Koła i organizacje studenckie

  • Koło Naukowe Matematyków

    Celem działania Koła Naukowego Matematyków jest przede wszystkim poszerzanie wiedzy matematycznej poza zakres materiału obowiązującego na studiach. Członkowie Koła przygotowują referaty i odczyty na tematy, które ich interesują oraz prezentują je pozostałym członkom. Od czasu do czasu rozwiązują też ciekawe zadania, przygotowując się do konkursów matematycznych. Oprócz tego, Koło Naukowe Matematyków organizuje wykłady popularyzatorskie dla studentów prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu. Członkowie Koła służą także pomocą innym studentom w zrozumieniu i przyswajaniu wiadomości ze studiów.

    Spotkania mają charakter otwarty: zapraszamy wszystkich, którzy interesują się matematykąOpiekunem Koła Naukowego Matematyków jest dr hab. Maciej Radziejewski.

    Więcej informacji na temat działalności Koła można znaleźć na stronie http://knm.wmi.amu.edu.pl.

  • StuDMat

    Koło Naukowe StuDMat powstało w kwietniu 2012 roku jako reakcja na potrzeby studentów, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje ponad program obowiązkowych zajęć bloku nauczycielskiego. Koło Naukowe StuDMat działa aktywnie na wielu płaszczyznach. Poznajemy konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania, a także zgłębiamy temat pomocy dydaktycznych. Współpracujemy z Wydziałem Matematyki i Informatyki UAM oraz poznańskimi szkołami w zakresie organizacji wydarzeń popularyzujących nauczanie matematyki i informatyki. Szczegółowe informacje o naszej działalności można znaleźć na stronie: http://studmat.wmi.amu.edu.pl.