prof. UAM dr hab. Jacek Marciniak

Prace magisterskie

Prowadzone prace magisterskie powiązane są z tematyką budowy inteligentnych systemów wspierających kształcenie (ang. ITS; Intelligent Tutoring Systems) oraz inżynierii wiedzy. Prace magisterskie wpisują się w badania prowadzone w ramach grupy badawczej Intelligent Tutoring Systems działającej przy Zakładzie Sztucznej Inteligencji  WMI.

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty badawczo-rozwojowe, prowadzone w ramach studiów magisterskich, powiązane są z tematyką przygotowywanych prac magisterskich. Projekty badawczo-rozwojowe mogą obejmować:

 • budowę inteligentnego systemu wspierającego kształcenie,
 • analizę porównawczą różnych architektur systemów ITS z uwzględnieniem wybranych strategii kształcenia,
 • budowę adaptacyjnego  contentu e-learningowego,
 • strategie implementacji zachowania systemów ITS (systemy regułowe, sterowniki rozmyte, uczenie maszynowe),
 • budowa modelu studenta na potrzeby implementacji wybranego systemu  ITS,
 • uczenie maszynowe w systemach ITS,
 • modelowanie wybranego obszaru wiedzy i budowa ontologii na potrzeby zastosowań w systemach sztucznej inteligencji,
 • budowa lub poszerzenie istniejącej ontologii o wybrane obszary wiedzy ogólnej, dziedzinowej lub aplikacyjnej,
 • modelowanie wiedzy o świecie na potrzeby wykorzystania w systemach ITS.

W trakcie realizacji projektu badawczo-rozwojowego studenci wykorzystywali będą istniejące narzędzia i zasoby, w tym istniejącą platformę eksperymentalną do prowadzenia badań w obszarze inteligentnych systemów e-learningowych (system ITS, repozytorium treści z obszaru informatyki oraz zarządzania dziedzictwem archeologicznym i naturalnym, ontologie opisujące wiedzę o charakterze ogólnym i dziedzinowym).  W celu realizacji projektu wymagana jest znajomość następujących technologii (jedna, bądź wiele): Java, JavaScript, architektury frontend, architektury backend (np. budowa rozwiązań opartych o REST).

Propozycja projektów badawczo-rozwojowych w edycji 2022/2023:

 • Budowa e-learningowego contentu adaptacyjnego uwzględniającego grywalizację z wykorzystaniem różnych strategii implementacji inteligentnego zachowania
 • Budowa systemu ITS zanurzonego w repozytorium treści dydaktycznych uwzględniającego grywalizację z wykorzystaniem różnych strategii implementacji inteligentnego zachowania
 • Modelowanie wiedzy o charakterze ogólnym, dziedzinowym i aplikacyjnym na potrzeby budowy e-learningowego contentu adaptacyjnego lub systemu ITS zanurzonego w repozytorium treści dydaktycznych uwzględniającego grywalizację
 • Budowa e-learningowego contentu adaptacyjnego uwzględniającego profil studenta

Prowadzone zajęcia

 • Analiza i projektowanie obiektowe (I stopień)
 • Sztuczna inteligencja (I stopień)
 • Projekt inżynierski (I stopień)
 • Seminarium dyplomowe (I stopień)
 • Inżynieria wiedzy (II stopień)
 • Projekt badawczo-rozwojowy (II stopień)
 • Seminarium magisterskie (II stopień)

Przydatne linki

Zrealizowane prace magisterskie (system APD)