Rada Naukowa Dyscyplin

Strona Rady naukowej dyscyplin matematyka i informatyka

Skład Rady naukowej dyscyplin matematyka i informatyka

1. Nauczyciele akademiccy posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora

 • prof. dr hab. Grzegorz Banaszak
 • prof. UAM dr hab. Małgorzata Bednarska-Bzdęga
 • prof. UAM dr hab. Joanna Berlińska
 • prof. UAM dr hab. Daria Bugajewska
 • prof. dr hab. Dariusz Bugajewski
 • prof. UAM dr hab. Mieczysław Cichoń
 • prof. UAM dr hab. Aldona Dutkiewicz
 • prof. UAM dr hab. Wojciech Dybalski
 • prof. UAM dr hab. Krzysztof Dyczkowski
 • prof. UAM dr hab. Paweł Foralewski
 • prof. dr hab. Wojciech Gajda
 • prof. dr hab. Stanisław Gawiejnowicz
 • prof. UAM dr hab. Tomasz Górecki
 • prof. UAM dr hab. Filip Graliński
 • prof. UAM dr hab. Maciej Grześkowiak
 • prof. UAM dr hab. Michał Hanćkowiak
 • prof. UAM dr hab. Michał Jasiczak
 • prof. dr hab. Krzysztof Jassem
 • prof. dr hab. Jerzy Jaworski
 • prof. UAM dr hab. Radosław Kaczmarek
 • prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski
 • prof. UAM dr hab. Maciej Kandulski
 • prof. UAM dr hab. Sebastian Król
 • prof. dr hab. Tomasz Kubiak
 • prof. UAM dr hab. Karol Leśnik
 • prof. UAM dr hab. Maciej Łuczak
 • prof. dr hab. Tomasz Łuczak
 • prof. UAM dr hab. Piotr Maćkowiak
 • prof. UAM dr hab. William Mance
 • prof. UAM dr hab. Jacek Marciniak
 • prof. dr hab. Mieczysław Mastyło
 • prof. UAM dr hab. Artur Michalak
 • prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki
 • prof. UAM dr hab. Łukasz Pańkowski
 • prof. UAM dr hab. Krzysztof Piszczek
 • prof. UAM dr hab. Maciej Radziejewski
 • prof. UAM dr hab. Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska
 • prof. dr hab. Tomasz Schoen
 • prof. UAM dr hab. Aneta Sikorska-Nowak
 • prof. dr hab. Leszek Skrzypczak
 • prof. UAM dr hab. Łukasz Smaga
 • prof. UAM dr hab. Radosław Szwedek
 • prof. UAM dr hab. Jerzy Szymański
 • prof. UAM dr hab. Yoichi Uetake
 • prof. UAM dr hab. Marek Wisła
 • prof. UAM dr hab. Waldemar Wołyński

2. Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadający stopień doktora

 • dr Dorota Blinkiewicz
 • dr Paweł Mleczko
 • dr Bartosz Naskręcki
 • dr Wojciech Pałubicki
 • dr Joanna Polcyn-Lewandowska
 • dr Michał Rzeczkowski
 • dr Anna Stachowiak
 • dr Marcin Witkowski
 • dr Andrzej Wójtowicz
 • dr Marcin Żurowski
 • dr Patryk Żywica