dr Tomasz Piłka

Prace magisterskie

Prowadzone prace magisterskie są z zakresu inteligencji obliczeniowej oraz uczenia maszynowego, w szczególności w procesach predykcji, analizy danych sportowych oraz  systemów wspierających podejmowanie decyzji.

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty badawczo-rozwojowe zawsze związane są  z realizowaną pracą magisterską i dotyczą jej praktycznego aspektu. Dotyczą rozwiązywania rzeczywistych problemów występujących w podmiotach gospodarczych, aktualnych problemów których analiza możliwa jest do przeprowadzenia na ogólnodostępnych danych oraz zadań gdzie jednym z elementów jest zbudowanie zestawu danych.

Prowadzone zajęcia

  • Azure - Przetwarzanie i analiza danych (I stopień)
  • Bazy danych (I stopień)
  • Inżynierski projekt zespołowy (I stopień)
  • Seminarium dyplomowe (I stopień)
  • Analiza danych sportowych (II stopień)
  • Język SQL w analizie danych (II stopień)
  • Systemy informatyczne (II stopień)
  • Projekt badawczo-rozwojowy (II stopień)
  • Seminarium magisterskie (II stopień)

Przydatne linki

Zrealizowane prace magisterskie (system APD)