dr Wojciech Kowalewski

Prace magisterskie

Nie prowadzę prac magisterskich na specjalności Sztuczna Inteligencja. Wcześniej prowadzone prace dotyczyły ogólnie rozumianych związków nauk przyrodniczych z matematyką i informatyką, np.

 • Metody bezsiatkowe w równaniach fizyki b) GPU light modeling in computer graphics
 • Modelowanie wybranych zagadnień przyrodniczych (praca dotyczyła modelowania wzrostu drzew)
 • Modelling System of Karst Caves for Computer Graphics
 • Wizualizacja Efektów Atmosferycznych w Czasie Rzeczywistym na Przykładzie Opadu Śniegu.
 • Metody numeryczne dla równań mechaniki płynów
 • Skończone układy punktów masowych w symulacji dynamiki obrotowej bryły sztywnej
 • Modelowanie geometryczne za pomocą fraktali
 • Kinematyka odwrotna w grafice komputerowej
 • Trójwymiarowe symulacje wybranych zagadnień mechaniki płynów w czasie rzeczywistym
 • Symulacja fizyki obiektów z wykorzystaniem technologii NVIDIA CUDA
 • Symulacja płynów za pomocą metody poziomicWykrywanie i rozpoznawanie chmur na zdjęciach satelitarnych (LANDSAT) za pomocą sieci neuronowych

Projekty badawczo-rozwojowe

Nie prowadzę projektów badawczo-rozwojowych na specjalności Sztuczna Inteligencja.

Prowadzone zajęcia

 • Modelowanie geometryczne 1 (II stopień)
 • Przetwarzanie obrazów (I stopień)
 • Wstęp do widzenia komputerowego (II stopień)
 • Animacja komputerowa 1 (II stopień)
 • Symulowanie wizualne (II stopień, laboratoria)
 • Uczenie maszynowe - zastosowania (II stopień, laboratoria)
 • Uczenie głębokie (II stopień, laboratoria)
 • Grafika komputerowa
 • Analiza matematyczna 1 i 2 (I stopień, ćwiczenia)
 • Wstęp do informatyki