Koła i organizacje studenckie

Grafika zachęcająca do dołączenia do kół naukowych

 • Byte_IT

  Celem Koła Naukowego Byte_IT jest zrzeszanie osób zainteresowanych programowaniem, aby dzielić się wiedzą i wspierać w poznawaniu wszelkiego typu technologii.
  Aktualnie posiadamy 4 sekcje do których można dołączyć, ale na prośbę członków oferta może się rozszerzyć:

  • Sekcja Sztucznej Inteligencji
  • Sekcja Web Developmentu
  • Sekcja Software Developmentu
  • Sekcja Cyberbezpieczeństwa

  Więcej informacji można znaleźć na facebooku: https://www.facebook.com/knbyteit

  Przedstawiciele Koła:
  Opiekun: dr Rafał Jaworski

  Członkowie zarządu:
  Arden Wołowiec (prezes Koła)
  Gabriela Piekarska (wiceprezeska Koła)
  Dominika Ledzińska (sekretarka)
  Mateusz Konofał (skarbnik)

  Kontakt:

  tymczasowy mail ogólny: byteit.wmi@gmail.com

  Kontakt mailowy z Opiekunem Koła:
  dr Rafał Jaworski - rafal.jaworski@amu.edu.pl

  Kontakt mailowy z Prezesem Koła:
  Arden Wołowiec - natwol6@st.amu.edu.pl

  Kontakt mailowy z Wiceprezeską Koła:
  Gabriela Piekarska - gabpie2@st.amu.edu.pl

  Statut koła

 • Koło Naukowe Matematyków

  Celem działania Koła Naukowego Matematyków jest przede wszystkim poszerzanie wiedzy matematycznej poza zakres materiału obowiązującego na studiach. Członkowie Koła przygotowują referaty i odczyty na tematy, które ich interesują oraz prezentują je pozostałym członkom. Od czasu do czasu rozwiązują też ciekawe zadania, przygotowując się do konkursów matematycznych. Oprócz tego, Koło Naukowe Matematyków organizuje wykłady popularyzatorskie dla studentów prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu. Członkowie Koła służą także pomocą innym studentom w zrozumieniu i przyswajaniu wiadomości ze studiów.

  Spotkania mają charakter otwarty: zapraszamy wszystkich, którzy interesują się matematykąOpiekunem Koła Naukowego Matematyków jest dr Jędrzej Garnek.

  Więcej informacji na temat działalności Koła można znaleźć na stronie http://knm.wmi.amu.edu.pl.

 • Koło Naukowe Robotyki

  Koło Naukowe Robotyki działa na Wydziale Matematyki i Informatyki od 22 marca 2022 roku. Obecnie zrzesza 23 członków będących studentami WMI oraz Wydziału Studiów Edukacyjnych. Głównym celem działalności Koła jest edukacja w dziedzinie Robotyki. Chcemy poszerzać wiedzę o wykorzystywaniu robotów na zajęciach szkolnych. Zapoznajemy się z nowoczesnymi technologiami, korzystamy z różnych modeli robotów, na których prowadzimy warsztaty dla uczniów oraz nauczycieli. Bierzemy udział w konferencjach, warsztatach oraz pokazach. Prowadzimy również stronę na Facebooku: https://www.facebook.com/KoloNaukoweRobotykiWMI

  Członkowie Koła cechują się kreatywnością, otwartością i doskonałą organizacją. Serdecznie zachęcamy do dołączenia do naszego zespołu!

  dr Izabela Bondecka-Krzykowska (Opiekunka naukowa Koła)
  dr Barbara Kołodziejczak (Opiekunka naukowa Koła)
  Alicja Aleksandrzak (Prezeska Koła)
  Aleksandra Krzykowska (Wiceprezeska Koła)
  Aleksandra Szwanka (Pani sekretarz)
  Alicja Krajniak (Członkini komisji rewizyjnej)
  Patrycja Zalewska (Członkini komisji rewizyjnej)
  Adam Wereszczyński
  Alicja Dąbrowska
  Beata Wolna
  Daniel Czajkowski
  Izabela Suli
  Jan Komasa
  Jan Młodziejowski
  Joanna Kwaśna
  Kamila Grusza
  Kinga Wiśniewska
  Marika Maćkowiak
  Martyna Paliwoda
  Mateusz Giętkowski
  Michał Skrzypczak
  Mikołaj Śmigielski
  Paula Oleksów
  Paulina Magiera
  Paulina Szymańska

  Kontakt mailowy z Opiekunkami Koła:
  dr Izabela Bondecka-Krzykowska - izab@amu.edu.pl
  dr Barbara Kołodziejczak - barbarak@amu.edu.pl

  Kontakt mailowy z Prezeską Koła:
  Alicja Aleksandrzak - aliale2@st.amu.edu.pl

  Kontakt mailowy z Wiceprezeską Koła:
  Aleksandra Krzykowska - alekrz5@st.amu.edu.pl

  Statut Koła

 • StuDMat

  Koło Naukowe StuDMat powstało w kwietniu 2012 roku jako reakcja na potrzeby studentów, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje ponad program obowiązkowych zajęć bloku nauczycielskiego. Koło Naukowe StuDMat działa aktywnie na wielu płaszczyznach. Poznajemy konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania, a także zgłębiamy temat pomocy dydaktycznych. Współpracujemy z Wydziałem Matematyki i Informatyki UAM oraz poznańskimi szkołami w zakresie organizacji wydarzeń popularyzujących nauczanie matematyki i informatyki. Szczegółowe informacje o naszej działalności można znaleźć na stronie: http://studmat.wmi.amu.edu.pl.