Informatyka kwantowa (kierunek partnerski)

Tryb studiowania: stacjonarny.
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów).
Koszt: studia stacjonarne - nieodpłatne.
Partnerzy kierunku: Wydział Fizyki UAM, IBM.

Strona kierunku w jednostce macierzystej.

Informatyka kwantowa to interdyscyplinarny kierunek studiów, który łączy w sobie obszary wiedzy z informatyki, fizyki i matematyki. Jeśli chcesz szlifować swoje umiejętności programistyczne i zgłębiać wiedzę w obszarze, który ma strategiczne znaczenie dla współczesnej gospodarki, to ten kierunek jest dla Ciebie! Razem z Wydziałem Fizyki UAM oraz firmą IBM przygotowaliśmy 3,5-letnie studia inżynierskie, które łączą w sobie klasyczną informatykę i dynamicznie rozwijające się kwantowe technologie informatyczne.

W ramach tych studiów zdobędziesz solidne podstawy i merytoryczną wiedzę w zakresie języków i paradygmatów programowania, sieci komputerowych, systemów operacyjnych, baz danych, bezpieczeństwa danych i aplikacji, inżynierii oprogramowania, technologii internetowych oraz podstaw sztucznej inteligencji. Specjalny blok przedmiotów pozwoli Ci zdobyć praktyczną wiedzę z dziedziny fizyki, a także zobaczyć, jak tworzyć i programować komputery kwantowe. Przy pomocy oprogramowania producentów komputerów kwantowych, takich jak firma IBM zobaczysz, jak stosować i rozwijać kwantowe technologie informatyczne.

Podczas studiów nauczysz się jak tworzyć i uruchamiać programy kwantowe, tak aby działały na komputerach i symulatorach kwantowych. Poznasz klasyczne i kwantowe algorytmy, które pozwolą Ci rozwiązywać zaawansowane problemy przy użyciu innowacyjnej technologii. Zobaczysz, jak optymalizować programy kwantowych, tak aby dostosować je do zmieniającej się architektury rzeczywistych procesorów kwantowych.

Oba wydziały partnerskie współpracują blisko z wieloma czołowymi firmami z branży informatycznej. Dzięki temu będziesz posiadać różnorodną i aktualną wiedzę, która jest dokładnie dopasowana do wymagań pracodawców na dzisiejszym rynku pracy. Wspólnie z firmami prowadzimy laboratoria, warsztaty i wykłady, a także oferujemy możliwość odbycia praktyk i staży.

prof. UAM dr hab. Karol Bartkiewicz

Komputery kwantowe nie tylko będą wspierać tradycyjny komputer, ale zaczną z nim konkurować. Zadania, których wykonanie zajęłoby klasycznym komputerom miliardy lat, komputery kwantowe mogą rozwiązać w ciągu kilku sekund. Taki skok obliczeniowy przewróci do góry nogami wiele dziedzin; zmieni się sposób zarządzania finansami, działanie opieki zdrowotnej, diagnostyka i medycyna, a nawet sektor energetyczny. Kwantowa rewolucja otworzy przed nami wiele możliwości i postawi na naszej drodze sporo wyzwań.

prof. UAM dr hab. Karol Bartkiewicz, Instytut Spintroniki i Informacji Kwantowej, Wydział Fizyki UAM, fot. A. Wykrota

Ścieżka kariery

Kompetencje uzyskane podczas studiów pozwolą Ci na pracę jako programista komputerów kwantowych m.in. w zespołach zajmujących się innowacyjnymi technologiami (np. sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym), symulacjami układów fizycznych i procesów chemicznych, bezpieczeństwem (szyfrowanie kwantowe i postkwantowe), w działach kontroli jakości i w firmach zajmujących się problemami optymalizacyjnymi (logistyka, planowanie, optymalizacja ruchu pojazdów i łańcuchów dostaw). Coraz więcej firm i koncernów widzi możliwości wykorzystania komputerów kwantowych, a biorąc pod uwagę dynamiczny postęp techniczny i olbrzymie inwestycje w rozwój technologii kwantowych (w tym informatyki kwantowej), mamy do czynienia z sytuacją, gdzie liczba miejsc pracy przybywa szybciej niż liczba ekspertów.

Program studiów

Podczas studiowania na kierunku informatyka kwantowa wiele zajęć jest prowadzonych wspólnie z zajęciami realizowanymi na kierunku informatyka. Z perspektywy Wydziału Matematyki i Informatyki, kierunek informatyka kwantowa traktowany jest jako piąta, dodatkowa ścieżka tematyczna względem czterech oferowanych na kierunku informatyka – oba programy studiów mają dużą część wspólną.

Pierwsze cztery semestry studiów to dostosowany i poszerzony blok przedmiotów kanonicznych, tak abyś mógł/mogła nabyć kluczowe kompetencje związane fizyką niezbędne do realizacji bloku przedmiotów kwantowych. Zdobędziesz solidne podstawy i merytoryczną wiedzę w z zakresu informatyki (m.in. algorytmy i struktury danych, systemy operacyjne, bazy danych), matematyki (m.in. matematyka dyskretna, algebra liniowa, analiza matematyczna) i fizyki (m.in. mechanika ogólna, fizyka kwantowa, teoria informacji i kodowanie). Na czwartym semestrze realizujesz wybrane przedmioty z wiodących obszarów informatyki, np. sztucznej inteligencji lub kryptografii.

Ostatnie trzy semestry studiów to realizacja przedmiotów z bloku kwantowej ścieżki tematycznej (np. „Komputery kwantowe - algorytmy i zastosowania”, „Obliczenia kwantowe w biznesie”) oraz przedmioty inżynierskie związane z technologiami projektowymi (np. „Implementacja API w oparciu o zasady REST”), chmurowymi (np. „Platforma chmurowa IBM Cloud”), inżynierią oprogramowania (np. „Zarządzanie produktem”) oraz inżynierskim projektem zespołowym.

Siatka godzin w roku akademickim 2023/24

Rekrutacja

Warunki rekrutacji są bardzo zbliżone do tych, które obowiązują podczas rekrutacji na kierunek informatyka. Jedyną różnicą jest większy udział wyniku z matury rozszerzonej z fizyki/fizyki z astronomią w końcowym wyniku rekrutacji. Szczegółowy opis zasad rekrutacji znajduje się na stronie Systemu Internetowej Rekrutacji.