prof. UAM dr hab. Joanna Berlińska

Prace magisterskie

Prowadzone prace magisterskie mogą dotyczyć różnorodnych zagadnień z zakresu algorytmiki, takich jak:
 • algorytmy szeregowania zadań,
 • algorytmy grafowe,
 • algorytmy kombinatoryczne,
 • zaawansowane struktury danych,
 • konstrukcja algorytmów aproksymacyjnych, heurystycznych lub metaheurystycznych dla problemów trudnych obliczeniowo,
 • analiza wydajności algorytmów,
 • projektowanie algorytmów dla problemów zaczerpniętych z praktyki (mile widziane własne propozycje studentów).

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty badawczo-rozwojowe są powiązane z tematyką prac magisterskich. Mogą obejmować:

 • optymalizację produkcji przemysłowej,
 • optymalizację przetwarzania danych w systemach rozproszonych,
 • eksperymentalną analizę algorytmów (np. grafowych) lub struktur danych,
 • wszelkie praktyczne zastosowania algorytmiki.

Prowadzone zajęcia

 • Algorytmy i struktury danych (Informatyka, I stopień; Analiza i przetwarzanie danych, II stopień)
 • Szeregowanie zadań (Informatyka, I stopień)
 • Zaawansowane algorytmy (Informatyka, II stopień)
 • Zaawansowane struktury danych (Informatyka, II stopień)
 • Seminarium magisterskie (Informatyka)