Życie naukowe

Obecnie, główne dziedziny badań to w zakresie matematyki: szeroko rozumiana analiza, szczególnie analiza funkcjonalna, wiele kierunków matematyki dyskretnej a szczególnie badania struktur losowych, teoria liczb, teoria równań różniczkowych, geometria algebraiczna i diofantyczna, topologia algebraiczna i geometryczna, algebra, logika, statystyka matematyczna i ekonometria. Natomiast w zakresie informatyki badania koncentrują się na: sztucznej inteligencji, teorii algorytmów, bezpieczeństwie informatycznym oraz lingwistyce komputerowej. Prowadzone są także badania w zakresie filozofii i historii nauk matematycznych. Bardziej szczegółowe informacje o prowadzonych badaniach znajdują się na stronach jednostek badawczo-dydaktycznych naszego wydziału. Ich wynikiem są liczne publikacje w międzynarodowych czasopismach – wyniki badań zostały docenione przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, który w 2013 r. przyznał Wydziałowi kategorię A.

Przejawem życia naukowego Wydziału są liczne seminaria naukowe, zazwyczaj otwarte, kierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów oraz wszystkich studentów. Informacje o zbliżających się seminariach można znaleźć wśród wydarzeń odbywających się na wydziale oraz na stronach poszczególnych zakładów. Oprócz tego na Wydziale Matematyki i Informatyki organizowane są raz w roku uroczyste wykłady: im. Władysława Orlicza (od 1993 roku), im. Wojtka Pulikowskiego (od 1994 roku) oraz im. Rejewskiego, Różyckiego i Zygalskiego (od 2008 roku).

W zakresie popularyzacji nauki Wydział bierze co roku udział w Poznańskim Festiwalu Nauki, Nocy Naukowców, organizuje comiesięczne wykłady Po indeks z Pitagorasem oraz konkursy dla zainteresowanej naukami matematycznymi i informatycznymi młodzieży. Wydział organizuje również konferencje i warsztaty dla nauczycieli. Informacje na ten temat, można znaleźć na stronie Edukacji Matematyczno-Informatycznej.