prof. dr hab. Stanisław Gawiejnowicz

Prace magisterskie

Prowadzone przeze mnie prace magisterskie mogą dotyczyć:

 • problemów szeregowania zadań ze zmiennymi czasami wykonywania,
 • wielomianowych przypadków NP-trudnych problemów optymalizacji kombinatorycznej,
 • algorytmiki elektronicznych systemów wyborczych,
 • algorytmów dokładnych i przybliżonych w grach strategicznych,
 • problemów oceny i klasyfikacji prac naukowych,
 • zastosowań algorytmiki w systemach produkcyjnych.

Dokładny zakres, cele pracy oraz podstawowa literatura zaakceptowanych tematów są uzgadniane ze zgłaszającymi się. Tematy proponowane przez zgłaszających się są akceptowane po uzgodnieniu z prowadzącym ich zakresu, celów pracy i podstawowej literatury.

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty badawczo-rozwojowe są związane z zaakceptowanymi tematami prac magisterskich, dotyczą:

 • porównań istniejących rozwiązań/algorytmów dla badanych problemów,
 • implementacji istniejących/proponowanych algorytmów dla badanych problemów,
 • konstrukcji i analizy teoretycznej algorytmów omawianych baź proponowanych w pracach,
 • planu, zakresu oraz oceny wyników analizy eksperymentalnej ww. algorytmów,
 • innych zagadnień bezpośrednio związanych z tematyką i celami prac magisterskich w toku.

Podobnie jak w przypadku prac magisterskich, dokładny zakres oraz cele związane z projektami są uzgadniane ze zgłaszającymi się. W wyjątkowych przypadkach tematy projektów mogą być proponowane przez zgłaszających się, są akceptowane po uzgodnieniu z prowadzącym ich zakresu i celów tych projektów.

Prowadzone zajęcia

 • Algorytmy i struktury danych (Informatyka, I stopień),
 • Algorytmy i struktury danych (Bioinformatyka, I stopień),
 • Algorytmy przlizone i metaheurystyczne (Informatyka, II stopień),
 • Podstawy teorii złożoności (Informatyka, II stopień),
 • Industrial Algorithmics (AMU-PIE, w języku angielskim),
 • Złożoność obliczeniowa (Informatyka, II stopień).

Przydatne linki

https://algo.wmi.amu.edu.pl/pl/pracownicy/prof-uam-dr-hab-stanislaw-gawiejnowicz/

https://scholar.google.com/citations?user=rYgAACYAAAAJ&hl=pl&oi=ao