prof. UAM dr hab. Filip Graliński

Prace magisterskie

Prowadzone prace magisterskierskie z zakresu AI, ze szczególnym wskazaniem na przetwarzanie języka naturalnego, również z elementami widzenia komputerowego.

Projekty badawczo-rozwojowe

Tematyka proponowanych projektów badawczo-rozwojowych dotyczy głównie przetwarzania języka naturalnego, zazwyczaj z uwzględnieniem innych modalności (obraz, dźwięk) lub wielojęzyczności. W szczególności projekty obejmują zagadnienia przetwarzania dokumentów skanowanych, zarówno współczesnych, jak i historycznych. Szczególny nacisk położony jest na modelowanie czasu, zarówno w krótkich okresach (dni, miesiące), jak i dłuższych (stulecia) oraz poprawne pod względem metodologicznym procedury ewaluacji systemów uczenia maszynowego.
Projekty mogą dotyczyć również rozwijania otwartoźrodłowych narzędzi do ewaluacji systemów uczenia maszynowego GEval/Gonito, tworzonych w języku programowania Haskell.

Prowadzone zajęcia

  • Uczenie głębokie (II stopień)
  • Modelowanie języka (II stopień)
  • Projekt badawczo-rozwojowy (II stopień)
  • Ekstrakcja informacji (II stopień)
  • Ewaluacja uczenia maszynowego (Doktoranckie)

Przydatne linki

Otwartoźródłowy system ewaluacji uczenia maszynowego