dr Tomasz Kowalski

Prace magisterskie

 • Wspieranie zespołu SOC przez automatyzację reakcji na incydent
 • Automatyczna analiza ruchu sieciowego w celu wykrywania zjawisk niepożądanych
 • Fortyfikacja bezpieczeństwa środowiska Powershell poprzez dostęp warunkowy
 • Zwiększenie bezpieczeństwa aplikacji webowych przez automatyczny monitoring zapytań
 • Pozachmurowe systemy domu inteligentnego - funkcjonalności i bezpieczeństwo

Projekty badawczo-rozwojowe

 • Automatyzacja detekcji anomalii w ruchu do backendu webowego (w toku)
 • Automatyzacja reakcji na zdarzenia wykryte w monitoringu infrastruktury (w toku)
 • Multiuser open refine (zakończony)

Prowadzone zajęcia

 • Podstawy bezpieczeństwa komputerowego (II stopień)
 • Projekt badawczo-rozwojowy (II stopień)
 • Języki formalnie i złożoność obliczeniowa (I stopień)
 • Wprowadzenie do linux (I stopień)