Nadchodzące konferencje

 • VIII konferencja Filozofia matematyki i informatyki (18.05.2024)

  Konferencja Filozofia matematyki i informatyki ma charakter interdyscyplinarny. Jej ósma edycja odbędzie się dnia 18 maja 2024 r na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Głównym tematem konferencji będą zagadnienia filozoficzne związane z szeroko dyskutowaną ostatnio sztuczną inteligencją. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. UAM dr hab. Jacek Marciniak z Zakładu Sztucznej Inteligencji. Organizatorami konferencji są prof. dr hab. Roman Murawski oraz dr Izabela Bondecka-Krzykowska.

  Konferencja Filozofia matematyki i informatyki związana jest tematycznie z organizowaną dnia 17 maja na Wydziale Filozoficznym konferencją Homo Informaticus 10, której głównym celem jest ukazanie związków łączących informatykę z naukami humanistycznymi i społecznymi. Organizatorami tej konferencji są prof. UAM dr hab. Sławomir Leciejewski oraz dr Mariusz Szynkiewicz.
  Do udziału w obradach obu konferencji zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane problemami współczesnej filozofii informatyki oraz filozofii matematyki.

 • Berlin–Poznań Seminar on Discrete Mathematics in Berlin (24-25.05.2024)
 • Algebraic K-Theory and Arithmetic (7-13.07.2024)
 • Function Spaces 13, In Memory od Henryk Hudzik and Julian Musielak (8-12.07.2024)
 • Sesja poświęcona teorii liczb podczas 9. Forum Matematyków Polskich, Katowice (9-13.09.2024)
 • 10th Polish Combinatorial Conference (15-21.09.2024)
 • Explicit results on zeros of L-functions, Będlewo (23-27.09.2024)

Minione konferencje

 • Konferencja “Zostanę Noblistką. Kobiety w naukach ścisłych” (7.11.2023)

  Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej z cyklu Laboratorium kobiet UAM pt. Zostanę Noblistką. Kobiety w naukach ścisłych. Konferencja odbędzie się 7 listopada 2023, od g. 10.00, w Collegium Physicum, Kampus Morasko Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Termin spotkania jest szczególny, bowiem 7 listopada przypada rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie (1867), dodatkowo obchodzimy 120-lecie przyznania Nagrody Nobla z fizyki małżeństwu Curie, a po trzecie również 7 listopada 1911 roku Maria otrzymała telegram ze Sztokholmu o przyznaniu jej drugiego Nobla tym razem z chemii za odkrycie polonu i radu.

  W tym dniu w sposób szczególny pragniemy zastanowić się nad sytuacją studentek, doktorantek i badaczek pracujących w szeroko rozumianych naukach ścisłych. Będziemy rozmawiać o ich sukcesach, codzienności i barierach, jakie stoją na drodze harmonijnego rozwoju kariery naukowej i życia osobistego a także o skutecznych strategiach prorównościowych w środowisku akademickim.

  Konferencji towarzyszyć będą wystawy poświęcone postaciom i karierom kobiet w nauce a także akcja społeczna “Znajdź swoją bohaterkę”.

  Osoby uczestniczące w konferencji otrzymają dwie unikatowe publikacje UAM: kalendarz na 2024 rok poświęcony historycznym postaciom wybitnych naukowczyń oraz książkę z uroczystości upamiętniającej przyznanie przez UAM tytułu honoris causa Marii Skłodowskiej-Curie, która miała miejsce w roku 2022.

  Konferencje w ramach cyklu “Laboratorium Kobiet” organizowane są od 2018 roku a celem tych spotkań jest docenienie roli i osiągnieć kobiet w nauce oraz diagnoza sytuacji i wyzwań, przed którymi stoją współczesne badaczki.

 • Konferencja Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki (20-21.10.2023)

  Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki (KWUMI), która odbędzie się w dniach 20-21 października 2023 na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. KWUMI to systematycznie odbywające się spotkanie poświęcone wymianie doświadczeń i omawianiu aktualnych problemów działalności naukowej, dydaktycznej oraz kształcenia kadry, tradycyjnie organizowane w różnych ośrodkach akademickich w Polsce.
  Formularz zgłoszeniowy i program dostępne są na stronie: https://wmi.amu.edu.pl/30-lecie/konferencja-wladz-uczelnianych-matematyki-i-informatyki-2023

 • 47th Local Quantum Physics Workshop (21-22.09.2023)

  Serdecznie zapraszamy do udziału w 47. edycji warsztatów Local Quantum Physics (LQP) 21-22 września 2023 na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.
  Konferencje LQP organizowane dwa razy do roku w różnych ośrodkach europejskich, dotyczą matematycznych aspektów teorii pól kwantowych (QFT). Kładą one szczególny nacisk na podejścia oparte na C*-algebrach. Zakres tematyczny tego wydarzenia obejmuje zarówno teorie pól kwantowych na przestrzeni Minkowskiego jak i na zakrzywionych czasoprzestrzeniach. Spodziewamy się również wystąpień z sąsiednich dziedzin, takich jak Euklidesowa QFT, nierelatywistyczna QFT, kwantowa mechanika statystyczna, geometria nieprzemienna, grawitacja kwantowa i teoria informacji kwantowej.

 • XXXI Szkoła Dydaktyki Matematyki (14-16.09.2023)

  Serdecznie zapraszamy do udziału w XXXI Szkole Dydaktyki Matematyki Szukaj-Doświadczaj-Myśl: O tym jak prowokować myślenie matematyczne, która odbędzie się w dniach 14-16 września 2023 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie.

  Organizatorami tego wydarzenia są Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przy współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

  Szkoły Dydaktyki Matematyki odbywają się od 1981 roku. Tematem przewodnim spotkań dydaktyków, nauczycieli, studentów – przyszłych nauczycieli matematyki, uczniów oraz przedstawicieli instytucji edukacyjno-oświatowych jest zawsze aktualna problematyka dotycząca zarówno metodyki nauczania matematyki przyszłych nauczycieli, jak i deficyty oraz wyniki badań naukowych dotyczących dydaktyki w nauczaniu matematyki na różnych poziomach kształcenia matematycznego od edukacji przedszkolnej do szkoły wyższej włącznie. Konferencja jest zawsze przestrzenią wymiany doświadczeń związanych ze wspieraniem każdego z ogniw procesu uczenia się – nauczania.

  Pierwsza Szkoła Dydaktyki Matematyki pod nazwą Szkoła Dydaktyków Matematyki została zorganizowana w 1981 roku w Sielpi k. Kielc staraniem doc. dr Bogdana Jana Noweckiego – Dyrektora Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich przy Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Zakładu Dydaktyki Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kilka edycji tej konferencji zostało także zorganizowanych na naszym Wydziale lub przy współudziale Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, który może poszczycić się niczym nie przerwanym trwającym od dziesięcioleci procesem kształcenia nauczycieli matematyki i informatyki.

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji! Szczegóły dotyczące organizacji konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie XXXI Szkoły Dydaktyki Matematyki link do strony https://sdm.umcs.pl/

  Osoby zainteresowane zapraszamy do rozmowy z prof. UAM dr Edytą Juskowiak – członkinią komitetu organizacyjnego oraz naukowego tegorocznej konferencji.

 • MatTriad'2023 (11-15.09.2023)

  MatTriad'2023 była dziesiątą konferencją, która odbywa się co dwa lata od 2005 roku. Celem konferencji jest zgromadzenie specjalistów z zakresu analizy macierzowej i jej zastosowań oraz zaoferowanie im możliwości przedyskutowania bieżących trendów w tych dziedzinach. Szczególnie zachęcamy do udziału naukowców i doktorantów zainteresowanych najnowszymi osiągnięciami teorii macierzy i operatorów, problemami spektralnymi, macierzami i grafami, kombinatoryczną teorią macierzy, a także zastosowaniami algebry liniowej w statystyce i modelowaniu statystycznym. W ostatnim czasie w problematyce macierzy nastąpił duży postęp, zarówno w teorii, jak i praktyce (w szczególności związki z programowaniem półokreślonym). Formuła spotkania obejmie sesje plenarne, sesje referatowe oraz sesję plakatową. W tej edycji konferencji planowane są również dwie sesje specjalne poświęcone zastosowaniu analizy macierzowej w statystyce: Modele liniowe i Macierze Wisharta. Aktualne informacje dotyczące konferencji są dostępne na stronie: https://sparrow.up.poznan.pl/mattriad2023.

 • Galois Representations and Automorphic Forms (20-26.08.2023)

  W dniach 20-26 sierpnia 2023 r. w ośrodku konferencyjnym Instytutu Matematycznego PAN odbędzie się trzecia konferencja z cyklu „Galois Representations and Automorphic Forms”. Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia: reprezentacje Galois, p-adyczne formy modularne, formy automorficzne, program Langlandsa, hipoteza Sato-Tate’a oraz motywy. Są to centralne zagadnienia w arytmetycznej geometrii algebraicznej. Reprezentacje Galois oraz formy automorficzne znajdują się wśród najaktywniej badanych dziedzin współczesnej matematyki. Program Langlandsa sformułowany w 1970 r. przygotował podłoże dla głębokich i dalekosiężnych problemów matematycznych. Te z kolei dały olbrzymi impet do rozwoju arytmetycznej geometrii algebraicznej oraz przyniosły jedne z najważniejszych wyników ostatniego półwiecza, między innymi dowody hipotez: Shimury-Taniyamy, Fermata oraz Serre’a. Formy automorficzne znalazły również zastosowanie w tak przełomowych wynikach, jak dowody głównej hipotezy w teorii Iwasawy, dowody niektórych przypadków hipotezy Bircha i Swinnertona-Dyera oraz dowód hipotezy Sato-Tate’a. Program Langlandsa sięga jednak znacznie dalej i przewiduje, że wiele reprezentacji Galois, pojawiających się naturalnie, powstaje z form automorficznych na grupach algebraicznych. W konferencji weźmie udział i wygłosi wykłady wielu znakomitych matematyków ze znanych ośrodków badawczych.

  Ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi konferencji można zapoznać się na stronie:
  https://graf3.wmi.amu.edu.pl/

 • The Fourth International Workshop on Dynamic Scheduling Problems (05-06.06.2023)

  W dniach od 5 do 6 czerwca 2023 roku w Zurychskim Uniwersytecie Nauk Stosowanych (Zurich University of Applied Science, ZHAW) w Winterthur w Szwajcarii odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "The Fourth International Workshop on Dynamic Scheduling Problems" poświęcona prezentacji nowych wyników badań dotyczących dynamicznych problemów szeregowania zadań, w których czasy wykonywania, czasy gotowości zadań, prędkości maszyn bądź inne parametry badanych problemów dynamicznie zmieniają się w czasie. Współorganizatorami tej konferencji była Pracownia Algorytmiki Wydziału Matematyki i Informatyki UAM oraz Institute of Data Analysis and Process Design ZHAW.

  Referaty przedstawione na konferencji IWDSP 2023 zostały zgłoszone przez autorów z Australii, Brazylii, Chin, Francji, Izraela, Kolumbii, Niemiec, Polski, Szwajcarii, USA i Włoch, i dotyczyły problemów szeregowania zadań w sieciach zbierających dane, szeregowania zadań uwarunkowanych czasowo, szeregowania zadań pozycyjno-zależnych, szeregowania odpornego, szeregowania zadań w warunkach niepewności, modelowania pracy zespołów ratownictwa medycznego, szeregowania zadań z efektami uczenia się i zmęczenia, szeregowania zadań z okresami niedostępności maszyn oraz modelowania pracy wtryskarek do formowania elementów z tworzyw sztucznych.

  Materiały konferencyjne, zarówno w postaci drukowanej z ISBN, jak również w postaci elektronicznej z e-ISBN, zostały wydane przez Polskie Towarzystwo Matematyczne.

  Więcej informacji nt. konferencji IWDSP 2023 można naleźć na stronie https://iwdsp2023.wmi.amu.edu.pl.

 • Berlin–Poznań–Hamburg–Warsaw Seminar on Discrete Mathematics (11-13.05.2023)

  W dniach 11-13 maja 2023 roku w Hamburgu odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Berlin – Poznań– Hamburg– Warsaw Seminar on Discrete Mathematics.

  Tegoroczna edycja została zorganizowana na Uniwersytecie Hamburskim. Seminarium to odbywa się od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku z inicjatywy Michała Karońskiego (Zakład Matematyki Dyskretnej, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz Hansa Jürgena Prömela (wówczas - Humboldt University of Berlin). Spotkania poświęcone są zagadnieniom z szeroko rozumianej matematyki dyskretnej, m.in. zagadnieniom ekstremalnym oraz losowym w kombinatoryce, algorytmicznym aspektom matematyki dyskretnej, oraz dziedzinom pokrewnym. Seminarium, które odbywa się na przemian w Polsce i w Niemczech, skupia naukowców z wielu ośrodków naukowych i jego celem jest rozwijanie współpracy pomiędzy nimi. W tegorocznej edycji udział wzięło 31 osób z 7 uniwersytetów z Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Wygłoszonych zostało 15 referatów.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji.

 • 9th Polish Combinatorial Conference (18-24.09.2022)

  W dniach 18-24 września 2022 roku odbyła się konferencja 9th Polish Combinatorial Conference w Ośrodku Badawczo-Konferencyjnym IMPAN w Będlewie (pierwsza konferencja odbyła się w 2006 roku pod nazwą "Poznań-Zielona Góra Workshop on Combinatorics’’, kolejne odbywają się co dwa lata pod nazwą "Polish Combinatorial Conference"). Konferencja finansowana będzie przez Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha, Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą (Kraków), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Warszawski. Celem konferencji jest jak zawsze prezentacja i integracja polskiego środowiska kombinatorycznego oraz jego konfrontacja z czołówką światową.

  Wykłady plenarne na tegorocznej PCC wygłosili: Maria Axenovich (Karlsruhe Institute of Technology), Maria Chudnovsky (Princeton University), David Gamarnik (MIT), Jane Pu Gao (University of Waterloo), Martin Grohe (RWTH Aachen University), Jarosław Grytczuk (Warsaw University of Technology), Michael Henning (University of Johannesburg), Asaf Shapira (Tel-Aviv University), Istvan Tomon (ETH Zurich).

  W czasie konferencji odbyły się również tradycyjnie warsztaty dla studentów, doktorantów i innych zainteresowanych, poprowadzone w tym roku przez Petera Allena z London School of Economics and Political Science oraz Piotra Micka z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Ważnym wydarzeniem podczas konferencji było jak zawsze rozstrzygnięcie kolejnej edycji konkursu "Open Mind" na najlepszego polskiego młodego matematyka w dziedzinie kombinatoryki i informatyki teoretycznej. Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji: https://9pcc.wmi.amu.edu.pl/

 • The 51st International Biometrical Colloquium (11-14.09.2022)

  W dniach 12-14 września 2022 roku w Szamotułach odbyło się LI Międzynarodowe Colloquium Biometryczne. Konferencje z serii Colloquium Biometryczne odbywają się corocznie od 1970 roku. Ich celem jest spotkanie naukowców zajmujących się różnymi aspektami statystyki matematycznej i jej zastosowań zwłaszcza w naukach biologicznych. Organizatorem konferencji było Polskie Towarzystwo Biometryczne, przy współudziale, Katedry Metod Matematycznych i Statystycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wydział Matematyki i Informatyki UAM.

  LI Międzynarodowe Colloquium Biometryczne dedykowane było Profesorowi Mirosławowi Krzyśce z okazji jubileuszu 80tych urodzin Profesora. Profesor Krzyśko był wieloletnim prezesem Polskiego Towarzystwa Biometrycznego. Profesor pracował na naszym Wydziale w latach 1965-2017.

  W konferencji uczestniczyło ponad 40 osób. Na konferencji przedstawiono najnowsze wyniki dotyczące różnych aspektów statystyki matematycznej i jej zastosowań. Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji.

  Następna konferencja z serii Colloquium Biometryczne odbędzie się we wrześniu 2023 roku.

 • XXX-ta Szkoła Dydaktyki Matematyki (07-10.09.2022)

  Jubileuszowa XXX-ta Szkoła Dydaktyki Matematyki odbyła się w dniach 7-10 września 2022 roku w siedzibie Małopolskiej Uczelni Państwowej im. Rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Organizatorami tego wydarzenia była Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu UAM w Poznaniu. Tematem konferencji było Kształcenie matematyki wobec wyzwań współczesnego świata.

  Szkoły Dydaktyki Matematyki odbywają się od 1981 roku. Tematem przewodnim spotkań dydaktyków, nauczycieli, studentów – przyszłych nauczycieli matematyki, uczniów oraz przedstawicieli instytucji edukacyjno-oświatowych jest zawsze aktualna problematyka dotycząca zarówno metodyki nauczania matematyki przyszłych nauczycieli, jak i deficyty oraz wyniki badań naukowych dotyczących dydaktyki w nauczaniu matematyki na różnych poziomach kształcenia matematycznego od edukacji przedszkolnej do szkoły wyższej włącznie. Konferencja jest zawsze przestrzenią wymiany doświadczeń związanych ze wspieraniem każdego z ogniw procesu uczenia się – nauczania.

  Pierwsza Szkoła Dydaktyki Matematyki pod nazwą Szkoła Dydaktyków Matematyki została zorganizowana w 1981 roku w Sielpi k. Kielc staraniem doc. dr Bogdana Jana Noweckiego – Dyrektora Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich przy Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Zakładu Dydaktyki Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kilka edycji tej konferencji zostało także zorganizowanych na naszym Wydziale lub przy współudziale Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, który może poszczycić się niczym nie przerwanym trwającym od dziesięcioleci procesem kształcenia nauczycieli matematyki i informatyki.

  Szczegóły dotyczące organizacji konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie XXX Szkoły Dydaktyki Matematyki.

 • Number-Theoretic Methods in Cryptology (29-31.08.2022)

  Konferencja NuTMiC 2022, Number-Theoretic Methods in Cryptology, to międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona zastosowaniu teorii liczb w kryptografii i kryptoanalizie. Odbyła się ona w dniach 29-31 sierpnia 2022 roku w Poznaniu, na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  NuTMiC jest konferencją naukową organizowaną w 2-letnim cyklu. Pierwsza jej edycja odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim 2017 roku, a druga miała miejsce na Uniwersytecie Paryskim w 2019 roku. W roku 2021 NutMiC miał być organizowany na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, jednak ze względu na pandemię COVID-19 konferencja została przełożona na rok 2022.

  Wykłady plenarne na konferencji wygłosili: Nicolas Courtois (University College London), Robert Dryło  (SGH Warsaw School of Economics, Military University of Technology), Andrej Dujella (University of Zagreb), Mika Hirvensalo (University of Turku), Antoine Joux (The CISPA Helmholtz Center for Information Security), Rei Safavi-Naeini (University of Calgary), Jorge Urroz (Universitat Politècnica de Catalunya).
  Więcej informacji nt. konferencji NuTMiC2022 można znaleźć na stronie http://nutmic2021.amu.edu.pl/

 • ELAZ 2022 (22-26.08.2022)

  W dniach 22-26.08.2022 r. na naszym Wydziale odbyła się międzynarodowa konferencja "ELAZ 2022”.

  ELAZ to skrót niemieckiej nazwy "Elementare un Analythische Zahlentheorie", która oznacza elementarną i analityczną teorię liczb. Ten cykl konferencji (odbywających się co dwa lata) zapoczątkowany został w Niemczech i szybko zyskał światową renomę. W roku 2018 organizatorem ELAZ był Instytut Maxa Plancka w Bonn, jeden z czołowych matematycznych ośrodków naukowych na świecie. W roku 2022 (z dwuletnim przesunięciem, z powodu epidemii) po raz pierwszy konferencja z tego cyklu była organizowana w Polsce.

  Tradycyjnie ELAZ jest okazją do spotkania młodych adeptów teorii liczb z czołowymi przedstawicielami tej dziedziny. W tej edycji konferencji udział wzięli m.in. Christoph Aistleitner (Graz University of Technology), Jörg Brüdern (University of Göttingen), Harald Andres Helfgott (University of Göttingen), Mariusz Lemańczyk (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), Alberto Perelli (University of Genova), János Pintz (MTA Rényi Institute) i Gérald Tenenbaum (Institut Élie Cartan de Lorraine). Wykłady zdalne wygłosili Dorian Goldfeld (Columbia University), Henryk Iwaniec (Rutgers University), Kaisa Matomäki (University of Turku), Kohji Matsumoto (Nagoya University), Maksym Radziwiłł (Caltech) i Kannan Soundararajan (Stanford University).

  Więcej informacji nt. konferencji ELAZ 2022 można znaleźć na stronie http://elaz.amu.edu.pl/

 • The 20th International Conference on Random Structures and Algorithms (01-05.08.2022)

  W dniach od 1 do 5 sierpnia 2022 roku w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie odbyła się organizowana przez Wydział Matematyki i Informatyki jubileuszowa dwudziesta konferencja Random Structures&Algorithms. Jest to kolejna konferencja z cyklu odbywających się co dwa lata spotkań badaczy z zakresu matematyki dyskretnej, informatyki teoretycznej i teorii optymalizacji połączonych wspólnym zainteresowaniem stosowania narzędzi probabilistyki w tych dziedzinach. Zapoczątkowane w 1983 roku stały się najważniejszym międzynarodowym forum przedstawiania wyników z tej tematyki.

  Z wyjątkiem pięciu konferencji - Atlanta 1996, 2011, Tel Aviv 2007, Pittsburgh 2015 i Zurich 2019- wszystkie pozostałe odbyły się w Poznaniu.

  RS&A’2021-22 jest konferencją, która miała się odbyć w 2021 roku - w związku z pandemią została ona przesunięta na następny rok. Wykłady plenarne na niej wygłoszą: Mihyun Kang (Graz University of Technology), Daniela Kühn (University of Birmingham), Anita Liebenau (UNSW Sydney), Nathan Linial (The Hebrew University of Jerusalem), Deryk Osthus (University of Birmingham), Wojciech Samotij (Tel Aviv University), Jozsef Solymosi (University of British Columbia), Yufei Zhao (MIT). Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji https://rsa2021.amu.edu.pl/

 • 2nd Workshop on Structural Graph Theory (26.06.2022-01.07.2022)

  W dniach 26 czerwca - 1 lipca 2022 roku odbyły się warsztaty "2nd Workshop on Structural Graph Theory". Warsztaty organizowane wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Warszawski. Wydarzenie zostało wsparte finansowo przez grant European Research Council (ERC) No. 714704, kierowany przez dr hab. Marcina Pilipczuka.

  Celem spotkania było przedstawienie najnowszych wyników z zakresu strukturalnej teorii grafów oraz próby rozwiązania problemów otwartych z tej dziedziny. Każdy dzień pracy składał się z wykładu oraz pracy w małych grupach nad wybranymi problemami. Planowany był udział około 30 badaczy z Polski i zagranicy. Warsztaty są kontynuacją pierwszej edycji z roku 2019, która zakończyła się sukcesem i rozwiązaniem grupy problemów, których rozwiązania opublikowano w czasopismach naukowych.

 • The Third International Workshop on Dynamic Scheduling Problems (05-06.07.2021)

  W dniach od 5 do 6 lipca 2021 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM odbyła się konferencja naukowa "The Third International Workshop on Dynamic Scheduling Problems". Była to już trzecia konferencja poświęcona prezentacji nowych wyników badań dotyczących dynamicznych problemów szeregowania zadań, w których czasy wykonywania, czasy gotowości zadań, prędkości maszyn bądź inne parametry badanych problemów dynamicznie zmieniają się w czasie. Planowana początkowo na czerwiec 2020 roku, ze względu na pandemię COVID-19 została przeniesiona na rok bieżący.

  Referaty przedstawione na konferencji IWDSP 2021 zostały zgłoszone przez autorów z Chin, Egiptu, Holandii, Indii, Izraela, Niemiec, Polski, Szwajcarii, USA i Włoch, i dotyczyły problemów
  szeregowania zadań w sieciach zbierających dane, szeregowania zadań uwarunkowanych czasowo, szeregowania zadań z kontrolowalnymi czasami wykonywania, szeregowania odpornego, szeregowania warunkowych acyklicznych grafów skierowanych, modelowania pracy taśm produkcyjnych w montowniach samochodów, minimalizacji strat spowodowanych przerwami w pracy systemu przepływowego oraz szeregowanie zadań za pomocą uczenia ze wzmacnianiem.

  Materiały konferencyjne, zarówno w postaci drukowanej z ISBN, jak również w postaci elektronicznej z e-ISBN, zostały wydane przez Polskie Towarzystwo Matematyczne.

  Rozszerzone wersje wybranych referatów przedstawionych na tej konferencji zostaną opublikowane w "Journal of Scheduling" (impact factor 1.765), zakończenie procesu recenzyjnego zgłoszonych prac jest przewidywane na koniec października 2022 roku.

  Więcej informacji nt. konferencji IWDSP 2021 można naleźć na stronie https://iwdsp2021.wmi.amu.edu.pl.

 • 8th Polish Combinatorial Conference (14-18.09.2020)

  W dniach 14-18 września 2020 roku zaplanowana była konferencja 8th Polish Combinatorial Conference, która podobnie jak poprzednie edycje z tego cyklu miała się odbyć w Ośrodku Badawczo-Konferencyjnym IMPAN w Będlewie (pierwsza konferencja odbyła się w 2006 roku pod nazwą "Poznań-Zielona Góra Workshop on Combinatorics’’, kolejne odbywają się co dwa lata pod nazwą "Polish Combinatorial Conference").  Konferencja finansowana była przez Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha, Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą (Kraków), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Warszawski. Celem konferencji była jak zawsze prezentacja i integracja polskiego środowiska kombinatorycznego oraz jego konfrontacja z czołówką światową.

  W czerwcu 2020 roku z powodu sytuacji epidemicznej związanej z zagrożeniem wirusem COVID-19, Komitety Programowy i Organizacyjny Konferencji 8th Polish Combinatorial Conference podjęły decyzję o organizacji tej konferencji w sposób zdalny, o czym poinformowano Centrum Stefana Banacha i ośrodek w Będlewie.

  W trybie zdalnym 8th Polish Combinatorial Conference, na którą zarejestrowało się 147 uczestników, została ograniczona do wykładów plenarnych (Zoltan Füredi, Anita Liebenau, Amin Coja-Oghlan, Thore Husveldt,  Sandi Klavžar oraz Imre Leader) oraz trzech wykładów młodych polskich kombinatoryków (Jakub Konieczny, Jakub Tarnawski, Marcin Wrochna) nominowanych do Nagrody Open Mind 2020. W drugim i czwartym dniu konferencji odbyły się także warsztaty dla studentów, doktorantów i innych zainteresowanych, poprowadzone przez Shagnika Dasa (Freie Universität Berlin): Erdős-Ko-Rado: Structure and Sparsification oraz Michała Pilipczuka  (Uniwersytet Warszawski): Structural sparsity in graphs. Uczestnicy konferencji mieli także możliwość przedstawienia swoich najnowszych wyników w formie prezentacji/streszczeń dostępnych na stronie konferencji. Zgłoszono 36 komunikatów (referatów) w takiej formie.

  Ważnym wydarzeniem podczas konferencji było rozstrzygnięcie kolejnej (szóstej) edycji konkursu "Open Mind" na najlepszego polskiego młodego matematyka w dziedzinie kombinatoryki i informatyki teoretycznej. Spośród wyżej wspomnianej trójki, nominowanej przez Kapitułę Nagrody, Prof. Zoltan Füredi wskazał zwycięzcę, którym w 2020 roku został Marcin Wrochna (University of Oxford).

  Następna konferencja z tego cyklu jest zaplanowana za dwa lata. Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji.

 • LEIS – przestrzeń do nauki, pracy i zabawy. Przyjdź, Zainspiruj się, Rozwijaj... (24.09.2019)

  24.09.2019 r. na naszym Wydziale odbyła się konferencja edukacyjna połączona z oficjalnym otwarciem LEGO® Education Innovation Studio na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Uczestniczyli w niej entuzjaści angażującej edukacji, dyrektorzy i nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczyciele przedmiotów ścisłych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z systemem edukacyjnym LEGO® Education oraz dowiedzieć się dlaczego LEGO® Education Innovation Studio może być odpowiedzią na potrzeby edukacyjne XXI wieku.

  W części wykładowej skupiono się na znaczeniu współczesnej edukacji i tym, na co powinno się zwracać uwagę przy wyborze metod kształcenia uczniów. Część warsztatowa podzielona na bloki odpowiadające etapom edukacji, pozwoliła nauczycielom doświadczyć lekcji z perspektywy uczniów i przekonać się jak za pomocą prostych rozwiązań, dostosowanych do każdego poziomu edukacyjnego, można rozwijać kluczowe kompetencje, rozbudzając jednocześnie zaangażowanie i entuzjazm do nauki.

  Więcej informacji na temat konferencji oraz działań LEGO® Education Innovation Studio na naszym Wydziale można znaleźć na stronie LEIS.

 • Random Structures&Algorithms (15-19.07.2019)

  Dziewiętnasta konferencja Random Structures&Algorithms, która odbyła się Zurichu w dniach od 15 do 19 lipca 2019 roku, była kolejnym z cyklu odbywających się co dwa lata spotkań badaczy z zakresu matematyki dyskretnej, informatyki teoretycznej i teorii optymalizacji połączonych wspólnym zainteresowaniem stosowania narzędzi probabilistyki w tych dziedzinach. Zapoczątkowane w 1983 roku są najważniejszym międzynarodowym forum przedstawiania wyników z tej tematyki.

  Wykłady plenarne wygłosili: Julia Böttcher (London School of Economics), Boris Bukh (Carnegie Mellon University), Peter Keevash (University of Oxford), Andrzej Rucinski (Adam Mickiewicz University in Poznan), Alex Scott (University of Oxford), Asaf Shapira (Tel Aviv University) oraz Dan Spielman (Yale University).

  Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji.

 • 7th Polish Combinatorial Conference (24-28.09.2018)

  W dniach 24-28 września 2018 roku, w Centrum Konferencyjnym w Będlewie, odbyła się konferencja "7th Polish Combinatorial Conference" (pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się w 2006 roku pod nazwą "Poznań-Zielona Góra Workshop on Combinatorics’’, kolejne odbywają się co dwa lata pod nazwą ,"Polish Combinatorial Conference’’). W skład Komitetu Programowego wchodzą profesorowie: Krzysztof Diks z Uniwersytetu Warszawskiego, Paweł Idziak z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Mariusz Woźniak z Akademii Górniczo-Hutniczej, Jarosław Grytczuk i Zbigniew Lonc z Politechniki Warszawskiej oraz z naszego Wydziału: Jerzy Jaworski, Michał Karoński, Tomasz Łuczak i Andrzej Ruciński. Komitet Organizacyjny 7PCC stanowili dr Piotr Micek (UJ), mgr Magdalena Tyniec-Motyka (AGH), prof. Jarosław Grytczuk i dr Paweł Naroski (PW), dr Sylwia Antoniuk, prof. Jerzy Jaworski i dr hab. Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska (UAM) oraz dr Alina Szelecka (UZ). Konferencja finansowana była przez Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha, Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą (Kraków) i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem konferencji była prezentacja i integracja polskiego środowiska kombinatorycznego oraz jego konfrontacja z czołówką światową. Wzięło w niej udział 95 uczestników, w tym  32 z zagranicy. Referaty plenarne wygłosili Béla Bollobás (University of Cambridge, University of Memphis), Andrzej Kisielewicz (University of Wrocław), Alexandr V. Kostochka (University of Illinois at Urbana-Champaign),  Jakub Kozik (Jagiellonian University), Dhruv Mubayi (University of Illinois at Chicago), Paweł Prałat (Ryerson University),  Oriol Serra (Universitat Politècnica de Catalunya). W pierwszym i drugim dniu konferencji odbyły się warsztaty dla studentów i doktorantów poprowadzone przez    Marcina Pilipczuka (University of Warsaw): The square root phenomenon: subexponential algorithms in sparse graph classes oraz Wojciecha Samotija (Tel Aviv University): Entropy and counting.

  Ważnym wydarzeniem podczas konferencji było, jak zawsze, rozstrzygnięcie kolejnej (piątej) edycji konkursu ,,Open Mind’’ na najlepszego polskiego młodego matematyka w dziedzinie kombinatoryki. W tym roku Kapituła Nagrody Open Mind wybrała trzech finalistów: Andrzeja Grzesika (University of Warwick, Uniwersytet Jagielloński), Jakuba Koniecznego (The Hebrew University of Jerusalem, Uniwersytet Jagielloński) i Pawła Rzążewskiego (Politechnika Warszawska). Spośród nich prof. Béla Bollobás, wyłonił zwycięzcę, którym w 2018 roku został  Andrzej Grzesik.

  Następna konferencja z tego cyklu jest planowana za dwa lata. Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji.

 • International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference (20-24.08.2018)

  W dniach 20-24 sierpnia 2018 roku w Ośrodku Konferencyjnym Instytutu Matematycznego PAN w Będlewie, odbyła się konferencja "The International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference - LINSTAT'2018". Konferencja była kontynuacją serii konferencji LinStat, które odbyły się wcześniej w Będlewie, Polska (2008, 2012), w Tomar, Portugalia (2010), w Linköping, Szwecja (2014), i w Istanbule, Turcja (2016). Podczas konferencji odbyła się specjalna sesja poświęcona obchodom jubileuszu 90tych urodzin Profesora Tadeusza Calińskiego.

  Celem konferencji było spotkanie naukowców zajmujących się różnymi aspektami statystyki matematycznej i jej zastosowań, a także algebrą macierzy i jej zastosowaniem w statystyce.
  Organizatorami konferencji byli: Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha, Wydział Matematyki i Informatyki UAM, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Instytut Matematyki Politechniki Poznańskiej oraz Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W konferencji uczestniczyły 103 osoby z 22 krajów. Na konferencji przedstawiono najnowsze wyniki dotyczące różnych aspektów statystyki matematycznej i jej zastosowań.

  Podczas konferencji wygłoszono 81 referatów. Referaty zaproszone wygłosili: Rosemary A. Bailey (Wielka Brytania), Narayanaswamy Balakrishnan (Kanada), Thomas Mathew (USA), Friedrich Pukelsheim (Niemcy), Gavin Ross (Wielka Brytania), Tomasz Rychlik (Polska), L. Rob Verdooren (Holandia).

  Tradycyjnie Komitet Naukowy Konferencji nagrodził młodych naukowców, którzy przedstawili wyróżniające się referaty i plakaty. Wyróżnienia otrzymali: Samuel Rosa (Słowacja), Busenur Kizilaslan (Turcja), Veronika Rimalova (Czechy) oraz Paweł Piasecki (Polska). Warto podkreślić, że pan mgr Paweł Piasecki jest doktorantem na naszym Wydziale.

  Następna konferencja z serii LINSTAT odbędzie się za dwa lata w Tatrach Wysokich na Słowacji.

 • Function Spaces XII (9-13.07.2018)

  W dniach 9-13 lipca 2018 r. w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja matematyczna "Function Spaces XII" zorganizowana przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy współudziale Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Matematyki Politechniki Poznańskiej oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

  W skład Komitetu Organizacyjnego tegorocznej konferencji wchodzili profesorowie: Julian Musielak (honorowy przewodniczący), Grzegorz Lewicki (UJ, przewodniczący), Henryk Hudzik (UAM), Paweł Kolwicz (PP), Mieczysław Mastyło (UAM), Marian Nowak (UZ) i Leszek Skrzypczak (UAM). Sprawami sekretariatu konferencji zajmowały się Beata Deręgowska (UJ) oraz Barbara Lewandowska (UJ). W skład Komitetu Programowego weszli profesorowie Julian Musielak (honorowy przewodniczący), Grzegorz Lewicki (UJ, przewodniczący), Henryk Hudzik (UAM), Mieczysław Mastyło (UAM), Marian Nowak (UZ), Ryszard Płuciennik (PP) i Leszek Skrzypczak (UAM).

  Celem konferencji była prezentacja najnowszych wyników z teorii przestrzeni funkcyjnych, geometrii przestrzeni Banacha, teorii aproksymacji i interpolacji, teorii operatorów na przestrzeniach funkcyjnych, teorii interpolacji i aproksymacji, teorii miar wektorowych oraz zastosowań tych teorii. Ważnym celem była również integracja polskiego środowiska matematycznego reprezentującego te dziedziny z czołówką światową oraz przedłużenie i intensyfikacja współpracy naukowej zagranicznymi grupami naukowymi.

  W konferencji udział wzięło 93 matematyków, w tym 47 uczestników zagranicznych z 18 krajów (Austria, Brazylia, Chiny, Czechy, Estonia, Francja, Hiszpania, Iran, Japonia, Kanada, Niemcy, Południowa Afryka, Portugalia, Rosja, Szwecja, Tajwan, Turcja, USA). Referaty plenarne wygłosiło 20 matematyków (6 z Polski, 2 z Chin, 3 z Hiszpanii, 3 z Niemiec, 2 z Francji, 2 z USA i po 1 z Rosji i Szwecji). Ponadto wygłoszono 54 krótkich 20-minutowych komunikatów.

  Jednym z wielu ciekawych wystąpień był referat prof. Leszka Maligrandy został poświęcony przedstawieniu historii rozwoju teorii interpolacji operatorów w latach 1910-1966. W środowe popołudnie 11 lipca odbyła się wycieczka autokarowa uczestników konferencji do Zamku w Niepołomicach.

  Następna konferencja z tej serii została zaplanowana na lipiec 2020 roku w Poznaniu.

 • The Second International Workshop on Dynamic Scheduling Problems (26-28.06.2018)

  W dniach od 26 do 28 czerwca 2018 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM odbyła się konferencja naukowa "The Second International Workshop on Dynamic Scheduling Problems". Była to już druga konferencja poświęcona prezentacji nowych wyników badań dotyczących dynamicznych problemów szeregowania zadań, w których czasy wykonywania, czasy gotowości zadań, prędkości maszyn bądź inne parametry badanych problemów dynamicznie zmieniają się w czasie.

  Referaty przedstawione na konferencji zostały zgłoszone przez autorów z Białorusi, Belgii, Francji, Izraela, Niemiec, Polski, Rosji i Wielkiej Brytanii, i dotyczyły problemów szeregowania czasowo-zależnego, szeregowania z ograniczeniami energetycznymi, podzielnego i niepodzielnego szeregowania z czasami pozycyjno-zależnymi, szeregowania w sieciach zbierających dane, szeregowania zadań ze zmiennymi czasami wykonywania w logistycznych systemach opieki zdrowotnej oraz szeregowania zadań z odrzucaniem zadań.

  Materiały konferencyjne, zarówno w postaci drukowanej z ISBN, jak również w postaci elektronicznej z e-ISBN, zostały wydane przez Polskie Towarzystwo Matematyczne.

  Rozszerzone wersje wybranych referatów przedstawionych na tej konferencji zostały opublikowane w "Journal of Scheduling" (nr 6, wolumin 23 z 2020 roku, impact factor 1.765). Więcej informacji można naleźć na stronie konferencji.

 • New perspective in the theory of function spaces and their applications (17-23.09.2017)

  Konferencja odbyła się w dniach od 17 do 23 września 2017 roku w Ośrodka Badawczo-Konferencyjnym IM PAN w Będlewie.  Współorganizatorami konferencji oprócz Wydziału Matematyki i Informatyki UAM były następujące instytucje: Wydział Matematyki I Informatyki Uniwersytetu im.F.Schillera w Jenie, Centrum Banacha i Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych.

  Głównym tematem konferencji były  przestrzenie funkcyjne z ich zastosowaniem ze szczególnym uwzględnieniem nowych charakteryzacji gładkości i regularności funkcji, wysoko-wymiarowej aproksymacji, złożoności obliczeniowej zagadnień ciągłych, regularności rozwiązań (nie-)liniowych równań różniczkowych cząstkowych, zwartości i koncentracji w przestrzeniach funkcyjnych.

  W konferencji wzięło  udział 87 uczestników 20 dwudziestu krajów, którzy reprezentowali 54  ośrodki naukowe. Wykłady plenarne wygłosili: Marcin Bownik (University of Oregon, USA), Monique Dauge (Universite de Rennes 1, Francja), Lars Diening (University Bielefeld, Niemcy), Jacek Dziubański (Uniwersyte Wrocławski, Polska ), Aicke Hinrichs (Johannes Kepler University Linz, Austria), Thomas Kuhn (University Leipzig, Niemcy), Pierre Gilles Lemarie-Rieusset (Universite d'Evry, Francja), Pencho Petrushev (University of South Carolina, USA), Rene L. Schilling (Technical University Dresden, Niemcy), Andreas Seeger (University of Wisconsin-Madison, USA), Winfried Sickel (Friedrich Schiller University Jena, Niemcy), Hans Triebel (Friedrich Schiller University Jena, Niemcy), Jan Vybral (Charles University Prague, Czechy) and Dachun Yang (Beijing Normal University, Chiny).

  Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji.

 • Number Theory Week (04-08.09.2017)

  W dniach od 4 do 8 września 2017 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM odbyła się konferencja naukowa “Number Theory Week 2017” z okazji sześćdziesiątych urodzin Pana prof. dra hab. Jerzego Kaczorowskiego, wybitnego specjalisty z dziedziny teorii liczb, matematyka o światowej renomie, członka PAN, dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. Współorganizatorami konferencji byli: Wydział Matematyki i Informatyki UAM, Polskie Towarzystwo Matematyczne oraz Instytut Matematyczny PAN. Głównym tematem konferencji byłz szeroko rozumiana teoria liczb, ze szczególnym uwzględnieniem analitycznej teorii liczb. Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji.

 • Random Structures&Algorithms (7-11.08.2017)

  W dniach od 7 do 11 sierpnia 2017 roku w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie odbyła się organizowana przez Wydział Matematyki i Informatyki osiemnasta konferencja Random Structures&Algorithms. Była to kolejna konferencja z cyklu odbywających się co dwa lata spotkań badaczy z zakresu matematyki dyskretnej, informatyki teoretycznej i teorii optymalizacji połączonych wspólnym zainteresowaniem stosowania narzędzi probabilistyki w tych dziedzinach.

  Zapoczątkowane w 1983 roku są najważniejszym międzynarodowym forum przedstawiania wyników z tej tematyki. Z wyjątkiem czterech konferencji - Atlanta 1996, 2011, Tel Aviv 2007, Pittsburgh 2015 - wszystkie pozostałe odbyły się w Poznaniu.
  Wykłady plenarne na tegorocznej konferencji wygłoszą: prof. László Babai (University of Chicago), prof. Jacob Fox (Stanford Unversity), prof. David Conlon (University of Oxford), prof. Benjamin Sudakov (ETH, Zurich), prof. Penny Haxell (University of Waterloo), prof. Tibor Szabó (Freie Universität Berlin), prof. Daniel Kráľ (University of Warwick), prof. Rob Morris (IMPA, Rio de Janeiro).

  W konferencji wzięło udział ponad 170 uczestników z najważniejszych ośrodków naukowych na świecie.

 • Banach Spaces and Operator Theory with Applications (03-07.07.2017)

  W dniach 3-7 lipca 2017 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Banach Spaces and Operator Theory with Applications. Jej celem była prezentacja najnowszych wyników dotyczących analizy funkcjonalnej i jej zastosowań, a w szczególności teorii interpolacji, geometrii ilokalnej teorii przestrzeni Banacha, odwzorowań wieloliniowych i wielomianów, geometrycznych i topologicznych własności krat Banacha funkcji mierzalnych oraz faktoryzacji operatorów na przestrzeniach Banacha.

  Konferencję uświetniły sześćdziesiąte urodziny profesora Mieczysława Mastyły. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej konferencji.

 • Konferencja dla nauczycieli informatyki oraz zajęć komputerowych (25.04.2017)

  Dania 25 kwietnia 2017 r. odbyła się konferencja połączona z warsztatami dla nauczycieli informatyki i zajęć komputerowych: "Baltie, Scratch i algorytmy… Jak uczyć programowania w klasach I, IV i VII zgodnie z nową podstawą programową?”

  Konferencja odbyła się na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Wykład oraz warsztaty poprowadziła autorka podręczników do informatyki – Grażyna Koba.

  Wykład odbył się w godz. 15:30-17:00. Podczas wykładu omówione zostały wybrane cele i treści nowej podstawy programowej w kontekście wykorzystywanych środowisk programowania oraz zasady pracy w środowiskach Baltie i Scratch.
  Odbyła się też prezentacja m.in. podręczników z nowej serii Teraz bajty do informatyki dla klas I, IV i VII szkoły podstawowej oraz pomocy dla nauczyciela.

  Warsztaty odbyły się w godz. 17:15-18:30. Podczas warsztatów uczestnicy wykonali ćwiczenia w środowiskach Baltie i Scratch.

  Szczegóły konferencji oraz zapisy na stronie: www.migra.pl

 • The First International Workshop on Dynamic Scheduling Problems (30.06-01.07.2016)

  W dniach od 30 czerwca do 1 lipca 2016 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM odbyła się konferencja naukowa "The First International Workshop on Dynamic Scheduling Problems". Celem konferencji była prezentacja nowych wyników badań dotyczących dynamicznych problemów szeregowania zadań, w których czasy wykonywania, czasy gotowości zadań, prędkości maszyn bądź inne parametry badanych problemów dynamicznie zmieniają się w czasie.

  Referaty przedstawione na konferencji zostały zgłoszone przez autorów z Australii, Białorusi, Chin, Francji, Izraela, Kanady, Polski, Rosji, Tajwanu oraz Wielkiej Brytanii, i dotyczyły problemów szeregowania czasowo-zależnego, szeregowania zadań z ograniczeniami energetycznymi, szeregowania zadań z ograniczeniami finansowymi, szeregowania zadań z odrzucaniem zadań, szeregowania zadań pozycyjno-zależnych, szeregowania zadań w sieciach zbierających dane, szeregowania zadań ze zmiennymi czasami wykonywania zależnymi od ilości przydzielonych zasobów oraz cyklicznego szeregowania zadań w pewnych zagadnieniach produkcji przemysłowej.

  Elektroniczna postać materiałów konferencyjnych została wydana przez Polskie Towarzystwo Matematyczne jako e-book z e-ISBN. Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji.

 • Function Spaces XI (06-10.07.2015)

  W dniach 6-10 lipca 2015 r. w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się międzynarodowa konferencja matematyczna "Function Spaces XI" zorganizowana przez Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego przy współudziale Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytutu Matematyki Politechniki Poznańskiej oraz Polskiej Akademii Nauk.

  W skład Komitetu Organizacyjnego konferencji wchodzili profesorowie: Julian Musielak (honorowy przewodniczący), Marian Nowak (UZ, przewodniczący), Henryk Hudzik (UAM), Grzegorz Lewicki (UJ), Ryszard Płuciennik (PP) i Leszek Skrzypczak (UAM). Sprawami sekretariatu konferencji zajmował się Bogdan Szal (UZ). W skład Komitetu Programowego weszli profesorowie Julian Musielak (honorowy przewodniczący), Marian Nowak (UZ, przewodniczący), Henryk Hudzik (UAM), Grzegorz Lewicki (UJ) oraz Leszek Skrzypczak (UAM).

  Konferencje na temat przestrzeni funkcyjnych Function Spaces mają 28-letnią tradycję i poświęcone są postępowi w teorii przestrzeni funkcyjnych i pokrewnym zagadnieniom w analizie funkcjonalnej: geometrii przestrzeni Banacha, teorii operatorów na przestrzeniach funkcyjnych, topologicznym przestrzeniom wektorowym, teorii aproksymacji, teorii interpolacji, siatkom wektorowym, miarom wektorowym.

  W konferencji udział wzięło 65 matematyków, w tym 25 uczestników zagranicznych z 10 krajów (Chiny, Francja, Hiszpania, Japonia, Meksyk, Niemcy, Rosja, Szwecja, Włochy, USA). Referaty plenarne wygłosiło 17 matematyków (5 z Polski, 4 z Chin, 2 z Hiszpanii i po 1 z Francji, Niemiec, Rosji, Szwecji, Włoch i USA). Ponadto wygłoszono 39 krótkich 20-minutowych komunikatów.

  Jednym z wielu ciekawych wystąpień był referat prof. Tomasa Domingueza Benavidesa z Uniwersytetu w Sevillii (Hiszpania) pt. Distortion and the stable fixed point property for nonexpansive mappings.

  Następna konferencja z tej serii została zaplanowana na lipiec 2018 roku w Krakowie.