Projektowanie algorytmów

Studiuj projektowanie algorytmów na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM Zdobądź wiedzę i umiejętności, które nigdy się nie zdezaktualizują. Zdolność analitycznego myślenia i dogłębne zrozumienie fundamentów informatyki to zestaw, który pozwoli Ci wykorzystywać najnowsze technologie do błyskawicznego tworzenia wydajnych rozwiązań napotkanych problemów.

O specjalności

Dzięki specjalności „projektowanie algorytmów” zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które nigdy się nie zdezaktualizują. W ciągu trzech semestrów poznasz różnorodne metody tworzenia algorytmów i zrozumiesz, jak zmieniły one świat współczesnej informatyki. Nauczysz się formułować problemy obliczeniowe, analizować możliwości ich rozwiązania i implementować dla nich wydajne algorytmy. Skutecznie rozpoznasz problemy, dla których dokładne i efektywne algorytmy prawdopodobnie nie istnieją i zaproponujesz dla nich w zamian szybkie algorytmy przybliżone. Jednym słowem – staniesz się ekspertem w dziedzinie, na której swoje fundamenty zbudowały największe firmy branży IT – te, które wszyscy znamy i z których usług wszyscy korzystamy.

Niezależnie od tego, czy widzisz swoją przyszłość w nauce czy w biznesie, w instytucji prywatnej czy publicznej, w olbrzymiej firmie o ugruntowanej pozycji czy w raczkującym startupie – umiejętności zdobyte na specjalności „projektowanie algorytmów” pozwolą Ci rozwinąć skrzydła. Zdolność analitycznego myślenia i dogłębne zrozumienie fundamentów informatyki to zestaw, który pozwoli Ci wykorzystywać najnowsze technologie do błyskawicznego tworzenia wydajnych rozwiązań napotkanych problemów.

Przedmioty specjalistyczne

  • Zaawansowane algorytmy
  • Przetwarzanie równoległe i strumieniowe
  • Zaawansowane struktury danych
  • Algorytmy przybliżone i metaheurystyczne
  • Złożoność obliczeniowa
  • Zaawansowane algorytmy rozproszone

Kadra dydaktyczna

Proponowane tematy projektów

Zapoznaj się opisami obszarów badawczych potencjalnych promotorów/opiekunów projektu oraz tematami projektów badawczo-rozwojowych.Czytaj więcej

Sylwetka absolwenta

Osoby kończące studia magisterskie na kierunku Informatyka specjalność projektowanie algorytmów posiadają kwalifikacje umożliwiające analizę i rozwiązywanie złożonych problemów algorytmicznych. Przygotowane są do pracy w zakresie krytycznej analizy algorytmów, ich twórczego rozwoju oraz stosowania w wielu dziedzinach życia. Są otwarte na wykorzystywanie w swojej pracy aktualnych wyników naukowych z obszaru algorytmiki i innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w przemyśle. Potrafią pracować w zespole realizującym złożony projekt informatyczny. Podchodzą w kreatywny sposób do tworzenia nowych metod, rozwiązań lub prototypów systemów informatycznych. Są wyposażone w wiedzę oraz umiejętności praktyczne pozwalające na swobodne wykorzystywanie aktualnych metod, rozwiązań i narzędzi informatycznych oraz przystosowywanie się do zachodzących w nich zmian. Mogą podejmować pracę w obszarze badawczo-rozwojowym w przedsiębiorstwach, sektorach administracji lub instytucjach naukowych. Są gotowe do podjęcia działalności gospodarczej o innowacyjnym charakterze. Mają świadomość interdyscyplinarności algorytmiki.

Koordynator specjalności

prof. UAM dr hab.

Joanna Berlińska