Informatyka

Tryb studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów).
Koszt: studia stacjonarne - nieodpłatne; studia niestacjonarne - 4000 zł / semestr.

Współcześnie ekspert w sektorze IT może liczyć na szeroki wybór dobrze płatnych ofert pracy, obejmujących wiele obszarów nauki i biznesu. Jeśli zatem chcesz poszerzyć swoje umiejętności analitycznego myślenia i nie boisz się technologii to mamy coś dla Ciebie! Przygotowaliśmy 3,5–letnie studia inżynierskie na kierunku Informatyka, dzięki którym zdobędziesz gruntowną wiedzę z zakresu informatyki i matematyki. Poznasz także nowoczesne technologie, co pozwoli Ci się odnaleźć na bardzo różnorodnym i ciągle zmieniającym się rynku pracy.

Zdobędziesz solidne podstawy i merytoryczną wiedzę w zakresie języków i paradygmatów programowania, sieci komputerowych, systemów operacyjnych, baz danych, bezpieczeństwa danych i aplikacji, inżynierii oprogramowania, technologii internetowych, oraz podstaw sztucznej inteligencji.  Poza przedmiotami podstawowymi będziesz mógł także wybierać spośród licznych przedmiotów fakultatywnych, które pozwolą Ci zdobyć wyspecjalizowaną wiedzę w dziedzinie, która szczególnie Cię interesuje, jak uczenie maszynowe, grafika komputerowa, czy przetwarzanie języka naturalnego.

Skorzystasz także z efektów naszej ścisłej współpracy z wiodącymi firmami z branży IT. Dzięki temu otrzymasz różnorodną i jak najbardziej aktualną wiedzę, dostosowaną do oczekiwań pracodawców na współczesnym rynku pracy. We współpracy z firmami prowadzimy laboratoria, warsztaty i wykłady, oferujemy też praktyki i staże.

prof. UAM dr hab. Krzysztof Dyczkowski

Informatyka wkroczyła już we wszystkie sfery życia człowieka. Obecnie i w kolejnych latach zapotrzebowanie na specjalistów w tym obszarze będzie ogromne. Już w obecnym momencie szacuje się, że na rynku pracy brakuje, tylko w Polsce, ok. 50 tys. specjalistów. Takie specjalizacje jak sztuczna inteligencja czy Big Data stanowią podstawę rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Nasi absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem dobrze płatnej pracy, co pokazują wyniki badania losów absolwentów ELA. (https://ela.nauka.gov.pl/).

Kariera

Po ukończeniu studiów możesz podjąć pracę w dowolnym obszarze, dlatego że informatyka i technologie wkraczają obecnie do każdej dziedziny naszego życia. Możesz zostać programistą, projektantem, analitykiem lub zarządzać zespołem informatycznym. Będziesz gotowy by podążyć ścieżką związaną z warstwą sprzętową i infrastrukturą informatyczną, tak by zadbać o bezpieczeństwo i zarządzanie ich jakością. Możesz też dalej rozwijać swoje kompetencje i wkroczyć na drogę naukową pracując w obszarach badawczo-rozwojowych, związanych na przykład ze sztuczną inteligencją.

Program studiów

Studia obejmują 7 semestrów, po ukończeniu których uzyskujesz tytuł inżyniera informatyki. Pierwsze trzy semestry obejmują tylko przedmioty obowiązkowe, wprowadzające podstawy matematyki i informatyki, takie jak systemy operacyjne, sieci komputerowe, bazy danych, języki programowania, logika, metody numeryczne. W kolejnych semestrach oferowane są przedmioty do wyboru, co pozwala na wybór własnej ścieżki rozwoju. W ramach przedmiotów będziesz mieć okazję nie tylko zgłębiać teorię, ale także realizować praktyczne projekty. Ostatnie dwa semestry przeznaczone są na tworzenie zespołowego projektu inżynierskiego.

Zapoznaj się:

Decyzją Rady Programowej Kierunku Studiów Informatyka (Uchwała nr 1/2022/2023 z dnia 29 września 2022 r.) wszystkie wykłady na 1 roku studiów I stopnia na kierunku Informatyka są obowiązkowe.

Rekrutacja

Studia stacjonarne

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie przeliczenia wyników na świadectwie dojrzałości.

Laureaci ogólnopolskich olimpiad i konkursów otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Poznaj listę olimpiad i konkursów.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Utwórz konto w Systemie Internetowej Rekrutacji
 2. Zapisz się na wybrany kierunek
 3. Opłać zapis
 4. Uzupełnij informacje o wynikach z egzaminu maturalnego
 5. Wypełnij ankietę i załącz zdjęcie
 6. Złóż wymagane dokumenty
 7. Sprawdź wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Studia niestacjonarne

Rekrutacja na studia niestacjonarne (zaoczne) odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Utwórz konto w Systemie Internetowej Rekrutacji
 2. Zapisz się na wybrany kierunek
 3. Opłać zapis
 4. Uzupełnij informacje o wynikach z egzaminu maturalnego
 5. Wypełnij ankietę i załącz zdjęcie
 6. Złóż wymagane dokumenty
 7. Sprawdź wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Opłata za studia

Wysokość opłaty semestralnej wynosi 4 000,00 zł (opłata może być wnoszona w 4 ratach).

Zgodnie z Uchwałą Senatu UAM Nr 66/2012/2013 z dnia 27 maja 2013 r., opłata za studia niestacjonarne (zaoczne i podyplomowe) może być wniesiona w postaci opłaty semestralnej lub w postaci czterech równych rat miesięcznych. W zależności od wybranego sposobu wnoszenia opłat, opłatę za studia należy wpłacić w terminie:

 • do 15 października w postaci opłaty semestralnej za semestr zimowy; do 15 lutego w postaci opłaty semestralnej za semestr letni,
 • do 15 dnia danego miesiąca, od października do stycznia w przypadku semestru zimowego i od lutego do maja za semestr letni, w postaci raty miesięcznej.

W przypadku rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów  wniesiona opłata ulega proporcjonalnemu potrąceniu o 1/4 za każdy rozpoczęty miesiąc nauki. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę złożenia pisemnego zawiadomienia w Biurze Obsługi Studentów. Natomiast data skreślenia z listy studentów to data wydania decyzji administracyjnej. W przypadku rezygnacji z przyczyn niezależnych od uczelni i ubiegania się o zwrot wniesionej opłaty, student (słuchacz) ponosi koszt opłaty manipulacyjnej w wysokości ustalonej semestralnie zarządzeniem rektora.

Zapisz się!

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas na adres rekrutacja@wmi.amu.edu.pl,