Biogram

(ur. 9 X 1964 Trzcianka)

W latach 1983–1988 studiował matematykę na UAM. Po ukończeniu studiów podjął tam pracę. Doktorat uzyskał w roku 1997 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej – promotorem był Jacek Błażewicz. Habilitował się na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej w roku 2009. Tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych otrzymał w roku 2021. Jego zainteresowania naukowe to teoria szeregowania zadań, teoria złożoności obliczeniowej, teoria algorytmów oraz zastosowania algorytmiki. Opublikował około 80 prac naukowych, w tym 3 monografie opublikowane przez wydawnictwo Springer oraz 25 artykułów w czasopismach z IF. Wypromował 3 doktorów nauk matematycznych w zakresie informatyki. Wygłaszał wykłady na zaproszenie na uczelniach australijskich, izraelskich, polskich, tajwańskich oraz włoskich. Odbył kilka wizyt na zaproszenie na uczelniach izraelskich i tajwańskich, w tym także jako profesor wizytujący. Za działalność recenzyjną otrzymał w roku 2010 nagrodę „Best Reviewer Award” przyznaną przez European Journal of Operational Research, a w roku 2012 nagrodę „Best Reviewer Award” przyznaną przez Omega, The International Journal of Management Science. W 2020 roku otrzymał Nagrodę Komitetu Informatyki PAN im. Zbigniewa Pawlaka za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki. Od stycznia 2020 roku kierownik Pracowni Algorytmiki.

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 404 (z uzupełnieniami)