Życie naukowe

Obecnie, główne dziedziny badań to w zakresie matematyki: szeroko rozumiana analiza, szczególnie analiza funkcjonalna, wiele kierunków matematyki dyskretnej a szczególnie badania struktur losowych, teoria liczb, teoria równań różniczkowych, topologia, algebra, logika, statystyka matematyczna i ekonometria. Natomiast w zakresie informatyki badania koncentrują się na: sztucznej inteligencji, teorii algorytmów, bezpieczeństwie informatycznym oraz lingwistyce komputerowej. Prowadzone są także badania w zakresie filozofii i historii nauk matematycznych. Wynikiem badań naukowych są liczne publikacje naukowe w międzynarodowych czasopismach – wyniki badań zostały docenione przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, który w 2013 r. przyznał Wydziałowi kategorię A.

Przejawem życia naukowego Wydziału są liczne seminaria naukowe, zazwyczaj otwarte, kierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów oraz wszystkich studentów. Informacje o zbliżających się seminariach można znaleźć wśród wydarzeń odbywających się na wydziale oraz na stronach poszczególnych zakładów. Oprócz tego na Wydziale Matematyki i Informatyki organizowane są raz w roku uroczyste wykłady: im. Władysława Orlicza (od 1993 roku), im. Wojtka Pulikowskiego (od 1994 roku) oraz im. Rejewskiego, Różyckiego i Zygalskiego (od 2008 roku). Ważnymi wydarzeniami są również konferencje organizowane na Wydziale m.in. The Józef Marcinkiewicz Centenary Conference, Group Actions in Topology and Geometric Group Theory oraz cykliczne konferencje Conference on Random Structures and Algorithms, Function Spaces i Polish Combinatorial Conference.

W zakresie popularyzacji nauki Wydział bierze co roku udział w Poznańskim Festiwalu Nauki, Nocy Naukowców, organizuje comiesięczne wykłady Po indeks z Pitagorasem oraz konkursy dla zainteresowanej naukami matematycznymi i informatycznymi młodzieży. Wydział organizuje również konferencje i warsztaty dla nauczycieli. Informacje na ten temat, można znaleźć na stronie Edukacji Matematyczno-Informatycznej.