dr Paweł Skórzewski

Prace magisterskie

Prowadzone prace magisterskie z zakresu uczenia maszynowego (ML) i przetwarzania języka naturalnego (NLP).

Projekty badawczo-rozwojowe

Tematyka realizowanych projektów badawczo-rozwojowych opiera się na praktycznym wykorzystaniu metod uczenia maszynowego w przetwarzaniu języka naturalnego. Proponowana tematyka projektów powiązana z aktualnie prowadzonymi badaniami:
  • tematy związane z wykrywaniem fałszywych wiadomości (fake news)
  • rozszerzanie funkcjonalności narzędzi do anotacji danych

Prowadzone zajęcia

  • Uczenie maszynowe (I stopień Informatyka)
  • Uczenie maszynowe (II stopień Analiza i przetwarzanie danych)
  • Uczenie głębokie (II stopień)
  • Metody uczenia maszynowego w przetwarzaniu języka naturalnego (II stopień)
  • Seminarium magisterskie (II stopień)
  • Projekt magisterski (II stopień)

Przydatne linki

Zrealizowane prace magisterskie (system APD)

Tematyka prac magisterskich 2023 - prezentacja