Towarzystwa

Polskie Towarzystwo Matematyczne - Oddział Poznański

Prezesprof. UAM dr hab. Mieczysław Cichoń
Wiceprezesprof. UAM  dr hab. Daria Bugajewska
Sekretarzdr Alina Gleska
Skarbnikprof. UEP dr hab. Marcin Anholcer
Siedziba Collegium Mathematicum
Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4
Strona wwwhttp://opptm.wmi.amu.edu.pl

Redakcje

Acta Arithmetica

Redaktorprof. dr hab. Jerzy Kaczorowski
Sekretarzprof. UAM dr hab. Maciej Radziejewski
Siedziba Collegium Mathematicum
Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4
WydawcaInstytut Matematyczny PAN w Warszawie
Strona wwwhttp://journals.impan.gov.pl/aa

Commentationes Mathematicae

Redaktorprof. dr hab. Mieczysław Mastyło
Sekretarz dr Paweł Mleczko
Siedziba Collegium Mathematicum
Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4
WydawcaPolskie Towarzystwo Matematyczne
Strona wwwhttp://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/commentationes-mathematicae

Functiones et Approximatio Commentarii Mathematici

Redaktor naczelny prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski
Sekretarzprof. UAM dr hab. Łukasz Pańkowski
Siedziba Collegium Mathematicum
Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4
Strona wwwhttps://projecteuclid.org/euclid.facm

Random Structures and Algorithms

Redaktor naczelnyprof. Noga Alon
prof. dr hab. Andrzej Ruciński
Redaktor wykonawczy prof. UAM dr hab. Małgorzata Bednarska-Bzdęga
Siedziba Collegium Mathematicum
Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4
WydawcaJohn Wiley and Sons - USA
Strona wwwhttps://onlinelibrary.wiley.com/journal/10982418

Wiadomości Matematyczne

Redaktor naczelnydr Krzysztof Ciesielski
Zastępca redaktoraprof. dr hab. Tadeusz Nadzieja
Sekretarzedr Marcin Borkowski
dr Paweł Mleczko
Siedziba Collegium Mathematicum
Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4
Uwagiroczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, seria II
Strona wwwhttp://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne