wydarzeniem podczas konferencji było, jak zawsze, rozstrzygnięcie kolejnej (piątej) edycji konkursu ,,Open Mind’’ na najlepszego polskiego młodego matematyka w dziedzinie kombinatoryki. W tym roku Kapituła Nagrody Open Mind wybrała trzech finalistów: Andrzeja Grzesika (University of Warwick, Uniwersytet Jagielloński), Jakuba Koniecznego (The Hebrew University of Jerusalem, Uniwersytet Jagielloński) i Pawła Rzążewskiego (Politechnika Warszawska). Spośród nich prof. Béla Bollobás, wyłonił zwycięzcę, którym w 2018 roku został  Andrzej Grzesik.

  Następna konferencja z tego cyklu jest planowana za dwa lata. Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji.

 • International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference (20-24.08.2018)

  W dniach 20-24 sierpnia 2018 roku w Ośrodku Konferencyjnym Instytutu Matematycznego PAN w Będlewie, odbyła się konferencja "The International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference - LINSTAT'2018". Konferencja była kontynuacją serii konferencji LinStat, które odbyły się wcześniej w Będlewie, Polska (2008, 2012), w Tomar, Portugalia (2010), w Linköping, Szwecja (2014), i w Istanbule, Turcja (2016). Podczas konferencji odbyła się specjalna sesja poświęcona obchodom jubileuszu 90tych urodzin Profesora Tadeusza Calińskiego.

  Celem konferencji było spotkanie naukowców zajmujących się różnymi aspektami statystyki matematycznej i jej zastosowań, a także algebrą macierzy i jej zastosowaniem w statystyce.
  Organizatorami konferencji byli: Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha, Wydział Matematyki i Informatyki UAM, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Instytut Matematyki Politechniki Poznańskiej oraz Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W konferencji uczestniczyły 103 osoby z 22 krajów. Na konferencji przedstawiono najnowsze wyniki dotyczące różnych aspektów statystyki matematycznej i jej zastosowań.

  Podczas konferencji wygłoszono 81 referatów. Referaty zaproszone wygłosili: Rosemary A. Bailey (Wielka Brytania), Narayanaswamy Balakrishnan (Kanada), Thomas Mathew (USA), Friedrich Pukelsheim (Niemcy), Gavin Ross (Wielka Brytania), Tomasz Rychlik (Polska), L. Rob Verdooren (Holandia).

  Tradycyjnie Komitet Naukowy Konferencji nagrodził młodych naukowców, którzy przedstawili wyróżniające się referaty i plakaty. Wyróżnienia otrzymali: Samuel Rosa (Słowacja), Busenur Kizilaslan (Turcja), Veronika Rimalova (Czechy) oraz Paweł Piasecki (Polska). Warto podkreślić, że pan mgr Paweł Piasecki jest doktorantem na naszym Wydziale.

  Następna konferencja z serii LINSTAT odbędzie się za dwa lata w Tatrach Wysokich na Słowacji.

 • Function Spaces XII (9-13.07.2018)

  W dniach 9-13 lipca 2018 r. w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja matematyczna "Function Spaces XII" zorganizowana przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy współudziale Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Matematyki Politechniki Poznańskiej oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

  W skład Komitetu Organizacyjnego tegorocznej konferencji wchodzili profesorowie: Julian Musielak (honorowy przewodniczący), Grzegorz Lewicki (UJ, przewodniczący), Henryk Hudzik (UAM), Paweł Kolwicz (PP), Mieczysław Mastyło (UAM), Marian Nowak (UZ) i Leszek Skrzypczak (UAM). Sprawami sekretariatu konferencji zajmowały się Beata Deręgowska (UJ) oraz Barbara Lewandowska (UJ). W skład Komitetu Programowego weszli profesorowie Julian Musielak (honorowy przewodniczący), Grzegorz Lewicki (UJ, przewodniczący), Henryk Hudzik (UAM), Mieczysław Mastyło (UAM), Marian Nowak (UZ), Ryszard Płuciennik (PP) i Leszek Skrzypczak (UAM).

  Celem konferencji była prezentacja najnowszych wyników z teorii przestrzeni funkcyjnych, geometrii przestrzeni Banacha, teorii aproksymacji i interpolacji, teorii operatorów na przestrzeniach funkcyjnych, teorii interpolacji i aproksymacji, teorii miar wektorowych oraz zastosowań tych teorii. Ważnym celem była również integracja polskiego środowiska matematycznego reprezentującego te dziedziny z czołówką światową oraz przedłużenie i intensyfikacja współpracy naukowej zagranicznymi grupami naukowymi.

  W konferencji udział wzięło 93 matematyków, w tym 47 uczestników zagranicznych z 18 krajów (Austria, Brazylia, Chiny, Czechy, Estonia, Francja, Hiszpania, Iran, Japonia, Kanada, Niemcy, Południowa Afryka, Portugalia, Rosja, Szwecja, Tajwan, Turcja, USA). Referaty plenarne wygłosiło 20 matematyków (6 z Polski, 2 z Chin, 3 z Hiszpanii, 3 z Niemiec, 2 z Francji, 2 z USA i po 1 z Rosji i Szwecji). Ponadto wygłoszono 54 krótkich 20-minutowych komunikatów.

  Jednym z wielu ciekawych wystąpień był referat prof. Leszka Maligrandy został poświęcony przedstawieniu historii rozwoju teorii interpolacji operatorów w latach 1910-1966. W środowe popołudnie 11 lipca odbyła się wycieczka autokarowa uczestników konferencji do Zamku w Niepołomicach.

  Następna konferencja z tej serii została zaplanowana na lipiec 2020 roku w Poznaniu.

 • The Second International Workshop on Dynamic Scheduling Problems (26-28.06.2018)

  W dniach od 26 do 28 czerwca 2018 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM odbyła się konferencja naukowa "The Second International Workshop on Dynamic Scheduling Problems". Była to już druga konferencja poświęcona prezentacji nowych wyników badań dotyczących dynamicznych problemów szeregowania zadań, w których czasy wykonywania, czasy gotowości zadań, prędkości maszyn bądź inne parametry badanych problemów dynamicznie zmieniają się w czasie.

  Referaty przedstawione na konferencji zostały zgłoszone przez autorów z Białorusi, Belgii, Francji, Izraela, Niemiec, Polski, Rosji i Wielkiej Brytanii, i dotyczyły problemów szeregowania czasowo-zależnego, szeregowania z ograniczeniami energetycznymi, podzielnego i niepodzielnego szeregowania z czasami pozycyjno-zależnymi, szeregowania w sieciach zbierających dane, szeregowania zadań ze zmiennymi czasami wykonywania w logistycznych systemach opieki zdrowotnej oraz szeregowania zadań z odrzucaniem zadań.

  Materiały konferencyjne, zarówno w postaci drukowanej z ISBN, jak również w postaci elektronicznej z e-ISBN, zostały wydane przez Polskie Towarzystwo Matematyczne.

  Rozszerzone wersje wybranych referatów przedstawionych na tej konferencji zostały opublikowane w "Journal of Scheduling" (nr 6, wolumin 23 z 2020 roku, impact factor 1.765). Więcej informacji można naleźć na stronie konferencji.

 • New perspective in the theory of function spaces and their applications (17-23.09.2017)

  Konferencja odbyła się w dniach od 17 do 23 września 2017 roku w Ośrodka Badawczo-Konferencyjnym IM PAN w Będlewie.  Współorganizatorami konferencji oprócz Wydziału Matematyki i Informatyki UAM były następujące instytucje: Wydział Matematyki I Informatyki Uniwersytetu im.F.Schillera w Jenie, Centrum Banacha i Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych.

  Głównym tematem konferencji były  przestrzenie funkcyjne z ich zastosowaniem ze szczególnym uwzględnieniem nowych charakteryzacji gładkości i regularności funkcji, wysoko-wymiarowej aproksymacji, złożoności obliczeniowej zagadnień ciągłych, regularności rozwiązań (nie-)liniowych równań różniczkowych cząstkowych, zwartości i koncentracji w przestrzeniach funkcyjnych.

  W konferencji wzięło  udział 87 uczestników 20 dwudziestu krajów, którzy reprezentowali 54  ośrodki naukowe. Wykłady plenarne wygłosili: Marcin Bownik (University of Oregon, USA), Monique Dauge (Universite de Rennes 1, Francja), Lars Diening (University Bielefeld, Niemcy), Jacek Dziubański (Uniwersyte Wrocławski, Polska ), Aicke Hinrichs (Johannes Kepler University Linz, Austria), Thomas Kuhn (University Leipzig, Niemcy), Pierre Gilles Lemarie-Rieusset (Universite d'Evry, Francja), Pencho Petrushev (University of South Carolina, USA), Rene L. Schilling (Technical University Dresden, Niemcy), Andreas Seeger (University of Wisconsin-Madison, USA), Winfried Sickel (Friedrich Schiller University Jena, Niemcy), Hans Triebel (Friedrich Schiller University Jena, Niemcy), Jan Vybral (Charles University Prague, Czechy) and Dachun Yang (Beijing Normal University, Chiny).

  Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji.

 • Number Theory Week (04-08.09.2017)

  W dniach od 4 do 8 września 2017 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM odbyła się konferencja naukowa “Number Theory Week 2017” z okazji sześćdziesiątych urodzin Pana prof. dra hab. Jerzego Kaczorowskiego, wybitnego specjalisty z dziedziny teorii liczb, matematyka o światowej renomie, członka PAN, dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. Współorganizatorami konferencji byli: Wydział Matematyki i Informatyki UAM, Polskie Towarzystwo Matematyczne oraz Instytut Matematyczny PAN. Głównym tematem konferencji byłz szeroko rozumiana teoria liczb, ze szczególnym uwzględnieniem analitycznej teorii liczb. Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji.

 • Random Structures&Algorithms (7-11.08.2017)

  W dniach od 7 do 11 sierpnia 2017 roku w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie odbyła się organizowana przez Wydział Matematyki i Informatyki osiemnasta konferencja Random Structures&Algorithms. Była to kolejna konferencja z cyklu odbywających się co dwa lata spotkań badaczy z zakresu matematyki dyskretnej, informatyki teoretycznej i teorii optymalizacji połączonych wspólnym zainteresowaniem stosowania narzędzi probabilistyki w tych dziedzinach.

  Zapoczątkowane w 1983 roku są najważniejszym międzynarodowym forum przedstawiania wyników z tej tematyki. Z wyjątkiem czterech konferencji - Atlanta 1996, 2011, Tel Aviv 2007, Pittsburgh 2015 - wszystkie pozostałe odbyły się w Poznaniu.
  Wykłady plenarne na tegorocznej konferencji wygłoszą: prof. László Babai (University of Chicago), prof. Jacob Fox (Stanford Unversity), prof. David Conlon (University of Oxford), prof. Benjamin Sudakov (ETH, Zurich), prof. Penny Haxell (University of Waterloo), prof. Tibor Szabó (Freie Universität Berlin), prof. Daniel Kráľ (University of Warwick), prof. Rob Morris (IMPA, Rio de Janeiro).

  W konferencji wzięło udział ponad 170 uczestników z najważniejszych ośrodków naukowych na świecie.

 • Banach Spaces and Operator Theory with Applications (03-07.07.2017)

  W dniach 3-7 lipca 2017 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Banach Spaces and Operator Theory with Applications. Jej celem była prezentacja najnowszych wyników dotyczących analizy funkcjonalnej i jej zastosowań, a w szczególności teorii interpolacji, geometrii ilokalnej teorii przestrzeni Banacha, odwzorowań wieloliniowych i wielomianów, geometrycznych i topologicznych własności krat Banacha funkcji mierzalnych oraz faktoryzacji operatorów na przestrzeniach Banacha.

  Konferencję uświetniły sześćdziesiąte urodziny profesora Mieczysława Mastyły. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej konferencji.

 • Konferencja dla nauczycieli informatyki oraz zajęć komputerowych (25.04.2017)

  Dania 25 kwietnia 2017 r. odbyła się konferencja połączona z warsztatami dla nauczycieli informatyki i zajęć komputerowych: "Baltie, Scratch i algorytmy… Jak uczyć programowania w klasach I, IV i VII zgodnie z nową podstawą programową?”

  Konferencja odbyła się na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Wykład oraz warsztaty poprowadziła autorka podręczników do informatyki – Grażyna Koba.

  Wykład odbył się w godz. 15:30-17:00. Podczas wykładu omówione zostały wybrane cele i treści nowej podstawy programowej w kontekście wykorzystywanych środowisk programowania oraz zasady pracy w środowiskach Baltie i Scratch.
  Odbyła się też prezentacja m.in. podręczników z nowej serii Teraz bajty do informatyki dla klas I, IV i VII szkoły podstawowej oraz pomocy dla nauczyciela.

  Warsztaty odbyły się w godz. 17:15-18:30. Podczas warsztatów uczestnicy wykonali ćwiczenia w środowiskach Baltie i Scratch.

  Szczegóły konferencji oraz zapisy na stronie: www.migra.pl

 • The First International Workshop on Dynamic Scheduling Problems (30.06-01.07.2016)

  W dniach od 30 czerwca do 1 lipca 2016 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM odbyła się konferencja naukowa "The First International Workshop on Dynamic Scheduling Problems". Celem konferencji była prezentacja nowych wyników badań dotyczących dynamicznych problemów szeregowania zadań, w których czasy wykonywania, czasy gotowości zadań, prędkości maszyn bądź inne parametry badanych problemów dynamicznie zmieniają się w czasie.

  Referaty przedstawione na konferencji zostały zgłoszone przez autorów z Australii, Białorusi, Chin, Francji, Izraela, Kanady, Polski, Rosji, Tajwanu oraz Wielkiej Brytanii, i dotyczyły problemów szeregowania czasowo-zależnego, szeregowania zadań z ograniczeniami energetycznymi, szeregowania zadań z ograniczeniami finansowymi, szeregowania zadań z odrzucaniem zadań, szeregowania zadań pozycyjno-zależnych, szeregowania zadań w sieciach zbierających dane, szeregowania zadań ze zmiennymi czasami wykonywania zależnymi od ilości przydzielonych zasobów oraz cyklicznego szeregowania zadań w pewnych zagadnieniach produkcji przemysłowej.

  Elektroniczna postać materiałów konferencyjnych została wydana przez Polskie Towarzystwo Matematyczne jako e-book z e-ISBN. Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji.

 • Function Spaces XI (06-10.07.2015)

  W dniach 6-10 lipca 2015 r. w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się międzynarodowa konferencja matematyczna "Function Spaces XI" zorganizowana przez Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego przy współudziale Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytutu Matematyki Politechniki Poznańskiej oraz Polskiej Akademii Nauk.

  W skład Komitetu Organizacyjnego konferencji wchodzili profesorowie: Julian Musielak (honorowy przewodniczący), Marian Nowak (UZ, przewodniczący), Henryk Hudzik (UAM), Grzegorz Lewicki (UJ), Ryszard Płuciennik (PP) i Leszek Skrzypczak (UAM). Sprawami sekretariatu konferencji zajmował się Bogdan Szal (UZ). W skład Komitetu Programowego weszli profesorowie Julian Musielak (honorowy przewodniczący), Marian Nowak (UZ, przewodniczący), Henryk Hudzik (UAM), Grzegorz Lewicki (UJ) oraz Leszek Skrzypczak (UAM).

  Konferencje na temat przestrzeni funkcyjnych Function Spaces mają 28-letnią tradycję i poświęcone są postępowi w teorii przestrzeni funkcyjnych i pokrewnym zagadnieniom w analizie funkcjonalnej: geometrii przestrzeni Banacha, teorii operatorów na przestrzeniach funkcyjnych, topologicznym przestrzeniom wektorowym, teorii aproksymacji, teorii interpolacji, siatkom wektorowym, miarom wektorowym.

  W konferencji udział wzięło 65 matematyków, w tym 25 uczestników zagranicznych z 10 krajów (Chiny, Francja, Hiszpania, Japonia, Meksyk, Niemcy, Rosja, Szwecja, Włochy, USA). Referaty plenarne wygłosiło 17 matematyków (5 z Polski, 4 z Chin, 2 z Hiszpanii i po 1 z Francji, Niemiec, Rosji, Szwecji, Włoch i USA). Ponadto wygłoszono 39 krótkich 20-minutowych komunikatów.

  Jednym z wielu ciekawych wystąpień był referat prof. Tomasa Domingueza Benavidesa z Uniwersytetu w Sevillii (Hiszpania) pt. Distortion and the stable fixed point property for nonexpansive mappings.

  Następna konferencja z tej serii została zaplanowana na lipiec 2018 roku w Krakowie.