Rok 2023 to dla społeczności WMI rok jubileuszowy. Jesienią 1993 z Wydziału Matematyki i Fizyki powstały bowiem dwie nowe jednostki: Wydział Matematyki i Informatyki oraz Wydział Fizyki.

Obecnie Wydział Matematyki i Informatyki kontynuuje ponad 100-letnią tradycję poznańskiej matematyki. Jest też jednym z najlepszych polskich ośrodków badawczo-dydaktycznych w zakresie informatyki. W skład Wydziału wchodzi 15 jednostek badawczo-dydaktycznych: Zakład Algebry i Teorii Liczb, Zakład Analizy Funkcjonalnej, Zakład Analizy Matematycznej, Zakład Analizy Nieliniowej i Topologii Stosowanej, Zakład Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej, Zakład Geometrii Algebraicznej i Diofantycznej, Zakład Logiki Matematycznej, Zakład Matematyki Dyskretnej, Zakład Przestrzeni Funkcyjnych i Równań Różniczkowych, Zakład Statystyki Matematycznej i Analizy Danych, Zakład Sztucznej Inteligencji, Zakład Teorii Algorytmów i Bezpieczeństwa Danych, Zakład Teorii Operatorów, Pracownia Algorytmiki oraz Wydziałowe Centrum Dydaktyki Matematyki i Informatyki.

Aktualnie na Wydziale pracuje około 140 osób, w tym 22 profesorów, 39 profesorów uczelni, 37 adiunktów i 13 osób na stanowisku starszego wykładowcy.

Wydział kształci ponad 1300 studentów na czterech kierunkach:

  • matematyce,
  • informatyce,
  • analizie i przetwarzaniu danych,
  • nauczaniu matematyki i informatyki

oraz na studiach podyplomowych.