Doktorzy honoris causa

Tytuł doktora honoris causa jest najwyższą godnością nadawaną przez Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł doktora honoris causa można nadać osobie będącej uznanym autorytetem naukowym oraz twórcom literatury i sztuki cieszącym się międzynarodowym uznaniem lub szczególnie zasłużonym dla kultury polskiej.

Na przestrzeni lat tytuł ten, z inicjatywy Wydziału Matematyki i Informatyki, otrzymały osoby wymienione w poniższej tabeli.

Data nadania tytułu Nazwisko
30.10.2013 Béla Bollobás
01.03.2012 Andrzej Schinzel
20.05.2005 Aleksander Pełczyński
02.08.1993 Paul Erdős
14.01.1991 Calyampudi Radhakrishna Rao
18.10.1983 Władysław Orlicz
16.11.1963 Hugo Dyonizy Steinhaus
30.06.1933 Stanisław Zaremba