Informatyka

Proponowane tematy projektów

Zapoznaj się opisami obszarów badawczych potencjalnych promotorów/opiekunów projektu oraz tematami projektów badawczo-rozwojowych.Czytaj wiecej

Na Wydziale Matematyki i Informatyki oferujemy studia II stopnia na kierunku Informatyka, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Informatyka dają możliwość wyboru jednej z trzech specjalności: Sztuczna inteligencja, Cyberbezpieczeństwo i Projektowanie algorytmów. Podczas trzech semestrów studiów udoskonalisz swoje umiejętności z uczenia maszynowego, widzenia komputerowego czy przetwarzania języka naturalnego. Poznasz tajniki zabezpieczenia informacji przed ich wrogim przejęciem. Nauczysz się formułować problemy obliczeniowe, analizować możliwości ich rozwiązania i implementować dla nich wydajne algorytmy. Jako absolwent dziennych studiów magisterskich zostaniesz specjalistą z zakresu sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i projektowania algorytmów.

Studia stacjonarne dają możliwość wyboru jednej z trzech specjalności. W roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych oferowane są specjalności Cyberbezpieczeństwo, Projektowanie algorytmów i Sztuczna inteligencja. Na studiach niestacjonarnych oferowana jest specjalność Sztuczna inteligencja. Rekrutacja na studia odbywa się na kierunek Informatyka - wybór specjalności następuje poprzez podjęcie współpracy z promotorem z danej specjalności. Wybór promotora następuje w pierwszym tygodniu zajęć. W przypadku małego zainteresowania specjalnością może ona nie zostać uruchomiona.

Tryb studiowania: stacjonarny
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Koszt: nieodpłatne

Tryb studiowania: niestacjonarne
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Koszt: 6 000,00 zł / semestr
Termin zajęć: zajęcia odbywają się w piątki i soboty, w trybie stacjonarnym. Seminaria odbywają się w trybie zdalnym lub stacjonarnym, w zależności od oferty promotora.

Studia na kierunku Informatyka trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Program studiów obejmuje wykłady kierunkowe, specjalistyczne i fakultatywne oraz laboratoria komputerowe i warsztaty. W semestrze drugim i trzecim realizowany jest projekt badawczo-rozwojowy powiązany z tematyką realizowanej pracy magisterskiej.

Cykl kształcenia 2022/2023:

Cykl kształcenia 2023/2024:

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się przez maksymalnie trzy dni w tygodniu. Zajęcia kontaktowe na studiach niestacjonarnych wieczorowych odbywają się w piątki i soboty, wykłady i seminaria zdalne (tryb synchroniczny poprzez MS Teams) od poniedziałku do czwartku po godzinie 17:00.

Rok akademicki 2023/2024

Specjalności uruchomione w roku akademickim 2023/2024:

  • Studia stacjonarne: Sztuczna inteligencja, Cyberbezpieczeństwo, Projektowanie algorytmów
  • Studia niestacjonarne: Sztuczna inteligencja

Zajęcia na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2023/2024 rozpoczną się 26 lutego 2024 r. od spotkań z promotorami oraz od wyboru specjalności.

Kariera

Po ukończeniu studiów na kierunku Informatyka II stopnia z powodzeniem znajdziesz pracę w obszarze badawczo-rozwojowym w przedsiębiorstwach, sektorach administracji lub instytucjach naukowych. Przygotujemy Cię także do podjęcia własnej działalności gospodarczej w obszarze nowych technologii. Będziesz mógł zostać projektantem, analitykiem lub liderem zespołu informatycznego. Możesz poszukać pracy w jednej z naszych firm partnerskich. Możesz zostać ekspertem od zagrożeń cyfrowych, ekspertem w dziedzinie algorytmiki lub ekspertem w najnowszych rozwiązaniach sztucznej inteligencji.

Rozmowa z absolwentem

W ramach cyklu #jestemzUAM zapraszamy do lektury wspomnień Szymona Niedzieli – przedsiębiorcy, współwłaściciela Panda Group sp. z o.o., absolwenta naszego wydziału na kierunku informatyka.Czytaj więcej

Specjalności

Sztuczna inteligencja

Śledzisz na bieżąco trendy i nowe rozwiązania w dziedzinie sztucznej inteligencji? Chcesz dowiedzieć się jak skutecznie wykorzystać potencjał SI w Twojej przyszłej pracy? Szukasz studiów, dzięki którym poszerzysz swoją wiedzę, a przede wszystkim zdobędziesz nowe umiejętności w tworzeniu systemów inteligentnych? Przygotowaliśmy coś dla Ciebie – studia z zakresu Sztucznej inteligencji na UAM!

Zdobędziesz kwalifikacje umożliwiające analizę i rozwiązywanie złożonych problemów sztucznej inteligencji, dzięki czemu bez trudu znajdziesz pracę  w biznesie lub najważniejszych instytucjach państwowych.

Cyberbezpieczeństwo

Interesują Cię kwestie związane z bezpieczeństwem danych cyfrowych? Chcesz dowiedzieć się jak tworzyć skuteczne narzędzie zabezpieczające sieci? Wiążesz swoją przyszłość z nowymi technologiami? Przygotowaliśmy studia odpowiadające Twoim zainteresowaniom!

Zostaniesz ekspertem w dziedzinie zagrożeń cyfrowych. Nauczysz się stosowania najnowszych technologii z zakresu wywiadu i kontrwywiadu cyfrowego oraz wojny informacyjnej.

Projektowanie algorytmów

Dzięki specjalności Projektowanie algorytmów zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które nigdy się nie zdezaktualizują. Poznasz różnorodne metody tworzenia algorytmów, nauczysz się formułować problemy obliczeniowe oraz tworzyć dla nich wydajne rozwiązania dokładne i przybliżone. Jednym słowem – staniesz się ekspertem w dziedzinie, na której swoje fundamenty zbudowały największe firmy branży IT – te, które wszyscy znamy i z których usług korzystamy.

Projekty badawczo-rozwojowe

W trakcie studiów, studenci realizują projekty badawczo-rozwojowe, które mają rozwiązać wybrany realny problem istniejący w gospodarce. Sprawdź realizowane projekty

Rekrutacja

Rekrutacja na studia magisterskie rozpocznie się 1 lutego 2024 r. Aby aplikować na studia, musisz być absolwentem studiów inżynierskich. Jeśli ukończyłeś kierunek informatyka, to w procesie rekrutacji brana pod uwagę będzie Twoja ocena na dyplomie. Jeśli ukończyłeś studia inżynierskie na innym kierunku, to dodatkowo przystąpisz do egzaminu pisemnego w formie testu kompetencji. Zostaniesz również zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną obejmującą zainteresowania kandydata w obszarze informatyki, motywacje do dalszego rozwoju, dotychczasowe dokonania, sukcesy oraz zrealizowane projekty. Komisja rekrutacyjna rozpatrzy również Twój list motywacyjny oraz projekt pracy magisterskiej.

Wysokość opłaty semestralnej na studiach niestacjonarnych wynosi 6 000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Senatu UAM Nr 66/2012/2013 z dnia 27 maja 2013 r., opłata za studia niestacjonarne (zaoczne i podyplomowe) może być wniesiona w postaci opłaty semestralnej lub w postaci czterech równych rat miesięcznych.

W przypadku rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów wniesiona opłata ulega proporcjonalnemu potrąceniu o 1/4 za każdy rozpoczęty miesiąc nauki. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę złożenia pisemnego zawiadomienia w Biurze Obsługi Studentów. Natomiast data skreślenia z listy studentów to data wydania decyzji administracyjnej. W przypadku rezygnacji z przyczyn niezależnych od uczelni i ubiegania się o zwrot wniesionej opłaty, student (słuchacz) ponosi koszt opłaty manipulacyjnej w wysokości ustalonej semestralnie zarządzeniem rektora.

Zapisz się na studia stacjonarne lub niestacjonarne!

Zapoznaj się również z informacjami dotyczącymi przygotowania do rekrutacji.