Towarzystwa

Polskie Towarzystwo Matematyczne - Oddział Poznański

Prezesprof. UAM dr hab. Mieczysław Cichoń
Wiceprezesprof. UAM dr hab. Małgorzata Bednarska-Bzdęga
Sekretarzdr Alina Gleska
Skarbnikprof. UEP dr hab. Marcin Anholcer
Członkowie Zarządu Oddziału
prof. dr hab. Augustyn Markiewicz
prof. UAM dr Edyta Juskowiak
dr inż. Karol Gajda
dr Bartosz Naskręcki
dr Mirosława Kołowska-Gawiejnowicz
Siedziba Collegium Mathematicum
Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4
Strona wwwhttp://opptm.wmi.amu.edu.pl

Redakcje

Acta Arithmetica

Redaktorprof. dr hab. Jerzy Kaczorowski
Sekretarzprof. UAM dr hab. Maciej Radziejewski
Siedziba Collegium Mathematicum
Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4
WydawcaInstytut Matematyczny PAN w Warszawie
Strona wwwhttp://journals.impan.gov.pl/aa

Commentationes Mathematicae

Redaktorprof. dr hab. Mieczysław Mastyło
Sekretarz dr Paweł Mleczko
Siedziba Collegium Mathematicum
Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4
WydawcaPolskie Towarzystwo Matematyczne
Strona wwwhttp://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/commentationes-mathematicae

Functiones et Approximatio Commentarii Mathematici

Redaktor naczelny prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski
Członek komitetu redakcyjnegoprof. UAM dr hab. Michał Jasiczak
Sekretarzprof. UAM dr hab. Łukasz Pańkowski
Siedziba Collegium Mathematicum
Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4
Strona wwwhttps://projecteuclid.org/euclid.facm

Random Structures and Algorithms

Redaktor naczelnyprof. Noga Alon
prof. dr hab. Andrzej Ruciński
Redaktor wykonawczy prof. UAM dr hab. Małgorzata Bednarska-Bzdęga
Siedziba Collegium Mathematicum
Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4
WydawcaJohn Wiley and Sons - USA
Strona wwwhttps://onlinelibrary.wiley.com/journal/10982418

Wiadomości Matematyczne

Redaktor naczelnydr Krzysztof Ciesielski
Zastępca redaktoraprof. dr hab. Tadeusz Nadzieja
Sekretarzedr Marcin Borkowski
dr Paweł Mleczko
Siedziba Collegium Mathematicum
Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4
Uwagiroczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, seria II
Strona wwwhttp://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne