Studia podyplomowe dla nauczycieli

Studenci siedzą na schodach z laptopemInformatyka (kwalifikacyjne)

Studia te umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji nauczycielskich w zakresie nauczania informatyki na wszystkich poziomach edukacyjnych. Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 zostanie uruchomiona 10 października b.r.

Rekrutacja odbywa się przez system IRK.

Studenci przy komputerachInformatyka (doskonalące)

Studium ma charakter doskonalący i jego celem jest przygotowanie nauczycieli informatyki do pracy zgodnie z nową podstawą programowa przedmiotu informatyka.

Studenci siedzący na auliMatematyka (kwalifikacyjne)

Studia te umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji nauczycielskich w zakresie nauczania matematyki na wszystkich poziomach edukacyjnych. Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 zostanie uruchomiona w lipcu br.

Rekrutacja odbywa się przez system IRK.