prof. UAM dr hab. Michał Hanćkowiak

Czym się zajmuję naukowo?

Prowadzone przeze mnie prace magisterskie mogą dotyczyć zagadnień takich jak:

(algorytmy rozproszone)

 • Load-Balancing czyli równoważenie obciążenia serwerów, w ujęciu teoretycznym, w rozproszonym modelu obliczeń
 • Efektywne ściąganie danych do jednego węzła w rozproszonym modelu obliczeń typu CONGEST to tzw. problem "convergecast", przeciwieństwo bardziej znanego problemu "broadcast"
 • Problemy sieci komputerowych przeniesione do rozproszonego modelu obliczeń, np.: mamy zbiór ścieżek, obliczyć efektywnie ich parametry: delay/throughput/reliability
 • Zastosowania narzędzi 'model checking' (CSP, Spin/Promela, Petri Nets) do badania poprawności algorytmów rozproszonych
(sieci komputerowe)
 • Protokoły wyznaczania ścieżek MPLS z gwarancjami jakości
 • Dyscypliny kolejkowe w sieciach komputerowych - należy porównać istniejące rozwiązania (CBQ, HTB, ...) i być może zaproponować ulepszenia

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty badawczo-rozwojowe wiążą się bezpośrednio z tematyką prac magisterskich. W przypadku tematów algorytmicznych/teoretycznych może to być implementacja algorytmu przy pomocy symulatora z zajęć ALR/ZAR lub inaczej, oraz eksperymentalne zbadanie jego właściwości. W przypadku tematów związanych z sieciami komputerowymi, będzie to przygotowanie eksperymentów pokazujących cechy protokołów/algorytmów, w realnych sieciach i/lub w symulatorze NS-2, ew. rozszerzenie NS-2 o nowe możliwości.

Prowadzone zajęcia

 • Zaawansowane algorytmy rozproszone (Informatyka, II stopień)
 • Sieci komputerowe (Informatyka, I stopień)
 • Algorytmy rozproszone
 • Zespołowy projekt inżynierski
 • Systemy operacyjne

Przydatne linki

Materiały do zajęć