Wybory na kadencję 2024–2028 na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM

Na tej stronie przedstawiamy informacje wydziałowej komisji wyborczej o wyborach na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM.

☞ O wyborach do Senatu można dowiedzieć się na stronach Komisji Wyborczej UAM, także tutaj i tutaj.

Informacje dla poszczególnych grup wyborców

Nauczyciele akademiccy posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora

Na naszym wydziale wszystkie osoby z tej grupy spełniające wymagane przepisami warunki wchodzą odpowiednio do Rady Naukowej Dyscyplin lub Rady Poszerzonej, bez wyborów. Uczestniczą więc Państwo dopiero w wyborach kandydatów na dziekana i prodziekanów, we wrześniu.

Szczegółowe informacje o warunkach przynależności do Rady Naukowej Dyscyplin i Rady Poszerzonej uzyskać można po kliknięciu odpowiedniego linku.

Ponadto uprawniony nauczyciel akademicki posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora może zgłosić kandydata do RND w grupie uprawnionych nauczycieli akademickich ze stopniem doktora.

Pozostali nauczyciele akademiccy

Wyboru przedstawicieli w tej grupie dokonają Państwo w wyborach 21 maja (do Rady Naukowej Dyscyplin) i 4 czerwca (do Rady Poszerzonej). Właściwie nie należy mówić „w tej grupie”, tylko „w tych grupach”, bo warunki, które trzeba spełnić, żeby wziąć udział w wyborach do tych dwóch ciał, są różne. Dokładny opis można uzyskać po kliknięciu odpowiedniego kafelka powyżej.

6 przedstawicieli uprawnionych nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora wchodzi do RND z mocy Statutu, bez wyborów. Kolejnych 6 przedstawicieli w tej grupie wybiorą Państwo 21.05, w wyborach do RND. Ponadto 4 przedstawicieli zatrudnionych na Wydziale „pozostałych nauczycieli akademickich”, tzn. bez tytułu profesora i bez habilitacji, wejdzie do Rady Poszerzonej z mocy Statutu, bez wyborów. Kolejnych 3 przedstawicieli w tej grupie wybiorą Państwo 4.06, w wyborach do Rady Poszerzonej.

We wrześniu przedstawiciele wybrani w wyborach, a także ci wchodzący do RND lub do Rady Poszerzonej ze względu na najwyższe wskaźniki efektywności naukowej, wezmą udział w wyborach kandydatów na dziekana i prodziekanów.

Pracownicy Wydziału niebędący nauczycielami akademickimi

Państwo wybiorą spośród siebie 5 przedstawicieli w Radzie Poszerzonej 4 czerwca. Więcej informacji można uzyskać po kliknięciu kafelka „Wybory przedstawicieli do Rady Poszerzonej” powyżej.

We wrześniu wybrani w wyborach przedstawiciele wezmą udział w wyborach kandydatów na dziekana i prodziekanów.

Studenci i doktoranci

Państwo samodzielnie wybiorą swoich przedstawicieli w Radzie Poszerzonej zgodnie z ustaloną liczbą mandatów: 18 przedstawicieli studentów i 1 przedstawiciel doktorantów. W razie potrzeby komisja wydziałowa służy pomocą (np. w weryfikowaniu statusu studenta), natomiast nie mamy żadnego wpływu na to, jak przeprowadzą Państwo wybory. Zweryfikujemy tylko, czy wskazani przez Państwa przedstawiciele są przedstawicielami odp. grup. Obowiązuje Państwa termin 28.06 (Uchwała nr 471/2023/2024 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2023), ale zalecamy, żeby to zrobić wcześniej, np. do połowy czerwca.

Proszę zwrócić uwagę na to, żeby kandydaci na przedstawicieli mieli status studenta Wydziału (odpowiednio: doktoranta w dyscyplinie) nie tylko w momencie wyborów, ale także we wrześniu, kiedy zbierze się Rada Poszerzona. Na przykład:

  • doktorant po obronie traci status doktoranta (i mandat przedstawiciela) nawet, jeśli zostanie zatrudniony na Wydziale,
  • student 3. roku, który uzyska tytuł licencjata, traci status studenta (i mandat przedstawiciela) nawet, jeśli podejmie studia 2. stopnia, ponieważ nie przechodzi płynnie z jednych studiów na drugie — ponownie studentem będzie dopiero od października.

We wrześniu wybrani przedstawiciele wezmą udział w wyborach kandydatów na dziekana i prodziekanów.


Ta strona została przygotowana przez Komisję Wyborczą Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu:

  • mgr Zdzisława Gierszal,
  • prof. UAM dr hab. Maciej Kandulski,
  • prof. UAM dr hab. Maciej Radziejewski (przewodniczący),
  • dr inż. Anna Stachowiak.

Z powodów technicznych (niezależnych od komisji) przeglądarka może pokazywać nieaktualną wersję tej strony lub jej pod-stron. Na wszelki wypadek prosimy za każdym razem używać tego adresu i odświeżać stronę.