dr inż. Marcin Witkowski

Prace magisterskie

Naukowo zajmuję się zagadnieniami teorii grafów, kombinatoryki i algorytmicznej teorii gier. Interesują mnie algorytmy, algorytmy na grafach, algorytmy rozproszone, gry na grafach, zbiory częściowo uporządkowane — zarówno ich teoretyczne własności, jak i zastosowania. Bardzo chętnie współpracuję też w ramach zastosowań metod kombinatorycznych do optymalizacji, szeregowania zadań oraz zastosowań interdyscyplinarnych (np. metoda QCA w naukach socjologicznych).

Jestem zainteresowany prowadzeniem prac w ramach dziedzin, którymi zajmuję się naukowo oraz prac praktycznych z zakresu: przetwarzania danych, przetwarzania strumieniowego, czasowych baz danych, przetwarzania wielowątkowego, zagadnień dotyczących języka Java, optymalizacji, algorytmów heurystycznych oraz prostych metod wnioskowania na danych (najlepiej w ujęciu kombinatorycznym, ale także w prostych zastosowaniach sztucznej inteligencji).

Projekty badawczo-rozwojowe

Wszelkie tematy z zakresu algorytmicznej teorii gier, stworzenie małej grupy badawczej w tej tematyce. Jestem także otwarty na osoby zainteresowanie projektem w ramach niżej wymienionych tematów:
  • generowanie sktruktur grafowych o określonych własnościach,
  • testowanie poprawności programów wielowątkowych,
  • przetwarzanie danych z wielu stref czasowych,
  • algorytmy podziału obszarów,
  • automatyczne generowanie tangramów z dowolnego kształtu.
Interdyscyplinarne:
  • formalne metody analizy zależności w danych w przypadku małej liczby prób,
  • analiza danych / napisów / informacji o serialach telewizyjnych.

Prowadzone zajęcia

  • Pracownia Programowania (I stopień)
  • Przetwarzanie równoległe i strumieniowe (II stopień)

Przydatne linki

mw.home.amu.edu.pl