Informatyka AI Tech

Wybierz studia dzienne na kierunku Informatyka AI Tech, aby uzyskać jedną z dwóch  specjalności pożądanych na rynku pracy. Od marca 2021 r. rusza program kształcenia w ramach Akademii Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych, we współpracy z czołowymi uczelniami oferującymi studia na kierunku Informatyka.

Podczas trzech semestrów studiów udoskonalisz swoje umiejętności z uczenia maszynowego, widzenia komputerowego czy przetwarzania języka naturalnego. Poznasz tajniki zabezpieczenia informacji przed ich wrogim przejęciem. Jako absolwent dziennych studiów magisterskich zostaniesz specjalistą z zakresu cyberbezpieczeństwa lub sztucznej inteligencji

Akademia AI Tech

Celem głównym Akademii jest stworzenie systemowego modelu kształcenia wysokiej klasy specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa.Dowiedz się więcej!

Tryb studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry).
Koszt: studia stacjonarne AI Tech - nieodpłatne; studia niestacjonarne - 2950 zł / semestr.

Program studiów

Studia na kierunku Informatyka trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Program studiów obejmuje wykłady kierunkowe, specjalistyczne i fakultatywne oraz laboratoria komputerowe i warsztaty.

Tryb 2020/2021:

Kariera

Po ukończeniu studiów na kierunku Informatyka z powodzeniem znajdziesz pracę w obszarze badawczo-rozwojowym w przedsiębiorstwach, sektorach administracji lub instytucjach naukowych. Przygotujemy Cię także do podjęcia własnej działalności gospodarczej w w obszarze nowych technologii. Będziesz mógł zostać  projektantem, analitykiem lub liderem zespołu informatycznego

Specjalności

Sztuczna inteligencja

Śledzisz na bieżąco trendy i nowe rozwiązania w dziedzinie sztucznej inteligencji? Chcesz dowiedzieć się jak skutecznie wykorzystać potencjał SI w Twojej przyszłej pracy? Szukasz studiów, dzięki którym poszerzysz swoją wiedzę, a przede wszystkim zdobędziesz nowe umiejętności w tworzeniu systemów inteligentnych? Przygotowaliśmy coś dla Ciebie – studia z zakresu Sztucznej inteligencji na UAM!

Zdobędziesz kwalifikacje umożliwiające analizę i rozwiązywanie złożonych problemów sztucznej inteligencji, dzięki czemu bez trudu znajdziesz pracę  w biznesie lub najważniejszych instytucjach państwowych.

Cyberbezpieczeństwo

Interesują Cię kwestie związane z bezpieczeństwem danych cyfrowych? Chcesz dowiedzieć się jak tworzyć skuteczne narzędzie zabezpieczające sieci? Wiążesz swoją przyszłość z nowymi technologiami? Przygotowaliśmy studia odpowiadające Twoim zainteresowaniom!

Zostaniesz ekspertem w dziedzinie zagrożeń cyfrowych. Nauczysz się stosowania najnowszych technologii z zakresu wywiadu i kontrwywiadu cyfrowego oraz wojny informacyjnej

Rekrutacja

Studia stacjonarne

Rekrutacja na studia magisterskie rozpocznie się w lutym 2021. Aby aplikować na studia, musisz być absolwentem studiów inżynierskich. Jeśli ukończyłeś kierunki: informatyka, informatyka i ekonometria, informatyka stosowana lub bioinformatyka, to w procesie rekrutacji brana pod uwagę będzie Twoja ocena na dyplomie. Jeśli ukończyłeś studia inżynierskie na innym kierunku, to dodatkowo przystąpisz do egzaminu pisemnego w formie testu kompetencji.

Szczegółowe zasady rekrutacji.

Zapisz się!

Studia niestacjonarne

Rekrutacja na studia magisterskie rozpocznie się w lutym 2021. Aby aplikować na studia, musisz być absolwentem studiów inżynierskich. Jeśli ukończyłeś kierunki: informatyka, informatyka i ekonometria, informatyka stosowana lub bioinformatyka, to w procesie rekrutacji brana pod uwagę będzie Twoja ocena na dyplomie. Jeśli ukończyłeś studia inżynierskie na innym kierunku, to dodatkowo weźmiesz udział w rozmowie kwalifikacyjnej z zakresu kompetencji inżynierskich.

Opłata za studia

Wysokość opłaty semestralnej wynosi 2 950,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Senatu UAM Nr 66/2012/2013 z dnia 27 maja 2013 r., opłata za studia niestacjonarne (zaoczne i podyplomowe) może być wniesiona w postaci opłaty semestralnej lub w postaci czterech równych rat miesięcznych. W zależności od wybranego sposobu wnoszenia opłat, opłatę za studia należy wpłacić w terminie:

(a) do 15 października w postaci opłaty semestralnej za semestr zimowy; do 15 lutego w postaci opłaty semestralnej za semestr letni,

(b) do 15 dnia danego miesiąca, od października do stycznia w przypadku semestru zimowego i od lutego do maja za semestr letni, w postaci raty miesięcznej.

W przypadku rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów opłata ulega proporcjonalnemu potrąceniu o 1/4 za każdy rozpoczęty miesiąc nauki. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę złożenia pisemnego zawiadomienia w dziekanacie lub skreślenia z listy studentów. W przypadku rezygnacji z przyczyn niezależnych od uczelni i ubiegania się o zwrot wniesionej opłaty, student (słuchacz) ponosi koszt opłaty manipulacyjnej w wysokości ustalonej semestralnie zarządzeniem rektora.

Szczegółowe zasady rekrutacji.

Zapisz się!

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw swój adres e-mail

Wypełnij poniższy formularz, a my prześlemy Ci najważniejsze informacje związane z Akademią AI Tech i przypomnimy o najważniejszych terminach, dzięki czemu będziesz na bieżąco!