Matematyka

Tryb studiowania: stacjonarny
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Koszt: studia stacjonarne - nieodpłatne

Fascynuje Cię królowa nauk? Jesteś umysłem ścisłym? Chcesz studiować matematykę na wiodącej uczelni w Polsce? Wybierz studia na kierunku Matematyka i wykorzystaj potencjał tej dziedziny! Matematyka stanowi ważny element kultury i działalności człowieka, a także rozwija zdolności krytycznego myślenia. Przez 3 lata zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu określonych zagadnień z matematyki. Te studia to  przygoda pełna intelektualnych wyzwań!

Kariera

Jako absolwent studiów na kierunku Matematyka z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie w instytucjach finansowych i firmach ubezpieczeniowych, sektorze analizy danych, branży IT, a także w ośrodkach badawczych.

Specjalności

Matematyka finansowa i aktuarialna

Przygotujemy Cię do pracy w sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, bankach, korporacjach gospodarczych, instytucjach inwestycyjnych, ubezpieczeniowych, a także w administracji skarbowej i gospodarczej różnych szczebli.

Statystyka i analiza danych

Na tej specjalności zdobędziesz umiejętności rozwiązywania złożonych problemów w zakresie analizy i modelowania zjawisk. Przygotujemy Cię do efektywnej pracy w zespole badawczym. Z powodzeniem znajdziesz pracę jako aktuariusz, bankowiec, analityk danych, konsultant, pracownik administracji publicznej i samorządowej, pracownik nadzoru produkcji i wiele innych.

Matematyka teoretyczna

Przygotujemy Cię do samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej i umiejętności jej stosowania zarówno w matematyce jak i innych naukach.

Program studiów

Studia pierwszego stopnia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM trwają 3 lata i po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł zawodowy licencjata matematyki. Program studiów pierwszego stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, poza przedmiotami wypełniającymi standardy kształcenia na kierunku matematyka, obejmuje szereg przedmiotów specjalizacyjnych z zakresu zastosowań współczesnej matematyki oraz przedmioty informatyczne.

Zapoznaj się z siatką godzin na studia stacjonarne

Stypendium dla olimpijczyków

O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej.

Zapoznaj się ze stawkami stypendium w roku akademickim 2023/2024

Rekrutacja

Studia stacjonarne

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie przeliczenia wyników na świadectwie dojrzałości.

Laureaci ogólnopolskich olimpiad i konkursów otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Poznaj listę olimpiad i konkursów.

Szczegółowe zasady rekrutacji.

Rekrutacja krok po kroku:

  1. Utwórz konto w Systemie Internetowej Rekrutacji
  2. Zapisz się na wybrany kierunek
  3. Opłać zapis
  4. Uzupełnij informacje o wynikach z egzaminu maturalnego
  5. Wypełnij ankietę i załącz zdjęcie
  6. Złóż wymagane dokumenty
  7. Sprawdź wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Zapisz się!

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas na adres rekrutacja@wmi.amu.edu.pl,