dr Bartosz Naskręcki

Prace magisterskie

Tematyka prac magisterskich dotycząca obliczeniowej teorii liczb, kryptografii matematycznej, kryptoanalizy oraz zastosowań geometrii algebraicznej i arytmetycznej. Techniki obliczeniowe we współczesnych systemach obliczeń symbolicznych (SageMath, Magma, Mathematica, Maple). Rozwijanie współczesnych szyfrów np. opartych na krzywych eliptycznych i teorii krat.

Projekty badawczo-rozwojowe

Tematyka prac dotyczy szeroko rozumianej geometrii algebraicznej i teorii liczb z naciskiem na związki obu dziedzin i ich zastosowania w takich działach jak teoria krzywych eliptycznych czy powierzchnie algebraiczne.

Prowadzone zajęcia

  • Kryptografia z elementami teorii liczb (I stopień)
  • Elementy kryptoanalizy (I stopień)
  • Obliczenia matematyczne wspierane komputerowo (II stopień)

Przydatne linki

bnaskrecki.faculty.wmi.amu.edu.pl