Studia doktoranckie

Studenki przeglądają regały w bibliotece Informatyka

Uczestnicy studiów doktoranckich na kierunku Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM przygotowywani są do pracy w ośrodkach badawczo-rozwojowych w wiodących firmach informatycznych w kraju i za granicą. Absolwenci naszych studiów doktoranckich piastują wysokie stanowiska w ośrodkach badawczo-rozwojowych m.in. w firmach: Microsoft, Samsung oraz Google. Nasze studia przygotowują również do pracy akademickiej, w ramach której prowadzimy badania podstawowe wdrażane w przemyśle. Interesującą propozycją dla naszych doktorantów są doktoranckie studia wdrożeniowe. Uczestnik takich studiów jest zatrudniony na pełen etat w przedsiębiorstwie informatycznym i wykonuje badania, których wyniki wdrażane są u pracodawcy.

Grupa studentów na WydzialeMatematyka

Studia doktoranckie na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM prowadzone są w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych UAM. Celem studiów jest prowadzenie przez słuchaczy samodzielnej pracy badawczej - zarówno w środowisku akademickim, jak i w przemyśle. Kształcenie odbywa się m.in. przez realizację indywidualnego projektu badawczego pod kierunkiem pracownika WMI UAM. Studia doktoranckie stwarzają wyjątkową możliwość rozwinięcia swoich matematycznych zainteresowań i pasji oraz dają szansę rozwoju wiedzy i umiejętności we współpracy z uczonymi o światowej renomie.

.

Szkoła Doktorska

Dowiedz się jak przebiega rekrutacja do Szkoły Doktorskiej.Sprawdź

.

Dla doktoranta

Jesteś doktorantem WMI? Bądź na bieżąco z ważnymi dla Ciebie sprawami. Informacje dla doktorantów, w tym aktualności uniwersyteckie, ważne dokumenty oraz informacje techniczne i dydaktyczne publikowane są w witrynach intranetowych.