Matematyka

Tryb studiowania: stacjonarny.
Czas trwania: 2 lata (4 semestry).
Koszt: studia stacjonarne - nieodpłatne.

Chcesz pogłębić swoją wiedzę z zakresu matematyki? Planujesz kontynuować studia i wybrać kierunek pełen wzywań? Wybierz studia II stopnia na kierunku Matematyka! Stworzyliśmy dla Ciebie 2-letni program studiów uzupełniających, poszerzających Twoje horyzonty m. in. o umiejętności z zakresu zaawansowanych metod matematycznych. Przygotujemy Cię także do rozpoczęcia kariery naukowej w ramach studiów doktoranckich.

Kariera

Jako absolwent studiów na kierunku Matematyka z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie w instytucjach finansowych i firmach ubezpieczeniowych, sektorze analizy danych, branży IT, a także w ośrodkach badawczych. Staniesz się ekspertem w zakresie zaawansowanych metod matematycznych i statystycznych.

Program studiów

Studia drugiego stopnia na kierunku matematyka, na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, trwają 2 lata, a po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł zawodowy magistra matematyki.  Program studiów drugiego stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, składa się głównie z przedmiotów specjalizacyjnych i fakultatywnych. Zapewniamy szeroki wybór specjalności i wykładów, tak byś  mógł wybrać interesujące Cię zagadnienia. Oferowane przedmioty specjalizacyjne dotyczą zarówno współczesnych teorii matematycznych, jak i ich zastosowań w wielu dziedzinach życia. Masz także możliwość wybrania przedmiotów informatycznych, dzięki czemu podniesiesz swoje kwalifikacje w tym zakresie.

Zapoznaj się z siatką godzin na studia stacjonarne.

Specjalności

W roku akademickim 2023/2024 planowane jest uruchomienie specjalności: Matematyka finansowa i aktuarialna oraz Matematyka teoretyczna.

Matematyka finansowa i aktuarialna

Przygotujemy Cię do pracy w sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, bankach, korporacjach gospodarczych, instytucjach inwestycyjnych, ubezpieczeniowych, a także w administracji skarbowej i gospodarczej różnych szczebli.

Statystyka matematyczna i analiza danych

Na tej specjalności zdobędziesz umiejętności rozwiązywania złożonych problemów w zakresie analizy i modelowania zjawisk. Przygotujemy Cię do efektywnej pracy w zespole badawczym. Z powodzeniem znajdziesz pracę jako aktuariusz, bankowiec, analityk danych, konsultant, pracownik administracji publicznej i samorządowej, pracownik nadzoru produkcji i wiele innych.

Matematyka teoretyczna

Przygotujemy Cię do samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej i umiejętności jej stosowania zarówno w matematyce jak i innych naukach.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia magisterskie stacjonarne (dzienne) odbywa się w dwóch wariantach. Jeśli ukończyłeś studia I stopnia na kierunku matematyka to w procesie rekrutacji brana pod uwagę będzie Twoja ocena na dyplomie. Z kolei, jeśli ukończyłeś inny kierunek to dodatkowo przystąpisz do egzaminu pisemnego w formie testu kompetencji.

Zagadnienia egzaminacyjne

Szczegółowe zasady rekrutacji

Zapisz się!

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas na adres rekrutacja@wmi.amu.edu.pl