Studiuj Cyberbezpieczeństwo na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM!

Interesują Cię kwestie związane z bezpieczeństwem danych cyfrowych? Chcesz dowiedzieć się, jak tworzyć skuteczne narzędzie zabezpieczające sieci? Wiążesz swoją przyszłość z nowymi technologiami? Przygotowaliśmy studia odpowiadające Twoim zainteresowaniom!

Uruchamiamy nową specjalność na kierunku Informatyka (studia magisterskie). Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów pozwolą Ci skutecznie wykorzystywać technologie z zakresu wywiadu i kontrwywiadu cyfrowego oraz wojny informacyjnej. Rozwiniesz swoje zdolności analityczne, dzięki którym rozwiążesz złożone problemy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. W ramach specjalności dowiesz się, w jaki sposób opracowuje się nowe rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Jako absolwent naszych studiów z powodzeniem rozpoczniesz pracę w przedsiębiorstwach, sektorach administracji oraz instytucjach naukowych. Przygotujemy Cię także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej o innowacyjnym charakterze. Rozpocznij studia magisterskie na specjalności cyberbezpieczeństwo i zostań ekspertem w zakresie zagrożeń cyfrowych!

Kształcenie na specjalność prowadzone będzie w ramach projektu Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech), realizowanego przez 5 wiodących uczelni w Polsce, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Projekt zakłada możliwość skorzystania aż z 77 staży i krajowych wyjazdów studyjnych – w tym wyjazd do Doliny Krzemowej i wizyta w siedzibach liderów w branży IT: Google, NVidia, Intel; 35 staży zagranicznych i 2 szkół letnich dla studentów.  W ramach projektu weźmiesz także udział w certyfikowanych zajęciach prowadzonych przez przedstawicieli firm takich jak GlaxoSmithKline, Microsoft czy Allegro. Będziesz miał możliwość pozyskania certyfikatów np. Akademii Cisco czy kursów Coursera.

Wykorzystaj potencjał UAM!

W ramach specjalności skorzystasz z wiedzy i doświadczenia pracowników Uniwersytetu. Wysokiej klasy zaplecze techniczne pozwoli Ci prowadzić badania, symulować opracowane programy. Zajęcia prowadzić będą także eksperci spoza Uczelni, mający praktyczne doświadczenie w zakresie inżynierii złośliwego programowania, wykrywania incydentów, testów penetracyjnych i innych obszarach związanych ze współczesnym cyberbezpieczeństwem.

Program studiów

Proces kształcenia na specjalności cyberbezpieczeństwo trwa 3 semestry i kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Łącznie weźmiesz udział w 810 godzinach zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia podzielone będą na przedmioty specjalistyczne i fakultatywne. Przedmioty specjalistyczne podniosą Twoje kompetencje i umiejętności w wybranych obszarach Informatyki i Cyberbezpieczeństwa. Zajęcia fakultatywne poszerzą wiedzę i umiejętności w innych obszarach informatyki.

Moduły ujęte w programie studiów:

  • Przedmioty specjalistyczne duże: w każdym semestrze przewidziany jest jeden tzw. przedmiot specjalistyczny duży za 6 pkt ECTS. Najczęściej są to zajęcia w wymiarze 60 godzin dydaktycznych (30 godzin wykładu, 30 godzin laboratoriów). Przedmiot kończy się egzaminem.
  • Przedmioty specjalistyczne małe: przez cały okres studiów zaplanowaliśmy realizację pięciu tzw. małych przedmiotów specjalistycznych, dzięki którym zdobędziesz łącznie 15 punktów ECTS. W większości przypadków są to zajęcia laboratoryjne w wymiarze 30 godzin dydaktycznych.
  • Przedmioty fakultatywne: na okres studiów przewidzieliśmy realizację czterech przedmiotów fakultatywnych, dzięki którym zdobędziesz łącznie 12 punktów ECTS . W większości przypadków są to zajęcia laboratoryjne w wymiarze 30 godzin dydaktycznych.  Na grupę przedmiotów fakultatywnych składają się:
    1. zajęcia z zakresu cyberbezpieczeństwa lub sztucznej inteligencji prowadzone na WMI;
    2. zajęcia realizowane w formie kursu online na innej uczelni (np. na platformie Coursera);
    3. przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – musisz uzyskać z nich nie mniej niż 5 pkt.

Oferujemy unikatowe w skali uczelni polskich zajęcia z cybernetycznych działań wojennych!

Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja na dzienne studia magisterskie rozpocznie się 1 lutego 2021 r. Aby na nie aplikować, musisz być absolwentem studiów inżynierskich. Jeśli ukończyłeś kierunki: informatyka, informatyka i ekonometria, informatyka stosowana, bioinformatyka, to w procesie rekrutacji brana pod uwagę będzie Twoja ocena na dyplomie. Jeśli ukończyłeś studia inżynierskie na innym kierunku, to będziesz musiał zdać egzamin pisemny w formie testu kompetencji.