Data publikacji w serwisie:

Kontakt do tłumacza języka migowego

Każda osoba posługująca się językiem migowym, która potrzebuje skontaktować się z uczelnią, ma taką możliwość poprzez usługę wideo-połączeń. Jest to alternatywny dla połączenia telefonicznego sposób kontaktu z jednostkami uczelni przez zdalny dostęp do tłumacza PJM.

Usługa ta dostępna jest w dni robocze w godzinach 8:00-18:00, jednak uzależniona od godzin funkcjonowania poszczególnych Biur oraz pracowników uczelni. Ponadto, w 7 punktach na UAM znajdują się specjalne tablety, z których można połączyć się z tłumaczem języka migowego.

Lokalizacje punktów tłumaczeń:

  • Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami,
  • Sekcja Spraw Studenckich,
  • Prorektor ds. Studenckich prof. Dr hab. Joanna Wójcik,
  • BOS Wydziału Studiów Edukacyjnych,
  • BOS Wydziału Prawa i Administracji,
  • BOS Wydziału Matematyki i Informatyki,
  • BOS Wydziału Pedagogiczno- Artystycznego w Kaliszu.

Usługa realizowana jest przez Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami w ramach projektu "Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku", nr projektu POWR.03.05.00-00-A095/19 celem zwiększenia dostępności usług administracyjnych dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością słuchu.