Studia z zakresu Sztucznej Inteligencji na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM!

Śledzisz na bieżąco trendy i nowe rozwiązania w dziedzinie Sztucznej Inteligencji (SI)? Chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie wykorzystać potencjał SI w Twojej przyszłej pracy? Szukasz studiów, dzięki którym poszerzysz swoją wiedzę, a przede wszystkim zdobędziesz nowe umiejętności w tworzeniu systemów inteligentnych? Przygotowaliśmy coś dla Ciebie – studia z zakresu Sztucznej Inteligencji na UAM!

Ruszamy z nową specjalnością na dziennych studiach magisterskich! Wybierz kształcenie z zakresu Sztucznej Inteligencji na UAM w Poznaniu. Nasze 3-semestralne studia magisterskie przygotują Cię do skutecznego rozwiązywania złożonych problemów w obszarze sztucznej inteligencji. Zdobędziesz kwalifikacje niezbędne do pracy w zakresie krytycznej analizy systemów inteligentnych, twórczego ich rozwoju oraz ich efektywnego zastosowania w różnych dziedzinach życia. W czasie studiów dowiesz się, jak w sposób kreatywny tworzyć nowe metody i rozwiązania w zakresie Sztucznej Inteligencji. Poznasz także interdyscyplinarny charakter tej dziedziny

Zostań ekspertem z zakresu Sztucznej Inteligencji!

Wiedza i praktyczne umiejętności w zakresu sztucznej inteligencji są dziś wyjątkowo pożądane na rynku pracy. U progu czwartej rewolucji technologicznej, w obliczu aktualnych wyzwań ekonomicznych i społecznych, ekspert ds. AI z powodzeniem znajdzie zatrudnienie w sektorze prywatnym oraz administracji państwowej. Przygotujemy Cię także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, tak byś był wyróżniającym się pracodawcą na wciąż zmieniającym się rynku pracy. Podejmij wyzwania współczesności i zostań specjalistą w dziedzinie Sztucznej Inteligencji!

Sztuczna Inteligencja

Najcenniejszym zasobem dzisiejszej cywilizacji jest informacja. Dzięki zdobyczom sztucznej inteligencji jesteśmy w stanie wydobyć informację z otaczających nas danych. Dzięki metodom cyberbepieczeństwa chronimy informację przed próbą jej przejęcia.Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech) ma na celu wyszkolenie polskich ekspertów w dziedzinach sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa. Jesteśmy dumni, że Nasz Wydział wybrano do realizacji tego zadania.

- prof. Krzysztof Jassem

Kształcenie na specjalności Sztuczna Inteligencja prowadzone będzie w ramach założonej przez Ministerstwo Cyfryzacji Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech), w skład której wchodzi 5 wiodących uczelni w PolsceProjekt zakłada możliwość skorzystania przez studentów ze staży i wyjazdów studyjnych – a w tym wyjazd do Doliny Krzemowej i wizyta w siedzibach liderów w branży IT: Google, NVidia, Intel i 2 szkół letnich dla studentów.  W ramach Akademii weźmiesz także udział w certyfikowanych zajęciach prowadzonych przez przedstawicieli firm takich jak GlaxoSmithKline, Microsoft czy Allegro. Będziesz miał możliwość pozyskania certyfikatów np. Akademii Cisco czy kursów Coursera.

Program studiów

Proces kształcenia na specjalności Sztuczna Inteligencja trwa 3 semestry i kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Łącznie weźmiesz udział w 810 godzinach zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia podzielone będą na przedmioty specjalistyczne i fakultatywne. Przedmioty specjalistyczne podniosą Twoje kompetencji i umiejętności w wybranych obszarach Informatyki i Sztucznej Inteligencji. Zajęcia fakultatywne poszerzą wiedzę i umiejętności w innych obszarach informatyki.

Moduły ujęte w programie studiów:

  • Przedmioty specjalistyczne duże: w każdym semestrze przewidziany jest jeden tzw. przedmiot specjalistyczny duży za 6 pkt ECTS. Przeważnie są to zajęcia w wymiarze 60 godzin dydaktycznych (30 godzin wykładu, 30 godzin laboratoriów).  Przedmioty kończą się egzaminem.
  • Przedmioty specjalistyczne małe: przez cały okres studiów zaplanowaliśmy realizację pięciu tzw. małych przedmiotów specjalistycznych, dzięki którym zdobędziesz łącznie 15 punktów ECTS. W większości przypadków są to zajęcia laboratoryjne w wymiarze 30 godzin dydaktycznych.
  • Przedmioty fakultatywne: na okres studiów przewidzieliśmy realizację czterech przedmiotów fakultatywnych, dzięki którym zdobędziesz łącznie 12 punktów ECTS. W większości przypadków są to zajęcia laboratoryjne w wymiarze 30 godzin dydaktycznych. Na grupę przedmiotów fakultatywnych składają się:
    1. zajęcia z zakresu sztucznej inteligencji lub cyberbezpieczeństwa realizowane na WMI
    2. zajęcia realizowane w formie kursu online na innej uczelni (np. na platformie Coursera);
    3. przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – musisz uzyskać z nich nie mniej niż 5 pkt.

Oferujemy m.in. unikatowe w skali uczelni polskich zajęcia z symulowania wizualnego, widzenia komputerowego i modelowania języka naturalnego!

Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja na studia magisterskie rozpocznie się 1 lutego 2021 r. Aby aplikować na nie, musisz być absolwentem studiów inżynierskich. Jeśli ukończyłeś kierunki: informatyka, informatyka i ekonometria, informatyka stosowana, bioinformatyka, to w procesie rekrutacji brana pod uwagę będzie Twoja ocena na dyplomie. Z kolei, jeśli ukończyłeś studia inżynierskie na innym kierunku, to będziesz musiał zdać egzamin pisemny w formie testu kompetencji.