Nauczanie matematyki i informatyki

Tryb studiowania: stacjonarny.
Czas trwania: 2 lata (4 semestry).
Koszt: studia stacjonarne - nieodpłatne;

Kontynuuj swoją edukację na kierunku Nauczanie matematyki i informatyki i zdobądź uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela. Jako jedyni w Polsce oferujemy studia, które pozwolą Ci edukować w zakresie matematyki i informatyki na wszystkich szczeblach edukacji.  Podczas dwóch lat studiów wyposażymy Cię w kompetencje zawodowe i osobiste, dzięki którym sprostasz współczesnym wyzwaniom w edukacji. W czasie studiów będziesz miał stały dostęp do nowoczesnego sprzętu wysokiej klasy. Wybierz kierunek nauczanie matematyki i informatyki by edukować kolejne pokolenia!

Kariera

Jako absolwent tego kierunku będziesz kompleksowo przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela, wyróżniając się szeroką wiedzą z zakresu innowacyjnych metod i form pracy wychowawczo-dydaktycznej. Zgodnie z właściwym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymasz uprawnienia do nauczania matematyki i informatyki na wszystkich szczeblach edukacji.

Program studiów

Studia drugiego stopnia na kierunku nauczanie matematyki i informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM trwają 2 lata, a po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł magistra.  Kandydatami na studia II stopnia mogą być absolwenci studiów I stopnia specjalności nauczycielskiej na kierunku matematyka, a także absolwenci studiów I stopnia z kierunków pokrewnych, którzy posiadają uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkole podstawowej.

Zapoznaj się:

Rekrutacja

Rekrutacja na studia magisterskie odbywa się w dwóch wariantach. Jeśli ukończyłeś studia I stopnia na kierunku nauczanie matematyki i informatyki to w procesie rekrutacji brana pod uwagę będzie Twoja ocena na dyplomie. Z kolei, jeśli ukończyłeś inne studia pedagogiczne, które  uprawniają Cię do nauczania w szkole podstawowej kierunków pokrewnych to dodatkowo przystąpisz do egzaminu pisemnego w formie testu kompetencji.

Zagadnienia egzaminacyjne.

Szczegółowe zasady rekrutacji. 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, mogą być zobligowani do uzupełnienia wybranych treści programowych z zakresu matematyki i informatyki wynikających z różnic programowych. Treści programowe wskazane do uzupełnienia, zależą od indywidualnego przygotowania kandydata podczas studiów pierwszego stopnia. Suma punktów ECTS wynikająca ze wskazanych uzupełnień nie może przekraczać 30. Realizacja wskazanych różnic programowych musi nastąpić w ciągu pierwszego roku studiów.

Zapisz się!

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas na adres rekrutacja@wmi.amu.edu.pl,