Rady programowe

Rada programowa kierunku studiów Analiza i przetwarzanie danych

prof. UAM dr hab. Łukasz Smaga (przewodniczący)
Katarzyna Kuryło (studentka)
prof. UAM dr hab. Tomasz Górecki
dr Piotr Kasprzak
prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki
dr Paweł Skórzewski
dr Dominika Wojtera-Tyrakowska
dr Andrzej Wójtowicz

Rada programowa kierunku studiów Informatyka

dr Joanna Siwek (przewodnicząca)
prof. UAM dr hab. Mieczysław Cichoń
prof. dr hab. Krzysztof Jassem
Jakub Łączkowski (student)
prof. UAM dr hab. Jacek Marciniak
dr Bartosz Naskręcki
dr Anna Stachowiak
prof. dr hab. Jerzy Szymański
dr Andrzej Wójtowicz

Rada programowa kierunku studiów Matematyka

dr Paweł Mleczko (przewodniczący)
prof. UAM dr hab. Małgorzata Bednarska-Bzdęga
prof. dr hab. Wojciech Gajda
prof. UAM dr Edyta Juskowiak
dr Piotr Płuciennik
Natalia Adamska (studentka)
dr Bernadeta Tomasz
prof. UAM dr hab. Waldemar Wołyński

Rada programowa kierunku studiów Nauczanie matematyki i informatyki

dr Izabela Bondecka-Krzykowska (przewodnicząca)
dr Magdalena Adamczak
prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska
dr Barbara Kołodziejczak
dr Tomasz Kowalski
prof. UAM dr hab. Aneta Sikorska-Nowak
Klaudia Majik (studentka)