Data publikacji w serwisie:

Konferencja Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki 2023

W dniach 20-21 października 2023 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się Konferencja Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki.

W wydarzeniu uczestniczyło wielu znamienitych gości z najlepszych uczelni z całej Polski. KWUMI to systematycznie odbywające się spotkanie poświęcone wymianie doświadczeń i omawianiu aktualnych problemów działalności naukowej, dydaktycznej oraz kształcenia kadry, tradycyjnie organizowane w różnych ośrodkach akademickich w Polsce. Podczas tegorocznej konferencji poruszonych zostało mnóstwo istotnych kwestii, takich jak np.:

  • Miejsce dydaktyki matematyki i informatyki w obszarze nauki i edukacji - w szczególności podjęto dyskusję na temat utworzenia dyscypliny dydaktyka nauk ścisłych i przyrodniczych lub uznania awansów dydaktyków matematyki i informatyki w dyscyplinie odpowiednio matematyka i informatyka.
  • Zmiany w procedurze awansów naukowych w dyscyplinach matematyka i informatyka, działanie Szkół Doktorskich na poszczególnych uczelniach.
  • Problemy i trudności w działalności wydziałów w obrębie takich płaszczyzn jak: finanse, prawo, pracownicy, studenci, organizacja oraz szacunek w środowiskach akademickich.
  • Wnioski z ewaluacji jako próba przygotowania się do kolejnej ewaluacji. Dyskusja przykładów szczególnych.
  • Potrzeby wprowadzenia zmian w programach kształcenia na kierunkach matematyka i informatyka. Dyskusja tegorocznych wyników rekrutacji oraz współczesnej sylwetki absolwenta zarówno I jak i II stopnia studiów na kierunkach Matematyka oraz Informatyka.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdziecie Państwo na stronie wydarzenia.