Konferencja Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki 2023

Niezmiernie miło nam poinformować, że kolejna Konferencja Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki odbędzie się w dniach 20-21 października 2023 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Jak dojechać


Strona 30-lecia WMI

Zapraszamy na stronę poświęconą wszystkim wydarzeniom związanym z obchodami 30-lecia WMIPrzejdź do strony

Termin: 20-21 października 2023

Miejsce: A1-33 (sala Rady Naukowej Dyscyplin) 

KWUMI to systematycznie odbywające się spotkanie poświęcone wymianie doświadczeń i omawianiu aktualnych problemów działalności naukowej, dydaktycznej oraz kształcenia kadry, tradycyjnie organizowane w różnych ośrodkach akademickich w Polsce.

Podsumowanie konferencji.

Program

piątek, 20.10.2023 r.
09:00 - 09:30 Kawa i rejestracja uczestników
09:30 - 10:00 Otwarcie konferencji
10:00 - 11:30

Panel dyskusyjny 1

Moderator: prof. UAM dr Edyta Juskowiak, Prodziekan WMiI, UAM 
Miejsce dydaktyki matematyki i informatyki w obszarze nauki i edukacji

Paneliści:
 • prof. UMCS dr hab. Monika Budzyńska (UMCS)
 • prof. UAM dr hab. Krzysztof Dyczkowski (UAM)
 • dr Agnieszka Łukasiewicz (UKW)
11:30 - 12:00 Przerwa kawowa
12:00 - 13:30

Panel dyskusyjny 2

Moderator: prof. dr hab. Stanisław Kasjan, Dziekan WMiI, UMK
Awanse naukowe w dyscyplinach matematyka i informatyka, Szkoły Doktorskie
Paneliści:
 • prof. dr hab. Michał Baczyński (UŚ)
 • prof. dr hab. Tomasz Jurdziński (UWr)
 • prof. UJ dr hab. Piotr Kalita (UJ)
 • prof. dr hab. Janina Kotus (PW)
13:30 - 14:30 Obiad
14:30 - 16:00 Panel dyskusyjny 3 

Moderator: prof. dr hab. Paweł Strzelecki, Dziekan MIMUW, UW
Problemy i trudności w działalności wydziałów

Paneliści:
 • prof. UwB dr hab. Alina Dobrogowska (UwB)
 • prof. dr hab. Tomasz Jurdziński (UWr)
 • prof. PW dr hab. Bogusława Karpińska (PW)
 • prof. PŁ dr hab. Katarzyna Szymańska-Dębowska (PŁ)
16:00-16:30 Przejazd autokarem do Centrum Szyfrów Enigma
ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań
16:30 - 18:00 Zwiedzanie Centrum Szyfrów Enigma
18:15Przejazd autokarem do hotelu Puro
19:00 - 21:00 Uroczysta kolacja w hotelu Puro
sobota, 21.10.2023 r.
09:00 - 09:30 Kawa i rejestracja uczestników
09:30 - 11:00 Panel dyskusyjny 4 

Moderator: prof. dr hab. Dariusz Buraczewski, Prodziekan WMiI, UWr
Wnioski z ewaluacji - dokąd zmierzamy, do czego się przygotowujemy

Paneliści:
 • prof. UJ dr hab. Piotr Kalita (UJ)
 • prof. dr hab. Janina Kotus (PW)
 • prof. dr hab. Tomasz Schoen (UAM)
 • prof. dr hab. Paweł Strzelecki (UW)
11:00 - 11:30 Przerwa kawowa
11:30 - 13:00

Panel dyskusyjny 5

Moderator: prof. UŁ dr hab. Grażyna Horbaczewska, WMiI, UŁ
Zmiany programów kształcenia na kierunkach matematyka i informatyka

Paneliści:
 • dr Małgorzata Biernacka (UWr)
 • prof. PW dr hab. inż. Wojciech Domitrz (PW)
 • prof. dr hab. Adam Doliwa (UWM)
13:00 - 13:15 Zakończenie konferencji
13:15 - 14:00 Obiad

Przedstawiciele uczelni

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej

 • prof. AGH dr hab. Jerzy Stochel, Dziekan
 • prof. AGH dr hab. Monika Pilśniak, Prodziekan ds. nauki

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 • dr hab. Karol Palka, Dyrektor

Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 • prof. dr hab. Grzegorz Graff, Prodziekan ds. nauki

Politechnika Łódzka, Instytut Matematyki

 • prof. PŁ dr hab. Katarzyna Szymańska-Dębowska, Dyrektor Instytutu

Politechnika Śląska, Wydział Matematyki Stosowanej

 • prof. PŚ dr hab. inż. Waldemar Hołubowski, Dziekan
 • prof. PŚ dr hab. inż. Bożena Piątek, Prodziekan ds. ogólnych

Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 • prof. uczelni dr hab. inż. Wojciech Domitrz, Dziekan
 • prof. dr hab. inż. Przemysław Biecek, Prodziekan ds. rozwoju informatyki
 • prof. dr hab. Janina Kotus, Prodziekan ds. nauki
 • prof. uczelni dr hab. Bogusława Karpińska, Prodziekan ds. studenckich
 • dr inż. Krzysztof Kaczmarski, Prodziekan ds. nauczania

Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

 • prof. dr hab. inż. Marcin Magdziarz, Dziekan

Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 • prof. UG dr hab. Marcin Marciniak, Prodziekan ds. nauki
 • prof. UG dr hab. Błażej Szepietowski, Dyrektor Instytutu Matematyki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 • prof. UAM dr hab. Krzysztof Dyczkowski, Dziekan
 • prof. UAM dr hab. Tomasz Górecki, Prodziekan ds. grantów i współpracy z gospodarką
 • prof. UAM dr Edyta Juskowiak, Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
 • prof. dr hab. Tomasz Schoen, Prodziekan ds. nauki

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 • prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek, Dziekan
 • prof. UJ dr hab. Piotr Kalita, Prodziekan ds. naukowych
 • prof. UJ dr hab. Maciej Ulas, Prodziekan ds. ogólnych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytutu Matematyki

 • prof. UJK dr hab. Grzegorz Łysik, Kierownik Katedery Matematyki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 • prof. ucz. dr hab. Mirosław Kurkowski, Prodziekan ds. studenckich
 • dr inż. Arkadiusz Listkowski, adiunkt

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Matematyki

 • dr Paulina Szyszkowska, Dyrektor Instytutu
 • dr Agnieszka Łukasiewicz, Zastępca Dyrektora ds. kształcenia

Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki

 • prof. UŁ dr hab. Grażyna Horbaczewska, Dziekan
 • prof. UŁ dr hab. Aleksandra Orpel, Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą
 • dr Monika Bartkiewicz, Prodziekan ds. kształcenia i studentów

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Instytutu Matematyki

 • prof. UMCS dr hab. Monika Budzyńska, Dziekan
 • prof. UMCS dr hab. Mariusz Bieniek, Dyrektor
 • prof. UMCS dr hab. Przemysław Matuła, Dyrektor

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 • prof. dr hab. Stanisław Kasjan, Dziekan

Uniwersytet Opolski, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 • dr Piotr Urbaniec, Dziekan
 • prof. UO dr hab. Lidia Tendera, Dyrektor

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Matematyki

 • dr Ireneusz Krech, Z-ca Dyrektora

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Matematyki

 • prof. uczelni dr hab. Agnieszka Gil-Świderska, Dyrektor Instytutu

Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Przyrodniczych

 • prof. UR dr hab. Jacek Chudziak, Dyrektor Instytutu Matematyki
 • prof. UR dr hab. Jan G. Bazan, Dyrektor Instytutu Informatyki
 • dr Edyta Trybucka, Z-ca Dyrektora Instytutu Matematyki
 • dr Anna Szpila, Prodziekan Kolegium Nauk Przyrodniczych

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Matematyki

 • prof. dr hab. Michał Baczyński, Prodziekan Szkoły Doktorskiej
 • prof. UŚ dr hab. Anna Szczerba-Zubek, Dyrektor Kierunku Matematyka

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyki

 • prof. UwB dr hab. Alina Dobrogowska, Dziekan

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Matematyki i Informatyki

 • prof. dr hab. Adam Doliwa, Dziekan
 • dr inż. Mariusz Bodzioch, Prodziekan ds. kształcenia

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 • prof. dr hab. Paweł Strzelecki, Dziekan
 • prof. dr hab. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda, Prodziekan ds. finansowych

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 • prof. dr hab. Tomasz Jurdziński, Dziekan
 • prof. dr hab. Dariusz Buraczewski, Prodziekan ds. rozwoju
 • prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski, Dyrektor Instytutu Informatyki
 • dr Małgorzata Biernacka, Prodziekan ds. dydaktyki informatyki i ISIM-u

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 • prof. UZ dr hab. Bogdan Szal, Dziekan
 • prof. dr hab. Marian Nowak, Dyrektor Instytutu Matematyki

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi 500 zł. Obejmuje ona materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiadowe oraz udział w kolacji. Nie obejmuje kosztów podróży oraz noclegu.

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A. 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 
w tytule podając /KN000976/ + imię i nazwisko

Dane do przelewu:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Henryka Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
NIP 777-00-06-350

Zakwaterowanie

Hotel Mercure oraz Hotel Lechicka oferują uczestnikom Konferencji KWUMI preferencyjne ceny noclegów pod warunkiem dokonania wcześniejszej rezerwacji.

Hotel Mercure

W celu skorzystania z oferty należy do dnia 20.08.2023 dokonać rejestracji telefonicznej lub e-mailem z hasłem KONFERENCJA DZIEKANÓW - KWUMI.

Hotel PURO

Hotel Lechicka

W celu skorzystania z promocyjnej oferty należy do dnia 23.08.2023 dokonać rezerwacji na stronie REZERWACJA - HOTEL LECHICKA.

Kontakt